o19933

1993

ZONTAKERHO HELSINKI IV

Zontakerho Helsinki IV perustettiin 2.2.1993. Kerhon toiminnan painopisteitä ovat olleet erilaisin aktiviteetein toteutettava avustus- ja palvelutoiminta sekä naisten aseman kehittäminen ja vahvistaminen. Lisäksi tavoitteena on aina otettu huomioon Zontajärjestön yhteiset tavoitteet.

Kerhon toiminnan tavoitteet on määritelty säännöissä ja toimintavupositasolla toimintasuunnitelmassa. Toimintasuunnitelmat ovat olleet sekä kunkin aikakauden että puheenjohtajan näköisiä. Ohjelmatoimikunta on valmistellut kuukausittaiset tapaamiset, joissa on voitu sekä tutustua muihin kerhon jäseniin että saada tietoa eri aloilta ja tietysti ennen kaikkea toimia yhdessä naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi Suomessa ja ulkomailla.

Yhdistyksille ja yhteisöille suunnattu tuki on kohdistettu esimerkiksi Ensi- ja Turvakotiin, Pienperheyhdistykselle, Tyttöjen Talolle ja Monikanaiset liitolle.

Hygieniapassi