o19472

1947

ZONTA-KERHO HELSINKI I

Zonta-klubben Helsingfors I

Syyskuun alussa v. 1934 15 eri alojen vaikuttajanaista kokoontui keskustelemaan ajankohtaisista ongelmista ja uuden naiskerhon perustamisesta. Kuukautta myöhemmin päätettiin isommalla joukolla perustaa kerho, joka kokoontuisi joka toisena torstaina klo 12-13 lounaalle. Mallina oli amerikkalainen Zonta-liike. Sota kuitenkin vaikeutti kansainvälisiä yhteyksiä. Heti sodan jälkeen vuonna 1947 Torstaikerhosta tuli Suomen ensimmäinen kerho Zonta Internationalin sateenvarjon alle. 1980-puolivälistä lähtien kerhon nimeksi on vakiintunut Zonta-kerho Helsinki I.

60-vuotistaipaleen juhlistamiseksi kerho julkaisi historiikin ”Sisarpiiristä maailmanlaajuiseen toimintaan: Zontakerho Helsinki I 1934-1994”.

Torstaikerhon pitkät, kunniakkaat perinteet ovat velvoittaneet ja innostaneet kerholaisia edelleen kehittämään toimintaansa ja selkeyttämään entisille ja uusille jäsenille Zonta-järjestön päämääriä ja tavoitteita.

Kerho julkaisi 70-vuotisjuhlakirjan vuonna 2014 ja 80-vuotisjuhlakirjan vuonna 2014.
Kerhon kokouksissa on käsitelty niin Afganistanin naisten asemaa kuin kivitystuomiota Afrikassa. Aina on haluttu vaikuttaa epäoikeudenmukaisuuksiin ja naisten häikäilemättömään hyväksikäyttöön. Status of Women Service-toiminta onkin ollut keskeinen osa kerhon työtä viimeksi kuluneena vuosikymmenenä.

Kerho kerää eri tavoin varoja Zonta Internationalin arvojen ja tavoitteiden mukaisiin kohteisiin. Varainhankinnan selkäranka on vuosittain touko-kesäkuun vaihteessa Ritarihuoneella järjestettävä konsertti. Kerho osallistuu Zontan kansainvälisiin projekteihin ja vaikuttaa aktiivisesti oman alueensa naisten ja tyttöjen terveyden ja hyvinvoinnin hyväksi.

Kevätkonsertti on varainhankinnan selkäranka.

Zonta-kerho Helsinki 1 on järjestänyt pian jo 30 vuoden ajan kevätkonsertin Ritarihuoneella touko-kesäkuun vaihteessa. Konsertti on kerholle vuoden suurin varainhankintatapahtuma. Se on edelleen hyvin suosittu, ja monet konserttivieraat tulevat uskollisesti paikalle vuodesta toiseen.
Varoja kerätään pienimuotoisesti myös muilla tavoin. Osallistuttiin toimintakaudella 2016-17 muun muassa pääkaupunkiseudun Zonta-kerhojen yhteiseen Laukkupörssi-tapahtumaan.