v20172

2017 – 2018

HYGIENIAPASSI

Hygienpass

Zonta Piirin 20 tavoitteissa on, että jokaisella kerholla on avustuskohde, jossa jäsenet itse ovat tekemässä merkityksellistä työtä ilman että jaetaan pelkästään avustusrahaa. Zonta-kerhot Helsinki IV ja III ovat valinneet Malmilla, sittemmin Pihlajistossa toimivan Al-Birr Lähimmäisapuyhdistyksen tällaiseksi avustuskohteeksi. Yhdistystä on avustettu hankkimalla suomenkielen oppikirjoja.

Kesällä 2017 pidettiin suunnittelukokous, jossa todettiin, että maahanmuuttajat hyötyisivät erityisesti hyvästä hygieniaosaamisesta. Heille on tarjolla töitä erityisesti elintarvikkeiden käsittelypaikoissa. Lain mukaan niissä pitää työntekijöillä olla suoritettuna Eviran vaatimusten mukainen hygieniapassia.

Opettajiksi oli lupautunut kerhoista hyviä asiantuntijoita ja opetusmateriaalia löytyi runsaasti, pääosin nettimateriaalia. Opettajat jakoivat opetettavat aiheet oman taustansa ja osaamisensa perusteella.

Syksyllä 2017 kurssin 38 tunnin aikana tunneilla kävi kaikkiaan 67 maahanmuuttajaa, naisia ja miehiä monista eri kansallisuuksista. Pääsääntöisesti suomenkielen osaaminen oli hyvin vaatimatonta. Siksi Al-Birr järjesti tulkkausta, aluksi sekä arabiankielellä että somalinkielellä. Kahdella tulkkauksella opetus hidastui melkoisesti. Syystä, jota emme tiedä, somalinaiset ja heidän tulkkinsa jäivät pois.

Suuri joukko (67) osoitti kiinnostusta aiheeseen, mutta vain pieni osa osallistui luennoille ja testiin. Testi laadittiin samantyyppisistä kysymyksistä kuin varsinainen hygieniatesti on. Julkisuutta saimme, kun paikallinen aluelehti Koillis-Helsingin Lähitieto, toimittaja Pirjo Pihlajamaa kävi haastattelemassa ja ottamassa kuvia.

Tämä pilottihanke onnistui hyvin ja paljon kiitosta tuli opiskelijoilta. Suoritusten määrä oli odotetun kaltainen. Luokkatilaan mahtui hyvin vain 10 -12 opiskelijaa. Osallistujista suurin osa oli vasta maahan tulleita ja siksi kielitaito oli vaatimaton. Opettajaryhmä koki tehneensä melko suuren työn, materiaalit ovat valmiina ja siksi uskaltauduttiin tarjoamaan kurssia uusittavaksi vuoden päästä syksyllä 2018.

Syksyllä 2018 jatkettiin hygieniaosaamisen kurssia kuitenkin niin, että opiskelijoiksi valittiin vain somalinaisia. Oppimateriaalina toimi selkokielinen Duuniin aineísto, joka löytyy netistä. Kurssi oli pääsääntöisesti samansisältöinen kuin syksyllä 2017, mutta opetuskieli oli suomi. Opettajat toimivat pääsääntöisesti pareina.

Kurssin lopussa tehtiin edellisen kurssin tapaan testi, sekin suomenkielellä,osallistujia 8 opiskelijaa. Kaikki osallistujat läpäisivät testin ja kaksi jopa erinomaisesti. Näille kahdelle annettiin entiseen tapaan stipendi, joka kattaa virallisen hygieniatestin suorittamisen kustannukset.

Koimme, että tämä toinen kurssimme onnistui vielä edellistä paremmin. Tavoitteemme oli paitsi itse hygieniaosaaminen, myös suomenkielen vahvistaminnen ja opiskelutaitojen harjaannuttaminen. Paljon kiitosta saimme opiskelijoilta. Suoritusten määrä oli odotetun kaltainen. Luokkatilaan mahtui hyvin vain 16 opiskelijaa. Al-Birr-yhdistykseltä kuulimme, että kursseja toivotaan lisää niin pian, kun pystymme niitä järjestämään. Se oli paras kiitos meille 5-6 zontanaiselle. Haasteeseen yritämme vastata.

Kaarina Vuorivirta HKI III Anja Kuosa HKI IV 4.12.2018