Päämäärät

Zonta International

Zonta-toiminnan päämäärät

Edistää naisen oikeudellista, poliittista, yhteiskunnallista, taloudellista, koulutuksellista, terveydellistä ja ammatillista asemaa.
Toimia kansainvälisen verkostoitumisen ja palvelun avulla rauhan sekä ihmisten ja kansojen välisen yhteisymmärryksen puolesta.
Edistää oikeudenmukaisuutta sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauden maaimanlaajuista kunnioittamista.

Vaalia kansainvälisesti yhdistyneenä korkeita eettisiä arvoja, toteuttaa palveluohjelmia, antaa keskinäistä tukea ja yhteenkuuluvuutta jäsenilleen, jotka palvelevat paikkakunnallaan, valtiossaan ja koko maailmassa.

Zonta-tunnus

Järjestön eettiset tavoitteet ilmenevät zonta-merkin symboliikassa: rehellisyys, luotettavuus, avuliaisuus ja myötäeläminen, tiedon, osaamisen ja turvallisuuden edistäminen.