o1986

1986

PIIRI 20 PERUSTAMINEN

Distrikt 20 grundläggs

Vuonna 1986 perustettiin piiri XX. Tämä lisäsi suomalaisten kerhojen vaikutusmahdollisuuksia kansaivälisellä tasolla. Piiri jaettiin alueisiin.

Tätä oli edeltänyt suomalaisten kerhojen yhteistyö. Vuonna 1956 perustettiin Suomen Zonta-kerhojen väliaikainen piiritoimikunta, jonka työtä jatkoi vuonna 1959 perustettu Suomen Zonta-kerhojen Sihteeristö, joka oli epävirallinen elin. Sihteeristön puheenjohtaja edusti Suomea pohjoismaisessa yhteistyössä, joka virallistettiin vuonna 1962. Sihteeristö koostui torstai- ja maanantaikerholaisista.