o1934

1934

TORSTAIKERHO ALOITTAA TOIMINTANSA

Torsdagklubben börjar sin verksamhet

Syyskuun alussa v. 1934 15 eri alojen vaikuttajanaista kokoontui keskustelemaan ajankohtaisista ongelmista ja uuden naiskerhon perustamisesta. Kuukautta myöhemmin päätettiin isommalla joukolla perustaa kerho, joka kokoontuisi Fazerin ravintolassa joka toisena torstaina klo 12-13 lounaalle. Mallina oli amerikkalainen Zonta-liike. Lounaspäivän mukaan kerho sai nimen Torstaikerho – Torsdagsklubben.

Torstaikerhon lounaskokoukset sujuivat alusta alkaen ruokailun, seurustelun sekä esitelmien merkeissä, ja ne koettiin ”henkisiksi virkistystilaisuuksiksi”. Välillä tehtiin tutustumiskäyntejä ja jäsenet esittelivät harrastuksiaan.

Vuoden 1935 helmikuussa kokoukset siirrettiin Carlton Hotelliin. Kerhon säännöt hyväksyttiin 7. helmikuuta 1935. Sääntöjen mukaan ”Torstaikerhon tarkoituksena on koota eri työaloilla toimivia jäseniään kehittäviin seurustelu- ja keskustelutilaisuuksiin, tutustuttaa heitä toistensa työaloihin ja perehdyttää kiinnostaviin päivänkysymyksiin.” Ensimmäisessä vuosikokouksessa 21. helmikuuta 1935 kerhon nimi päätettiin säilyttää ennallaan. Vuoden 1935 toukokuussa siirryttiin Kämppiin, jossa lounastettiin läpi vuosien, sota-ajan evakkovaellusta lukuunottamatta, aina vuoteen 1965.

Koska suomalaisten vaikuttajanaisten joukko oli vielä hyvin suppea 1930-luvulla, kerhon voidaan sanoa edustaneen tätä naisjoukkoa hyvin kattavasti. Vuosina 1934 -1947, ja vielä sen jälkeenkin, kerhossa vaikutti mm. Katri Laine, maamme ensimmäinen kotitalousneuvos ja Laura Harmajan ohella keskeinen kotitalousideologian edustaja. Katri Laineen ohella monet muutkin kotitalouden parissa työskennelleet naiset olivat mukana kerhon toiminnassa. Kotitaloushan oli 1920- ja 1930-lukujen Suomessa tärkeä naisten toiminta-ala.

Syyskuun 11. päivänä vuonna 1946 pidetyssä iltakokouksessa keskusteltiin siitä, kuinka kerhon toimintaa voitaisiin vireyttää ja olisiko Torstaikerhon aika liittyä Zonta Internationaliin. Toiminnan vireyttämiseksi päätettiin palata vanhaan käytäntöön kokoontua joka toinen viikko sekä kutsua uusia jäseniä. Vuosikokouksessa 23. tammikuuta 1947 päätös kansainvälistymisestä vahvistettiin ja Torstaikerhosta tuli Suomen ensimmäinen kerho Zonta Internationalin sateenvarjon alle. Kerhon virallinen nimi tuli olemaan Torstaikerho Z Torsdagsklubben.