Lea Helle

Lea Helle

Governor 2018 – 2020, Zonta International District 20

Haastattelimme vahtivuorossa olevaa kuvernööriä juhlavuoden kunniaksi. Lea Helteelle Zonta-aate merkitsee ennen muuta ystävyyttä ja yhteisen toiminnan tuottamaa hyötyä rajattomalle määrälle maailman tyttöjä ja naisia.

Lea Helle kokee kaikkein läheisimmäksi zontien toiminnassa juuri sukupuolten välisen tasa-arvon tavoittelun maailmanlaajuisesti. Vielä tässä on hänen mukaansa kuitenkin tekemistä.
– Juuri tuo minulle tärkeä ihmisarvon toteutuminen on monessa asiassa vielä heikoissa kantimissa. Meillä kotimaassa lokeroidaan edelleen ihmisiä valintoja tehdessä, ja maailman konfliktitilanteissa tytön tai naisen elämän arvo saattaa olla olematon, hän pohtii.

-Kotimaan toiminnassa arvostan sitä toimintamallia, että kun puutumme epäkohtaan, käynnistämme toiminnan asian korjaamiseksi, ja kahden vuoden jälkeen asia luovutetaan ao. toimijan hoidettavaksi. Mieleeni nousee kaksi esimerkkiä: Luetaan yhdessä -toiminta ja Supersiskot.

-Kansainvälisesti pidän erittäin onnistuneina Liberian Obstetric Fistula- ja Ruandan HIV-vapaa sukupolvi -palveluohjelmia. Näissä molemmissa onnistuttiin erinomaisesti!
Lea Helle on hiukan huolissaan järjestötoiminnan tulevaisuudesta. – Me kaikki ikäännymme ja nuoremmat sukupolvet eivät välttämättä halua sitoutua tai lahjoittaa yhteen palvelujärjestöön. -Toisaalta, yksi ihmisen onnellisuuden osatekijä on toisten auttaminen. Se ei katoa mihinkään. Meidän toimintamme pitää olla sen laatuista, että nuoremmatkin kokevat sen kiinnostavaksi ja haluavat olla mukana tässä upeassa järjestössä.

Miten sitten saamme lisää nuoria jatkamaan työtä? Luontevimmin tämä onnistuu Lean mielestä niin, että kerromme zontien toiminnasta perheenjäsenillemme, jotta he kertovat siitä eteenpäin omille sidosryhmilleen. Myös median välityksellä voi kertoa toiminnan tavoitteista ja onnistumisista. – Paikallinen toiminta on mittaamattoman arvokasta, se on vahvin keino saada uusia jäseniä jatkamaan tärkeää työtämme, Lea summaa. 

Kun Lealta kysyy, miten hän itse toteuttaa Zonta-aatetta käytännössä, hän nostaa esiin erilasisuuden kunnioittamisen ja jokaisen arvostamisen omana itsenään. Sen lisäksi, että Lea Helle on aktiivinen toimija järjestössä, hän myös lahjoittaa säännöllisesti Zonta International Foundationin rahastoihin.

Lea Helle on ollut Varkauden kerhon jäsen vuodesta 2005. Hän valitsi juuri Zontat kanavakseen toimia, koska järjestö tukee nimenomaan tyttöjä ja naisia. – Kun aikoinaan tein valintaa, minua kiinnosti kerhon toiminta kotipaikkakunnallani ja järjestön kansainvälinen luonne.

Lea Helle toimii piiri 20:n kuvernöörinä vuosina 2018 – 2020. Hänen tärkein mottonsa elämässä on: Kohtuus kaikessa!