v2011

2011

HELVI SIPILÄ -RAHASTO PERUSTETAAN

Rahasto on piirin hallinnoima ja tarkoituksena on kehitysmaiden naisten aseman ja elinolosuhteiden parantaminen. Piiri 20 (Suomen ja Viron kerhot) keräsi Helvi Sipilän kuoleman jälkeen sadantuhannen dollarin alkupääoman Ruandan valtion Matyazonissa toimivan sairaalan yhteyteen rakennetun naisten klinikan toiminnan aloittamiseksi. Tämä Helvi Sipilän nimeä kantava hoitoyksikkö pyrkii HIV-tartuntojen ehkäisyyn ja hoitoon, ja auttaa terveiden vauvojen syntymistä tartunnan saaneille äideille. Kaikkiaan rahastosta on lahjoitettu ZIF:lle noin 200.000 US dollaria.

 

Zonta Intl presidentti Lynn Mc Kenzie ja dosentti Pauliina Aukee Jyväskylän kerhosta tutustuivat Unicef -delegaation kanssa Matyoza terveysasemaan Ruandassa. Terveysasema on omistettu Helvi Sipilälle (Terveysaseman rahoitus osittain Helvi Sipilä-rahastosta).