v1935

1935

YKSITTÄISET ZONTAT MARIAN SAIRAALAN ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLAN APUNA

Enskilda personer inom Zonta som hjälp hos moderskaps- och barnrådgivningen på Maria sjukhus