o1955

1955

ZONTAKLUBBEN I JAKOBSTAD: DEN TRAGIKOMISKA HISTORIEN OM ZONTA-SONNI

Zontaorganisationen instiftades år 1919 i USA som en kvinnlig variant av den 1905 grundade manliga Rotaryrörelsen. Inte förrän i slutet av 1900-talet blev det möjligt för kvinnor att inväljas i Rotaryorganisationen och män i Zontasammanhang. Zontaklubben i Jakobstad, grundad 1954, var snabbt beredd att anamma de nya möjligheter som stadgeändringen förde med sig. År 1991 invaldes i klubben barnpsykiater Matti Kaivosoja som hedersmedlem och första registrerade manliga finländska zonta . Detta år anordnades den allra första Gula rosen-kampanjen som nationellt projekt under devisen ”För barnets väl – För morgondagens väl” och överläkare Kaivosoja blev en perfekt stöd- och galjonsfigur för denna behjärtansvärda och framgångsrika insamling.

Jakobstadszontorna hade emellertid redan tidigare varit involverade i frågor om manligt och kvinnligt och den sorgliga historien om Zonta-Sonni ger belägg för detta. Vår medlem Ulla-Maj Jern vistades i slutet av 1980-talet som biståndsarbetare inom projektet KWIECO vars målsättning var bl.a. att lära de tanzanianska kvinnorna moderna metoder för produktion och försäljning. Pengar till inköp av en ko beredde inga större bekymmer, men på ort och ställe gick allt inte som det var tänkt och följande historia kunde tas direkt ur en lärobok om misslyckad u-landshjälp. Ulla-Maj rapporterade följande:

På vårt möte i KWIECO beslöt vi att inte köpa en kossa utan en tjur för zontaklubbens pengar. I regionen beslöts för några år sedan att bli moderna och övergå till artificiell insemination av traktens kor. Man gjorde upp ett par projektförslag och fann en mängd övriga i-länder med dåligt samvete, som donerade den mest sofistikerade och dyra utrustning. Seminörer tränades oc h ett påbud utgick att alla ungtjurar i trakten skulle kastreras för att komma ifrån den barbariska metoden med att bestiga kor. Donatorerna överlämnade projektet med öl, sång, dans och ryggdunk och for hem. Sedan gick det snabbt utför. Volten i el-ledningarna gick från 50 till 350 och gjorde slut på den dyra utrustningen. Kylgas för sperman gick ej att uppbringa. Seminörerna använde bilar och motorcyklar till långt mer intressanta projekt än att åka omkring och seminera kor. Och alla kastrerade tjurar stod längtansfullt och glodde ut över allt fler sinande kor.

Vad som nu behövdes var pengar att köpa nya tjurar. KWIECO beslöt att inköpa tjuren Zonta för att rädda situationen och snabbt skulle vi förtjäna ihop till en ny ko, för priset på tjurens tjänster hade skjutit i höjden. Frid och fröjd – tjur beställdes och den skulle levereras i september. Avtal sattes upp och nu borde lyckan ha varit fullständig . Men, nej, inte i Afrika. Zonta-Sonni var en ung tjur som framlevde sina dagar på en farm nära Namanga och en dag beslöt farmaren sig för att resa till Nairobi. Efter att ha gett instruktioner till tjänstefolket begav han sig iväg i sin skrangliga Landrover.. Följande dag kom veterinären för att kastrera de tjurar som ej sålts – och nu sker det förfärliga misstaget. Sonni-Zonta blir – just det – kastrerad. Föga hjälper farmarens förbannelser, för att inte tala om alla köparnas eder och svordomar, när de skall inhämta sina inkomstbringande tjurar. Projektet med Sonni-Zonta hade kanske fått en lyckligare slut om Bukola Akinola från Nigeria hade kopplats in på fallet. Hon hade varit Ulla-Majs elev på Lannäslunds lantbruksskola i Jakobstad och utbildade sig därefter som klubbens stipendiat till seminör i Helsingfors! Ibland faller inte alla bitar på plats även om viljan är god.