v20143

2014 – 2016

VERKOSTOITUMISELLA JA MENTOROINNILLA KOHTI PAREMPAA JOHTAJUUTTA – PIIRIN MENTOROINTIPILOTTI 2016

Zonta International Piiri 20:n kaksivuotiskaudella 2014-2016 governorina toiminut Salla Tuominen piti tärkeänä kehittää Zontien parissa verkostoitumista ja johtamistaitoja. Piirin toimintasuunnitelmaan kirjattiinkin, että Zontien verkostoitumismahdollisuuksia ja mahdollisuuksia kehittää itseään jatkuvasti Piirin puitteissa edistetään järjestämällä verkostoitumistilaisuuksia, johtajuuskoulutusta, mentorointia, coachingia tai muita itsensäkehittämiseen tähtääviä koulutusmahdollisuuksia. Piiriin perustettiin verkostoitumistoimikunta, johon kuuluivat puheenjohtajana Helinä Karell (Helsinki II) ja jäseninä Tuula Ratia-Pulkkinen (Vantaa II), Tanja Sabel (Mariehamn) ja Susanna Tolppanen (Tapiola).

Verkostoitumisen edistäminen käynnistyi verkostoitumismahdollisuuksien ja itsensäkehittämismuotojen selvittämisellä, vertailemalla tiettyjen muiden järjestöjen verkostoitumistapoja, LinkedIN -ympäristön tutuksi tekemisellä kerhojen jäsenille sekä aktivoimalla kerhojen jäseniä verkostoitumiseen. Toimikaudella perustettiin Piirin LinkedIN -ryhmä yhdessä Piirin IT, PR & Communications -toimikunnan kanssa ja Rauman kevätseminaarissa 2016 järjestettiin LinkedIn-klinikka.

Muiden toimikunnan tehtävien lisäksi toimikunta suunnitteli mentorointitiimin kanssa talvella 2016 aloitetun Piirin historiassa ensimmäisen mentorointiohjelman. Tavoitteena oli perustaa Piiriin oma mentorointiohjelma tukemaan Zontien omia työelämään tai muuhun liittyviä tavoitteita hyödyntäen Zontatoiminnassa mukana olevien kokeneiden johtajien kokemuksia ja ammatti- ja elämäntaitoja, kehittää lisää osaavia johtajia, laajentaa mentorointi-ohjelmaan osallistuvien verkostoja, sitouttaa jäseniä toimimaan Zonta-järjestössä, tehdä Zonta-järjestöä houkuttelevammaksi uusille jäsenille ja lisätä Zonta-järjestön näkyvyyttä. Mentorointitiimiin kuuluivat Tuula-Ratia Pulkkisen, joka toimi tiiminvetäjänä, lisäksi Helinä Karell sekä Maija Laaksonen (Tapiola), Anja Rouhiainen (Helsinki IV) ja Vuokko Skyttä (Vantaa II). Mentorointitiimi organisoi mentorointitoiminnan pilottiprojektin ja loi ohjelmassa käytetyt materiaalit.

Pilottiprojektiin osallistui yhteensä 7 mentori-aktori –paria ja projekti kesti vuoden. Mentorointivuoden aikana parit tapasivat noin kerran kuukaudessa. Lisäksi ohjelman puitteissa järjestettiin muutamia välitapaamisia sekä loppupalautetilaisuus kaikkien osallistujien kesken.

Palaute pilottiprojektista oli positiivista ja mentorointiohjelma saikin jatkoa toimikaudella 2016-2018.

Pilotin aikana todettua:

Aktori 18.4.2016: ”Mentorointiparin ensimmäinen tapaaminen oli tänään; työkaluja löytyy, ympäristö inspiroiva ja mentori osaava & innostava!”

Aktori: ”Ennen ajattelin, että pitää keskittyä heikkouksiin, yrittää parantaa niitä. Se missä on huono, tulla paremmaksi. Onneksi sittemmin ymmärsin keskittyä vahvuuksiin, joka sai myös vahvistusta mentorilta.”

Mentori: ”EI, EI ja EI. Ei saa keskittyä heikkouksiin, vaikka se meille etenkin suomalaisille naisille tunnistettavaa saattaa ollakin.”