TUEMME NAISOPISKELIJOITA JA TUTKIJOITA

Lahjoituksina ja palvelutoiminnan avulla saadut varat käytetään naisopiskelijoiden ja -tutkijoiden tukemiseen ja kannustamiseen myöntämällä stipendejä Zonta Internationalin Piiri 20 ry:n alueella.

TEE LAHJOITUS

Voit lahjoittaa vapaavalintaisen summan ja antaa tukesi opiskeleville naisille ja tutkijoille Suomessa ja Virossa. Voit järjestää myös merkkipäiväkeräyksen tai muistolahjoituksen heidän hyväkseen.

Mainitse kutsussasi lahjoitustilin numero FI73 1078 3000 2062 18 ja valitsemasi viesti lahjoittamista varten. Ennen merkkipäiväkeräyksen tai muistolahjoituksen aloittamista olethan yhteydessä piirin rahastonhoitajaan.

Merkkipäiväkeräyksestä tai muistolahjoituksesta toimitetaan sen järjestäjälle luettelo lahjan antajista ja lahjoitusten yhteissumma.

Varojen käyttötarkoitus ja kohdealue
Rahastoon kertyvät varat jaetaan parittomina vuosina 3–6 stipendinä naisopiskelijoille ja -tutkijoille.

Piirin rahastonhoitaja
Zonta International Piiri 20 ry
Kirsti Tamminen
kirsti.tamminen[at]varkaudeneduca.fi
(Ilmoita yhteystietosi, viestisi tilisiirtoon sekä ajankohta)

Lisa Andström -rahaston säännöt |PDF|

Valtakunnallisella keräysluvalla kerätyt varat talletetaan aina suoraan keräyslupakohteen keräystilille.
Kesäystili: Lisa Andström Rahasto
Pankki: Nordea Pankki Suomi Oyj
Saaja: Zonta International Piiri 20 ry
Keräystili: FI73 1078 3000 2062 18
Tunnukset: BIC/SWIFT: NDEAFIHH
Viestikenttä: Lisa Andström tai merkkipäiväkeräyksessä sovittu viestikentän teksti
Zonta International Piiri 20 keräyslupa