TUEMME NAISOPISKELIJOITA JA TUTKIJOITA

Lahjoituksina ja palvelutoiminnan avulla saadut varat käytetään naisopiskelijoiden ja -tutkijoiden tukemiseen ja kannustamiseen myöntämällä stipendejä Zonta Internationalin Piiri 20 ry:n alueella.

KUKA OLI LISA ANDSTRÖM?

Lisa Andström (1930 – 1983) oli haminalainen laivameklari ja Haminan Zonta-kerhon jäsen. Merenkulun työnjaossa laivanselvitysliike ja meklari hoitivat aluksia koskevat asiat satamassa ja toimivat varustamon asiamiehenä. Liisa Andströmillä oli hyvä näkemys bisneksestä merenkulun alalla. Hamina oli hänen aikanaan vilkas puutavaran vientisatama. Moni perhe sai elantonsa merenkulun palveluksessa. Lisa Andströmin työ oli merkittävää koko Kymenlaakson kannalta. Lisa Andströmin ura oli harvinainen tuolloin varsin miesvaltaisella alalla.

Lisa Andström oli aktiivinen Zonta-järjestön toiminnassakin. Hän osallistui useisiin kansainvälisiin Zonta-tapahtumiin ja toi tullessaan tuoretta tietoa Zonta-aatteesta omaan kerhoonsa. Lisa Andström piti Zonta-järjestön periaatteita tärkeinä ja kannusti toimimaan niiden mukaan. Lisa oli hyvä laulaja ja oli laulattanut zonta-sisaria kansainvälisissäkin tilaisuuksissa. 

Lisa Andström -rahasto

Lisa Andströmin kuoltua vuonna 1983 Haminan Zonta-kerhon aloitteesta perustettiin Lisa Andström –muistorahasto. Rahaston tarkoituksena on tukea ja kannustaa Suomen ja Viron naisopiskelijoita ja –tutkijoita myöntämällä stipendejä. Stipendit julistetaan haettavaksi parittomien vuosien keväällä ja jaetaan saman vuoden syksyllä.

#LisaAndström #stipendi #naiset #terveysjahyvinvointi #pandemia# läheisyysetäisyys #digitalisaatio #zonta

Tarkemmat tiedot hakumenettelystä ja lomakkeet piirin sivuilta. Hakumenettely löytyy  opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tarjoamasta palvelusta, joka kokoaa ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta.  Tiede ja tutkimus rahoitushaut

TEE LAHJOITUS

Voit lahjoittaa vapaavalintaisen summan ja antaa tukesi opiskeleville naisille ja tutkijoille Suomessa ja Virossa. Voit järjestää myös merkkipäiväkeräyksen tai muistolahjoituksen heidän hyväkseen.

Mainitse kutsussasi lahjoitustilin numero FI73 1078 3000 2062 18 ja valitsemasi viesti lahjoittamista varten. Ennen merkkipäiväkeräyksen tai muistolahjoituksen aloittamista olethan yhteydessä piirin rahastonhoitajaan. Merkkipäiväkeräyksestä tai muistolahjoituksesta toimitetaan sen järjestäjälle luettelo lahjan antajista ja lahjoitusten yhteissumma.

Piirin rahastonhoitaja
Zonta International Piiri 20 ry
Aino Rahunen
aino.rahunen(at) zonta.fi

Valtakunnallisella keräysluvalla kerätyt varat talletetaan aina suoraan keräyslupakohteen keräystilille.

Säännöt: Lisa Andström -rahaston | säännöt |

Keräys: Lisa Andström Rahastoon
Pankki: Nordea Pankki Suomi Oyj
Saaja: Zonta International Piiri 20 ry
Keräystili: FI73 1078 3000 2062 18
Tunnukset: BIC/SWIFT: NDEAFIHH
Viestikenttä: Lisa Andström tai merkkipäiväkeräyksessä sovittu viestikentän teksti
Zonta International Piiri 20 RA/2002/1002 lisätietoja | keräyslupa |

Varojen käyttötarkoitus ja kohdealue
Rahastoon kertyvät varat jaetaan parittomina vuosina 3–6 stipendinä naisopiskelijoille ja -tutkijoille.