v1983

1983

KUKA OLI LISA ANDSTRÖM?

Lisa Andström (1930 – 1983) oli haminalainen laivameklari ja Haminan Zonta-kerhon jäsen. Merenkulun työnjaossa laivanselvitysliike ja meklari hoitivat aluksia koskevat asiat satamassa ja toimivat varustamon asiamiehenä. Liisa Andströmillä oli hyvä näkemys bisneksestä merenkulun alalla. Hamina oli hänen aikanaan vilkas puutavaran vientisatama. Moni perhe sai elantonsa merenkulun palveluksessa. Lisa Andströmin työ oli merkittävää koko Kymenlaakson kannalta. Lisa Andströmin ura oli harvinainen tuolloin varsin miesvaltaisella alalla.
Lisa Andström oli aktiivinen Zonta-järjestön toiminnassakin. Hän osallistui useisiin kansainvälisiin Zonta-tapahtumiin ja toi tullessaan tuoretta tietoa Zonta-aatteesta omaan kerhoonsa. Lisa Andström piti Zonta-järjestön periaatteita tärkeinä ja kannusti toimimaan niiden mukaan. Lisa oli hyvä laulaja ja oli laulattanut zonta-sisaria kansainvälisissäkin tilaisuuksissa.

Lisa Andström -rahasto

Lisa Andströmin kuoltua vuonna 1983 Haminan Zonta-kerhon aloitteesta perustettiin Lisa Andström –muistorahasto. Rahaston tarkoituksena on tukea ja kannustaa Suomen ja Viron naisopiskelijoita ja –tutkijoita myöntämällä stipendejä. Stipendit julistetaan haettavaksi parittomien vuosien keväällä ja jaetaan saman vuoden syksyllä.

www-sivut