v19942

1994 – 2013

PALVELURAHAN SAAJAT

Keltaisen Ruusun-kampanjoiden lisäksi Piiri20: kerhot keräsivät 300eur/vuosi ns. ”Palvelurahaa”, jonka käytöstä ja saajasta Piirin Palvelutoimikunta teki ehdotuksen piirikokouksen päätettäväksi.

Palveurahan saajia ovat mm.

1994-1996
– Viron kuulovammaisten tukeminen ja psykologien koulutus
– Estonia-onnettomuuden uhrien tukeminen

1997
– keskoskaapit Tallinnan lastensairaalalle

1997-1998
– Ensi- ja turvakotien liitolle perheväkivallan uhrien auttamiseen
– Spring bud- tyttökoulun tukeminen Kiinassa (kerhot osallistuivat, jos halusivat)

2000-2002
– Spring bud -ohjelma jatkuu

2005
– Tulvista kärsineen Pärnun seudun kotinsa menettäneiden, vanhempien-, yksinasuvien naisten ja yksinhuoltajien tukeminen

2006
– ”Omaan kotiin” -tarvikepaketti Ensi- ja turvakodeista kotiutuneille ongelmanuorille

2007
– ”Malmin malli” -lääkäreiden käyttöön muistikortti naisiin kohdistuvien väkivaltatapausten kartoittamiseksi

2008
– Monika-naiset liitto, väkivallan uhrien auttajien kouluttamiseksi

2009
– Helvi Sipilä rahaston käynnistys; peruspääoma

2010
– Helvi Sipilä rahaston kartuttaminen

2011
– Lisa Andström säätiö

2011-2012
– Ensi- ja turvakotien liitto

2013
Helvi Sipilä rahasto

Näiden lisäksi kerhoilla on paikallisia kampanjoita, joiden kohderyhmät kerhot määrittelivät itse.