Palvelutoiminnan tavoitteet

Zonta International Piiri 20:n palveluhankkeet, Keltaisen Ruusun kampanjat, toteuttavat Zonta Internationalin missiota ja keskittyvät kestävään vaikuttavuuteen, ongelmien perussyihin ja niiden ennaltaehkäisyyn. Piirin alueella toteutettavat palveluprojektit keskittyvät valikoituihin tärkeimpinä nähtyihin ajankohtaisiin asioihin.

Piirin palveluhankkeet toteutetaan yhteistyössä saman mielisten luotettavien ja vastuullisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

 

 

Zonta-kerhot ovat järjestön tärkein toimintayksikkö, jotka lahjoittavat 1/3 keräämistään varoista kansainvälisten palvelu- ja stipendiohjelmien rahoitukseen ja käyttävät 2/3  piirin ja omiin palveluprojekteihin ja stipendeihin.  Kerhoilla on omilla paikkakunnillaan monimuotoista toimintaa ja projekteja. Esimerkkejä kerhojen toiminnasta löytyy kerhojen omilta sivuilta sekä etusivun Kuulumisia kerhoilta -osiosta.  Kerhojen palveluprojektit ovat mm. tukea turvakodeille, käyntejä vanhainkodeissa, tukea kehitysvammaisten harrastustoimintaan, vastaanottokotien ja vastaanottokeskusten ja maahanmuuttajien suomen kielen ja kulttuurin opiskelun tukemista.Keltaisen ruusun kampanjat

Valtakunnalliset Keltaisen ruusun vaikuttamis- ja palvelukampanjat ovat Zonta Piiri 20 tapa edistää tavoitteitaan Suomessa ja Virossa. Piiri 20 on toteuttanut useita Keltainen ruusun  kampanjoita, joilla on tuettu mm. yksinhuoltaja- ja väkivallan uhan alla eläviä äitejä, maahanmuuttajanaisia, syrjäytymisvaarassa olevia teinejä ja yksinäisiä vanhuksia.  Myös zontien omaan hyvinvointiin on panostettu liikkumalla ja keräämällä tempauksilla varoja. Kerhot päättävät toteutettavista kampanjoista ja keräävät varoja niiden toteuttamiseen ja / tai toteuttavat niitä omilla paikkakunnillaan.

Viimeisin kampanja oli vuosina 2018 – 2020 Suomessa toteutettu ZAU -kampanja, jolla kannustettiin ja rohkaistiin 10 – 20 -vuotiaita tyttöjä matematiikan ja luonnontieteiden opiskeluun luonnontieteellisten ZAU -kerhojen avulla. Matematiikka ja luonnontieteet ovat avain lähes kaikille aloille.   Taustalla on suomalaisen työelämän eriarvoisuus ja jakautuneisuus miesten ja naisten aloihin ja naisten sijoittuminen matalapalkka-aloille. Naisen euro on jatkuvasti 83- 84 senttiä. Tämä johtuu osittain siitä, että naiset eivät hakeudu esim. teknisille aloille, vaikka heillä olisi kykyjä.  Asenteet ovat syvällä ja muuttuvat hitaasti; tarvitaan rohkaisua kannustusta.