Uusia kerhoja perustamassa

2010

UUSIA KERHOJA PERUSTAMASSA

Zonta Internationalin hallitus oli syksyllä 2010 sitä mieltä, että myöskin kansainvälisen hallituksen jäsenten tulisi olla mukana perustamassa uusia Zontakerhoja järjestön jäsenmäärän kasvattamiseksi. Tuolloin päätin ryhtyä toimiin Marian de Forest Manualin opastamana. Olin jo pitkään ajatellut, että Vihdin, Nummi-Pusulan, Karkkilan muodostamalle Hiidenveden alueelle voisi perustaa kerhon, koska alueella asuu paljon Zontakerhon jäseniksi sopivia henkilöitä. Alueella ei myöskään ollut olemassaolevaa Zontakerhoa, jonka toimintaa perustettava kerho saattaisi haitata.

Sain Hiidenveden Zontakerhon perustamista varten auktorisoinnin ZI:n päämajasta syksyllä 2010. Lt.Governor Marja Koivula nimitti SOM-toimikunnan jäsenet ja minut puheenjohtajaksi. Hyvinkään ja Lohjan Zonta-kerhot sekä Zontakerhot Helsinki II ja Helsinki III tulivat perusteilla olleen Hiidenveden Zontakerhon kummeiksi lahjoittaen perustamiskuluihin varoja. Monet muut Zontakerhot eri Areoilta tukivat myös kerhon perustamista.

SOM-kirjaimet pitävät sisällään kerhon perustamisen konseptin. SOM-toimikunnan tulee etsiä rahoitus informaatiotilaisuuksien järjestämiseksi potentiaaleille jäsenille (Sponsoring), ja tilittää jäseniksi tulevien kansainväliset liittymismaksut sekä ZI:n ja Piirin jäsenmaksut ennen kerhon perustamiskokouksen järjestämistä (Organizing). Uuden kerhon toimintaa pitää tukea ja opastaa jonkin aikaa perustamiskokouksen jälkeen (Mentoring). Kaikki tämä vei aikaa ja resursseja, mutta tuloksena oli Hiidenveden Zontakerhon perustamiskokous helmikuussa 2012.

Toimin SOM-toimikunnan puheenjohtajana myös perustettaessa Nurmijärven (v. 2014) ja Kirkkonummen ( v. 2017) Zontakerhoja. Niiden perustaminen oli jo paljon helpompaa. Nurmijärven Zontakerhon kummikerhoina tukemassa olivat Hyvinkään ja Lohjan Zontakerhojen lisäksi Helsinki I Zontakerho. Kirkkonummen SOM-kerhoina olivat Helsinki I ja Espoo- Kauniaisten Zontakerhot sekä Hyvinkään ja Lohjan kerhot, jotka ovat vastaanottaneet ZI:n hallitukselta kunniakirjeet usean uuden kerhon perustamisesta.

Kirsi Nickels
Zonta International Director 2009-2012
Zonta International Foundation Director 2009-2012
SOM-Commitee Chair ZCHiidenvesi, ZCNurmijärvi, ZCKirkkonummi-Kyrkslätt