Salla Tuominen

Salla Tuominen – Zonta kolmannessa polvessa

Governor 2014 – 2016, Zonta International District 20

Järjestötoiminta tuli Salla Tuomiselle tutuksi opiskeluaikoina, jolloin hän oli mukana useammassakin opiskelijajärjestössä. Valmistuttuaan hän kuitenkin halusi keskittyä vain työhönsä. – Melko pian tajusin, että olisi kiva tehdä työn ohessa jotain hyvää, sillä omasta ammattitaustastani on hyötyä järjestötyössä. Olen onnekas, koska minulla on kaikkea, mitä tarvitsen. Aika on kuitenkin rajallista ja arvokas asia annettavaksi, hän selittää. Kansainvälinen palvelujärjestö Zonta valikoitui hänen aikansa arvoiseksi monestakin syystä.

– Zontassa yhdistyy monta kiinnostavaa asiaa: Se on kansainvälinen järjestö, joka tarjoaa mahdollisuuden vaikuttamiseen monella tasolla ihmisoikeuksista verkostoitumisen edistämiseen. Sen tavoitteet vastasivat omia käsityksiäni siitä, että naiset ja tytöt unohdetaan monessa asiassa. Lisäksi sen jäsenistön laaja-alaisuus kiehtoi, sillä olin aiemmin toiminut vain juristien järjestöissä.
Tuominen tunsi Zonta-järjestöä ja sen tavoitteita jo ennakolta perhetaustansa ansiosta.

Olen kolmannen polven zonta. Isoäitini kuului aikoinaan Hämeenlinnan Zonta-kerhoon ja äitini on yhä aktiivinen. ZONTA INTERNATIONALISSA Salla Tuominen eteni nopeasti paikallistasolta koko Suomen ja Viron piirin toimintaan, ja hänen Zonta-uransa huipentui piirin puheenjohtajuuteen kaudella 2014–2016.

Se oli lähestulkoon puolipäiväinen työ oman työn ohella ja vaati huolellista suunnittelua sekä itsensä johtamista. Myös lähes 2 000 jäsenen johtaminen oli minulle aivan uudenlainen haaste, varsinkin kun jäsenet ovat itsekin usein johtajia.

Asianajotyössään Tuominen toimii DLA Piper Finlandissa hoitaen muun muassa isoja yritysjärjestelyjä. Zontassa olen saanut oppia paljon johtamisesta ja tiimityöstä, ja siitä on hyötyä myös asianajotyössäni. On myös ollut valtava rikkaus saada tutustua monen alan ihmisiin, esimerkiksi kulttuurialan vaikuttajiin. Lisäksi olen luonut ystävyyssuhteita yli ikä- ja kansallisuusrajojen. Aiemmin Zontaan liityttiin vain kutsusta, mutta nykyään järjestö kilpailee jäsenistä siinä missä muutkin järjestöt. Mukana on paljon johtavassa asemassa olevia naisia yksityiseltä ja julkiselta sektorilta.

VAIKUTTAMISTYÖTÄ NAISTEN JA TYTTÖJEN aseman parantamiseksi on Zonta-järjestössä tehty lähes sadan vuoden ajan, mutta työsarkaa riittää yhä.

Zontassa toimiminen on lisännyt ymmärrystä siitä, että Suomessakin on vielä paljon tehtävää tasa-arvossa. Kansainvälisellä tasolla taas puhutaan ihan perusasioista, kuten mahdollisuudesta kouluttautua ja päästä terveydenhuollon piiriin, Salla Tuominen toteaa. Itselleni, kuten varmaan kaikille suomalaisille, koulutusasiat ovat tärkeitä. Meille on itsestään selvää, että tytöt pääsevät kouluun ja jatko-opintoihin siinä missä pojatkin, mutta kehitysmaissa näin ei ole.

Tyttöjen lisääntymisterveys on toinen asia, jota hän pitää erityisen tärkeänä. Kehitysmaiden tytöt pakotetaan usein hyvin nuorina avioliittoon, ja monet heistä synnyttävät ollessaan vielä itsekin lapsia. Tytöillä pitäisi olla enemmän oikeuksia omaan kehoonsa. Lapsiavioliitot ovat tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa, ja tyttöjä ja naisia kuolee synnytyksissä paljon.

Tuominen kertoo myös projektista, jossa kampanjoitiin ja kerättiin rahaa fistuloiden korjausleikkauksia varten. Fistulat ovat erityisesti pitkittyneissä synnytyksissä syntyviä repeytymiä. Vaikka korjaava leikkaus on yksinkertainen, se jää usein tekemättä, jolloin tyttö joutuu kärsimään koko loppuelämänsä ja suljetaan usein koko yhteisön ulkopuolelle.

FEMINISTIKSI SALLA TUOMINEN ei ole itseään koskaan kutsunut, vaikka avoimesti naisasiaa ajaakin. Puhun naisten ja tyttöjen oikeuksista, sillä on fakta, etteivät ne toteudu samalla tavalla kuin miesten. Pystyn seisomaan näiden asioiden takana, mutta kaikessa ei tarvitsisi tuoda sukupuolta esiin.

Tuominen tunnetaan tasa-arvon kannattajana. Zontajärjestönkin toimintatapoihin kuuluu pyrkimys aitoon vuorovaikutukseen ja keskusteluun. – Feminismi terminä ymmärretään usein väärin, mutta nykyään ollaan menossa hyvään suuntaan, kun vaikkapa Kanadan pääministeri Justin Trudeau on julistautunut feministiksi.

Naisten ja tyttöjen puolella

ZONTA INTERNATIONAL on vuonna 1919 Yhdysvalloissa perustettu maailmanlaajuinen palvelujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja ehkäistä naisiin sekä tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa. Nykyään järjestöön kuuluu lähes 30 000 jäsentä 67 maasta.

Suomi ja Viro muodostavat yhdessä Zonta Internationalin 20. piirin, jonka paikallisiin kerhoihin kuuluu yhteensä 1 675 jäsentä. Yhteensä piirejä on 32. Zonta Internationalin missiona on voimaannuttaa naisia ja tyttöjä. Se pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön, yleiseen tietoisuuteen ja mielipiteeseen, jotta naisten ja tyttöjen ääni tulisi kuuluville.

Kansanväliset palveluhankkeet keskittyvät muun muassa tyttöjen lukutaitoon, terveydenhuoltoon tai naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen kehitysmaissa. Lisäksi järjestö jakaa stipendejä muun muassa teknisellä tai luonnontieteellisellä alalla väitöskirjaa tekeville naisille.

Isot kansainväliset hankkeet toteutetaan yhteistyössä YK:n alajärjestöjen kanssa. Me toimimme varainhankkijoina sekä viestimme hankkeista ja vaikutamme yleiseen mielipiteeseen. Esimerkiksi välillä pitää vääntää rautalangasta, miksi naisiin kohdistuva väkivalta on ongelma ja miksi siihen kannattaisi sijoittaa varoja.

YK:n ammattilaiset toteuttavat hankkeen valitussa kohteessa, Salla Tuominen kertoo. Suomessa toimivalla Zonta-piirillä on ollut yhteistyökumppaneina muun muassa Tyttöjen Talo sekä Vanhustyön keskusliitto ja paikallisilla kerhoilla esimerkiksi turvakoteja. Esimerkiksi lainsäädäntöön yritetään vaikuttaa Suomessa Naisjärjestöjen keskusliiton kautta.

Julkaistu Advokaatti-lehdessä 5/2017