Palvelutoiminnan tavoitteet

Zonta International Piiri 20:n palveluhankkeet, Keltaisen Ruusun kampanjat, toteuttavat Zonta Internationalin missiota ja parantavat naisten asemaa Suomessa ja Virossa. Projektit keskittyvät kulloinkin tärkeimpinä nähtyihin ajankohtaisiin asioihin. Kampanjat toteutetaan yhteistyössä samanmielisten luotettavien ja vastuullisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

 

Zonta-kerhot ovat järjestön tärkein toimintayksikkö, jotka lahjoittavat 1/3 keräämistään varoista kansainvälisten palvelu- ja stipendiohjelmien rahoitukseen ja käyttävät 2/3  piirin ja omiin palveluprojekteihin ja stipendeihin.  Kerhoilla on omilla paikkakunnillaan monimuotoista toimintaa ja projekteja. Esimerkkejä kerhojen toiminnasta löytyy kerhojen omilta sivuilta sekä etusivun Kuulumisia kerhoilta -osiosta.  Kerhojen palveluprojektit ovat mm. tukea turvakodeille, käyntejä vanhainkodeissa, tukea kehitysvammaisten harrastustoimintaan, vastaanottokotien ja vastaanottokeskusten ja maahanmuuttajien suomen kielen ja kulttuurin opiskelun tukemista.


Keltaisen ruusun kampanjat

Vuosina 2023 – 2024 toteutetaan Zontat #yhdessä digitaalista häirintää vastaan -kampanja. Digitaalinen häirintä on merkittävä väkivallan ja lähisuhdeväkivallan muoto, jolle tytöt ja naiset ovat erittäin haavoittuvaisia. Digitaalinen häirintä kehittyy ja hakee uusia muotoja jatkuvasti.

Kampanjassa kerätään varoja ja toteutetaan projekteja, joilla lisätään tietoisuutta digihäirinnän eri muodoista ja kehitetään yhteistyömuotoja toimintaan digihäirintää vastaan. Pääyhteistyökumppanina on Loisto Settlementti ry ja sen Sua varten somessa -toiminta, mitä kampanjalla laajennetaan aktiiviseen lähiyhteistyöhön eri puolilla Suomea.

Siirry kampanjasivulle tästä

Aiempia Keltaisen ruusun kampanjoita

Vuosina 2018 – 2020 Suomessa toteutettiin  ZAU -kampanja, jolla kannustettiin ja rohkaistiin 10 – 20 -vuotiaita tyttöjä matematiikan ja luonnontieteiden opiskeluun luonnontieteellisten ZAU -kerhojen avulla.

Aiemmilla kampanjoilla on tuettu mm. yksinhuoltaja- ja väkivallan uhan alla eläviä äitejä, maahanmuuttajanaisia, syrjäytymisvaarassa olevia teinejä ja yksinäisiä vanhuksia.  Myös zontien omaan hyvinvointiin on panostettu liikkumalla ja keräämällä tempauksilla varoja. Kerhot päättävät toteutettavista kampanjoista ja keräävät varoja niiden toteuttamiseen ja / tai toteuttavat niitä omilla paikkakunnillaan.