o19781

1978

ZONTA-KERHO OULU II

21.6.1977 Zonta International Chicagossa USA:ssa on myöntänyt perustamisluvan. Luvan hakijana toimi Zonta­ kerho Oulu I. He ovat selvittäneet jäseniksi valittavien naisten sopivuutta ja valmiutta Zonta­tehtäviin. Järjestöllä on jäsenperiaatteensa, niikuin kaikilla toimivilla yhteisöillä on yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

7.12.1977 oli informaatiotilaisuus, läsnä oli 24 tulevaa Zontaa.

4.1.1978 oli perustava kokous, nimet merkittiin perustamiskirjaan (Aplication for Charter Membership). Sitten jo samana keväänä Oulu II:sen hallitus ja jäsenet toimintaan. Vakituinen kokouspaikka oli Aleksanterinkadun osoitteessa Oulun Kauppaklubi ja kokouspäivä oli kuukauden ensimmäinen maanantai.

24.2.1078 Charter­päivä. Se on meille kerhomme syntymäpäivä.

5.5.1978 Charter­juhla pidettiin Oulun kaupungin juhlasalissa.

Vuonna 1978 Suomen Zontien ylin hallinto oli nimeltään Sihteeristö. Vuosikymmenien aikana järjestön jäsenmäärä on kasvanut. On tullut jäseniksi uusia maita, erilaisia kansallisuuksia ja erilaisia kulttuureja Zonta­ toimijoiksi. Sääntöjä ja hallintokokonaisuuksia on sen mukaan muokattu. Nykyään Suomi on piiri 20, jossa on 4 aluetta. Piiri 20:neen kuuluu Suomen lisäksi Viro omana alueenaan.

Kaksivuotiskausittain pidetään kansainvälinen Convension. Korkein päättävä elin, johon osallistuvat Zonta Internationalin jäsenten, Zonta­kerhojen edustajat.

Jokaisella Zontalla on jäsenen vaikuttamismahdollisuus monissa kansainvälisissä päätöksissä.

Zonta­järjestö on perustettu 8.11.1919 Buffalossa New Yorkin osavaltiossa USA:ssa. Maria de Forest on perustajan nimi. Nopeasti toiminta levisi. Suomessa vastaavanlainen palvelutoiminta alkoi vuonna 1928. Vuonna 1934 perustettiin ensimmäinen Zonta­kerho Helsinki I. Palvelutoiminnoille on ollut varmasti paljon tarvetta, niikuin on nykyäänkin. Järjestönä palvelurahan jakoperiaate on että vuotuisesta kertyneestä määrästä 1/3 osa annetaan Zonta Internationaalin kohteisiin ja 2/3 osaa Suomen kohteisiin.

Jäsenistö.

Jäseneksi kutsutaan.

Zonta on palvelujärjestö, jonka jäsenet ovat eri ammattialojen edustajia, ammatissa tai virassa johtavassa asemassa olevia naisia tai yrittäjiä. Näitä luokitusryhmiä oli 38 vuonna 1978.

Tarkoitus ja päämäärä. Toimitaan yhdessä, henkilöt , kerhot, eri yhteisöt. Niin se on suurta rikkautta.

Tarkoitus on olla yhdyssiteenä eri ammattiryhmiin ja eri kansallisuuksiin kuuluvien naisten välillä.

Työskennellä kaikin tavoin naisen aseman vahvistamiseksi.

Toimia henkilökohtaisten yhteyksien ja palvelun avulla rauhan sekä ihmisten ja kansojen välisen yhteisymmärryksen hyväksi.

Toiminta on puolueeton politiikkaan, uskontoon ja rotuun nähden.

Oulu II:n paikallista toimintaa suunnitellaan ja tehdään yhdessä, henkilökohtasesti. Koska jäsenet ovat eri ammattialoilta, niin jokaisen ammattiosaamiset ja tahtolajit ovat tehokkaita työvälineitä.
Paikalliset palvelut ovat kerhojen päätettävissä. Palvelun kohteet saavat pientä rahoitusta, läsnäoloa, vierailuja, luentaa, opiskelupaikkoja, vihkiryijyn lahjoituksena.

Oulu II:sen paikallisia palvelukohteita ovat vuosien aikana olleet, Ensikodit ry toiminta, Tahkokankaan keskuslaitos, Raatin nuorisotoiminta, Seurakunnan erityisnuorisotyö, Yhteisvastuukeräys, Vammaisen koti. Stipendejä on jaettu opiskelijoille vuodesta 1983 lähtien mm Oulun koulujen lukiolaisille, Luovin opiskelijoille, Merikosken ammattioppilaitoksen opiskelijoille, Väitöskirjatyöhön ja Äidinkielen tutkimustyöhön, molemmat Oulun Yliopistossa.

Tässä on mainttu vain muutamia kohteitamme.

Kansainvälistä, tyttöjen opiskelun edistämistä. Siinä on useampi Zonta­kerho mukana.
Tansanialainen tyttö opiskeli Oulussa 1981­1982. Petroskoilainen tyttö opiskeli 2 vuotta Oulun Lyseossa IB­linjalla.

Zontien Young Women in Public Affairs palkintoraha annettiin ensimmäisen kerran Suomeen v 2000. Sen sai Liminkalainen Anna Riitta Lithowius. Sen arvo oli 1000 dollaria. Tarkoitus on näin rohkaista nuorta naista huomispäivän johtajaksi.

Zonta­kerho Oulu II:lla on perinteitäkin palveluihin tarvittavien rahojen keräämisessä.

Oulun Naistenmessuilla myyntiartikkelina on ollut mm riihitetty ruisjauho, variksenmarjamehu, herkkukoriarvat, neuletyöt, maljakot. Tuotto oli 20 vuodelta 67345 markkaa.

Zonta­essujen painotyöt Oulun Kotiteollisuuskoululla.

Oulun keskustassa Joulukadulla teltasta myimme mehua, piparkakkuja, kahvia, grillimakkaraa. Joskus myyntipaikkoja oli kaksikin.

Oulun Tiernatapahtumassa olemme saaneet hyvän paikan teltalle. Mehua, kahvia, arpoja, kirjoja, pinssejä. Zontien painotuotteita, kuten keltaisia ruusumerkkejä, tiernakortteja.

Teatterinäytöksiä on ollut useana vuonna.

Muotinäytöksiä, joissa Zontat olivat mannekiineina, pukijoina ja lipunmyyjinä pidettiin kuusi kertaa vuosina 1983­-1991.

Anne Pohtamon juonsi meille 2 näytöstä v. 1983.

Lenita Airiston muotinäytös oli kolmena vuonna. Vuodelta 1989, Lenita Airiston ”Muotia Kiinassa” tuotto oli 13 103 markkaa.

Yhteistyössä Femilan kanssa oli 1 näytös vuonna 1986.