v20182

2018 – 2019

ZAU – KAMPANJA

ZAU-kampanjen

Zonta International -järjestön 100-vuotisjuhlaa vietetään vuonna 2019. Zonta International (ZI) Piiri 20 on päättänyt toteuttaa Suomessa kerhojen yhteisen Keltainen ruusu -kampanjan ajalla 14.4.2018–31.12.2019.

ZI Piiri 20 on järjestänyt vuosien varrella useampia Keltainen Ruusu -kampanjoita (Luetaan yhdessä, Sisarta ei jätetä, Supersiskot). Nämä ovat olleet kaikkien Suomessa toimivien Zonta-kerhojen yhteisiä vaikuttamis-, varainhankinta- ja palvelukampanjoita, joita piirihallitus on koordinoinut.

Kampanjan nimeksi on valittu tällä kertaa ZAU-tervehdys (kirjoitetaan myös ”ciao”), joka kampanjan yhteydessä tulee sanoista Zonta Antaa Uskallusta, Zonta Antar Utmaningar, Zonta Ahvatleb Unistama, Zonta Advances U. Kerhot voivat käyttää ZAU:n ”avaamisessa” myös muuta alkukirjaimista muodostuvaa sopivaa sanontaa järjestämiensä tapahtumien yhteydessä. Tämä koskee myös Viroa.

ZAU-kampanjan tavoitteet
Kyseessä on tälläkin kertaa varainkeruu-, vaikuttamis- ja palvelukampanja. Juhlavuoden kunniaksi haluamme nostaa esiin järjestömme perusajatuksen: tyttöjen ja naisten aseman parantaminen ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen.

Suomessa tytöt menestyvät hyvin koulussa, mutta ainevalinnoissa he vierastavat matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja sulkevat siten monia jatko-opiskelumahdollisuuksia jo varhaisessa vaiheessa. Suomessa ammatit jakaantuvat edelleen selkeästi naisten ja miesten ammatteihin, ja palkkaus on kärjistetyn eriarvoinen naisten ja miesten välillä.

ZAU-kampanja korostaa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen tarvetta. Se haastaa miehet ja naiset, isät ja äidit, tukemaan työtä tyttöjen rohkaisemiseksi aina varhaiskasvatuksesta myöhempiin koulutusasteisiin, uskomaan omiin kykyihinsä ja valitsemaan ja harrastamaan myös matemaattis-luonnontieteellisiä aineita.

ZAU-kampanja tukee tytöille suunnattuja LUMA-keskus Suomen organisoimia ZAU-kerhoja. Tavoitteena on, että pojat ja tytöt opiskelevat tasa-arvoisina ja että myös pojat osallistuvat järjestettäviin kerhoihin.

Varainkeruun tavoitteena on päästä toteuttamaan 100 ZAU-kerhoa ja niihin osallistumaan yhteensä 1.000 tyttöä ja poikaa. Kun yhden kerhon keskimääräinen kustannus on 2.500 €, tarvitaan tavoitteen toteutumiseen 250.000€. Aiemmat Keltainen Ruusu -kampanjat ovat tuottaneet noin 150.000 €.