v19911

1991

KELTAISEN RUUSUN KAMPANJAT

Den Gula Rosen -kampanjerna

1991
1. Keltaisen Ruusun kampanja

tuote: silkkiruusu ja taidekeramiikkalautanen
nimi: ”Lapsen hyväksi, huomisen hyväksi”
keräystuotto: 1 000 000 mk
tuoton käyttö: Lasten psykiatrian tutkimussäätiölle 500 000 mk tutkimusapurahakäyttöön ja 5 x 100 000 mk yliopist. keskussairaalapiireille tutkimukseen ja hoitoon

1993
2. Keltaisen Ruusun kampanja

tuote: silkkiruusu
nimi: ”Lapsen hyväksi, huomisen hyväksi”
keräystuotto: n. 670 000mk
tuoton käyttö: Ensi- ja turvakotien liitolle moniongelmaisten perheiden kuntouttamiseen

1995
3. Keltaisen Ruusun kampanja

tuote: ruusupinssi
nimi: ”Lapsen hyväksi, huomisen hyväksi”
keräystuotto: > 1 000 000 mk
tuoton käyttö: Mannerheimin lastensuojeluliitolle nuorten huumeiden käytön ehkäisyyn. Tuotto käytettiin tukioppilaskoulutukseen (alempi aste).

1999
4. Keltaisen Ruusun kampanja

tuote: sateenvarjo, ”Ruusuzontikka”
nimi: ei
keräystuotto: 1 000 000 mk
tuoton käyttö: Terveyden edistämisen keskukselle tyttöjen ja naisten päihteiden käytön ehkäisyyn ja hoitoon. Tuotolla käynnistettiin 10 eri projektia, joista proj. raportit saatu.

2002-2004
5. Keltaisen Ruusun kampanja

tuote: kerhojen järjestämät seminaarit, teemana naisiin kohdistuva väkivalta
nimi: ei
tuotto: arvioitu tuotto n. 40 000 eur
tuoton käyttö:
– Naisten Apu Espoossa ry Turvakoti
– Jacobstadsnejden rf Kvinnohus –naistentalo
– Viron Tarton turvakoti (nuoret äidit) avustus kalustukseen 7 160 eur

2007
6. Keltaisen Ruusun kampanja

tuote: pinssiheijastin ja tarraheijastin
nimi: ”Luetaan yhdessä – Vi läser tillsammans”
yhteistyökumppani: Suomen Unifem
tuotto: n. 108 000 eur (ad 11/2010)
tuoton käyttö: maahanmuuttajanaisten ja tyttöjen luku- ja kielitaidon edistäminen. Opetusmateriaalin hankinta.

2012-2014
7. Keltaisen Ruusun kampanja

tuote: kirjeensulkijamerkki
nimi: ”Sisarta ei jätetä- Glöm inte din syster”
yhteistyökumppani: Vanhustyön keskusliitto
tuotto: 161 500 eur
tuoton käyttö: VTKL:n YSTÄVÄPIIRI-toiminnan tukeminen

2013-2016
8. SUPERSISKOT

Hankkeen tavoitteena oli tukea nuorten tyttöjen kasvua naiseksi ja vahvistaa tyttöjen uskoa itseensä sekä omiin mahdollisuuksiinsa elämässä ja yhteiskunnassa. Tavoitteena oli myös tyttöjen keskinäisen ymmärryksen ja yhteisöllisen välittämisen kulttuurin edistäminen. Supersiskot-hanke pyrki ennaltaehkäisemään suomalaisten nuorten tyttöjen syrjäytymistä. Alkuun auttajana toimi Supersisko-Hannele, myöhemmin Helsingin Tyttöjen talon ammattiauttajat. Vuosina 2013-2016 apua sai 2200 tyttöä, joiden keski-ikä oli 14 vuotta. Hankkeella oli oma Facebook-sivu, joka keräsi 3 401 tykkääjää.
tuotto: 41 467 eur
Hankkeen varainkeruu ulkopuolisilta osoittautui haasteelliseksi.

2018-
9. ZAU

Työn alla.

2012-2014
Keltaisen Ruusun projekti

”NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN EHKÄISEMINEN VIROSSA ”
”The Elimination of Violence against Women in Estonia”

Lähisuhdeväkivallasta kärsineiden naisten ja lasten auttamismahdollisuuksien parantaminen, keinoina tarjota kokonaisvaltaista apupakettia ja tukijärjestelmää Tartossa Suomen zontakerhojen avustuksella. Kerhojemme keskuudesta kerätty tuki oli n. 45 000 eur.

Jo edellämainittujen kampanjoiden bruttotuotto on lähes kaksi miljoonaa euroa, joiden tuotto kokonaisuudessaan luovutettiin keräyskohteisiin.

Lue mistä kaikki alkoi