v1951

1951

POHJOISMAINEN KOKOUS HELSINGISSÄ

Ett gemensamt nordiskt möte

Pohjoismaisessa kokouksessa Helsingissä 1951 syyskuussa sinetöitiin Torstaikerhon kuuluminen pohjoismaiseen Zonta-perheeseen. Kokoukseen osallistui edustajia Kööpenhaminan, Gävlen, Göteborgin, Tukholman ja Uppsalan kerhoista sekä Suomesta torstaikerholaisia, maanantaikerholaisia ja lahtelaisia zontia. Vastuu kokouksen järjestämisestä oli Torstaikerholla. Kokoukseen osallistui 34 zontaa Suomesta ja Pohjoismaista 15 zontaa. Pohjoismainen yhteys oli vielä 1950-luvulla kerhojen ja kerholaisten vaatimattoman määrän vuoksi luonteeltaan hyvin lämmintä ja läheistä, oltiin ”perhepiirissä”.