o19872

1987

VANTAA II ZONTA-KERHO

Vantaa II Zonta-kerho perustettiin 4.6.1987 Vantaan Zonta-kerhon koolle kutsumana. Kokoukseen osallistuivat Ulla-Stina Westman ja Taina Ketomäki, kummimme Vantaa Zonta-kerhosta. Kerhon alkuperäinen nimi oli Zonta kerho Vantaa Etelä, joka muuttui ensin muotoon Zonta Club Vantaa II ja on nyt Vantaa II Zonta-kerho.

Kerhon charter-juhlaa vietettiin 25.6.1987.

Jäsenmäärä on vaihdellut. Vuonna 1980 jäseniä oli 24, 1990 25, 1998 30, 2013 21 ja 2017 29.

Kerhon puheenjohtajina ovat toimineet:

Mirja Baldauf 1987-1989
Irma Nirvi-Suuronen 1989-1992
Sinikka Sahi 1992-1994
Tuulikki Juusela 1994-1995
Ulla Salonen 1995-1997
Liisa Kuusisto 1997-1999
Kirsi-Marja Lecklin 1999-2000
Vuokko Skyttä 2000-2002
Maire Kangas-Meriläinen 2004-2006
Pirkko Alajoki 2006-2008
Tuula Virmiala 2008-2010
Margot Korppi 2010-2012
Johanna Nyberg 2012-2013
Mari Holopainen 2013-2015
Maire Kangas-Meriläinen 2015-2016
Sirkka Rautioaho 2016-

Kokoukset

Kerho on kokoontunut säännöllisesti kerran kuukaudessa kolmannen viikon torstaina, kesä- ja heinäkuuta lukuun ottamatta. Kokouksia on pidetty yritysten ja yhteisöjen tiloissa. Elokuun kokous on ollut ”ideariihi”, jossa on ideoitu seuraavan toimintakauden toimintaa. Kokouksissa on yleensä jäsenten tai ulkopuolisen pitämä esitelmä.

Toimikunnat

Kerhossa on palvelu-, jäsenyys-, naisten oikeuksien – ja ohjelmatoimikunnat.
Jäsenyystoimikunnan puheenjohtaja toimii webmasterina.

Palvelutoiminnan kohteet

Kerho on osallistunut piiri 20:n ja sen alue 1:n hankkeisiin ja tukenut ZI:n rahastoja. Kerhon oma säännöllinen avustuskohde on ollut Tammirinteen vastaanottokoti. Tukea on annettu myös yksittäisille apua tarvitseville ryhmille ja yksilöille sekä ansioituneille naistutkijoille. Koululaisia ja opiskelijoita on tuettu apurahoin.

Varojenkeruu

Varoja on kerätty ja tehty samalla zontatoimintaa tutuksi perinteisillä Kevätmatineoilla ja vuodesta 2015 Iltamilla. Kerholla on ollut monia omia myyntiartikkeleita, mm Tuhkimo- ja joulukortteja, joululiinoja, kynttilöitä, ompelusettejä, kyniä, sytykeruusuja, kakkukoristeita ja koruja.

Yksittäisiä tilaisuuksia

Areaseminaari järjestettiin yhdessä Vantaa I:n kanssa tammikuussa 2010 ja helmikuussa 2015. Kevätmatineat ja kesäretket eri teemoilla ovat olleet kerhon toistuvia tilaisuuksia 2000-luvulla. Tilaisuuksia on järjestetty myös yhteistyössä muitten paikallisten naisjärjestöjen kanssa.

Kerho on järjestänyt vuosijuhlansa 1992, 1997, 2002, 2007 ja 2012. Kerho täyttää 30 vuotta 2017 ja järjestää syksyllä juhlat. Lisäksi kerho on tehnyt teatterivierailuja sekä kesäretkiä kiinnostaviin kohteisiin.

Piirikokouksen järjestäminen

Lokakuussa vuonna 1993 kerho järjesti ZI piiri 20:n piirikokouksen teemalla Ihmisoikeudet – naisen oikeudet sekä huhtikuussa vuonna 2014 yhdessä Vantaa I:n kanssa teemalla Logiikkaa ja logistiikkaa.

Osallistuminen uusien kerhojen perustamiseen

Kerho on ollut perustamassa Tarton kerhoa vuonna 1991.

Osallistuminen conventioneihin

Kerhollamme on ollut oma delegaatti seuraavissa ZI:n conventioneissa: 1988 Helsinki, Finland, 1990 Dallas, Texas, USA, 1992 Hong Kong, Hong Kong, 1994 Detroit, USA, 1996 St. Louis, USA, 1998 Paris, France, 2002 Gothenburg, Sweden, 2004 New York, USA, 2008 Rotterdam, The Netherlands, 2012 Torino, Italy, 2016 Nizza, Ranska. Kerhon jäsenet osallistuivat 1988 Helsingin conventionin järjestelyihin lounailla ja info-deskissä.

Edustus piiri XIII:n, piiri 20:n ja ZI:n tehtävissä

Liisa Kuusisto AD, Irma Nirvi-Suuronen AD 1998-2000 ja nykyisin historiatoimikunnan jäsen, Sinikka Sahi jäsen ja puheenjohtaja STWS-toimikunnassa sekä jäsen historiatoimikunnassa, Ulla Salonen jäsen ja puheenjohtaja STWS-toimikunnassa ja Riitta Sivenius IT-toimikunnassa. Vuokko Skyttä on ollut VAD 2012-2014 ja AD 2014 -2016 ja toimii 2016-2018 Piirin palvelutoimikunnan vetäjänä. Tuula Ratia-Pulkkinen on ollut Piirin Networking-toimikunnan jäsen 2014-2016 ja on Piirin Mentorointiohjelman suunnittelu- ja toteutusryhmän vetäjä 2014-2017. Vuokko Skyttä on saman ryhmän jäsen. Mari Holopainen toimii VAD:na 2016- . Lisäksi Ulla Salonen on toiminut Luetaan yhdessä-kampanjan kampanjapäällikkönä vuosina 2007-2010 ja on toiminut siitä lähtien kuvernöörin nimiittämänä ohjausryhmän jäsenenä. Myös Riitta Sivenius on toiminut LY-ohjausryhmän jäsenenä 2007-2010.

Arkiston tila

Arkisto on luovutettu Kansallisarkistoon.