Lisa Andström -stipendien seuraava hakuaika on helmikuu 2025!

Kevään 2023 haun teemat ovat

  1. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon vaikutukset naisten elämään kehittyvissä maissa
  2. Resilienssin tukeminen poikkeusolojen aikana Suomessa; pandemian vaikutukset nuorten naisten mielenterveyteen tai pandemian vaikutukset ikäihmisten pitkäkestoiseen eristäytymiseen
  3. Tuen tarjontaa kulttuurin keinoin verkkoväkivaltaa/verkkohäirintää kokeneille tytöille ja nuorille naisille

Jaettavana on erisuuruisia stipendejä yhteensä vähintään 6000 euron summalla. Stipendit myönnetään Suomessa ja Virossa asuville naisille tutkimukseen, jatkokoulutukseen tai koulutukseen liittyviin projekteihin.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 1.5.2023 klo 22.00 mennessä.

Hakemuslomake löytyy tältä sivulta ja tietoa on myös www.tiedejatutkimus.fi sivulla.

Stipendit jaetaan Varkaudessa 7.10.2023

Lisätietoja  anne-maj.paldanius-rehn@zonta.fi

Lisa Andström stipendit myöntää Lisa Andström-rahasto, lue lisää tästä.

Lisa Andström Scholarships to
Apply for NOW!

The themes in spring 2023 are

  1. The impacts of climate change and biodiversity loss on women´s lives in developing countries
  2. Supporting resilience under exceptional circumstances in Finland; the effects of the pandemic on the mental health of young women or the effects of the pandemic on the prolonged isolation of the elderly
  3. Using art to support girls and young women who have experienced cyber violence/harassment

The amount of the scholarships vary, the total sum being at least 6000 euros. Scholarships are awarded to women living in Finland or Estonia for research, further education or other projects related to higher education.

The deadline for submitting the applications is at 10 PM May 1, 2023 (UTC+2)

The application form can be found www.research.fi

The Scholarships will be handed out in Varkaus on October 7, 2023.

For further information, please contact anne-maj.paldanius-rehn@zonta.fi

Lisa Andström scholarships are funded by the Lisa Andström fund, please read more here!

Lisa Andström- stipendierna kan sökas nu

Teman för våren 2023 är följande

  1. Klimatförändringens och biodiversitetsförlustens effekter på kvinnornas liv i utvecklingsländer
  2. Att stärka resiliensen under exceptionella omständigheter i Finland; effekterna av pandemin på unga kvinnors mentala hälsa eller effekterna av pandemin på den åldrande befolkningens långvariga isolation
  3. Att genom kulturella medel ge stöd åt flickor och unga kvinnor som drabbats av nätvåld eller trakasseri på nätet

Vi delar ut olika stipendier totalt minst för 6000 euro. Stipendierna beviljas för kvinnor som bor i Finland eller Estland för forskning, fortsättningsutbildning eller projekt som hänför sig till utbildning.

Ansökningar skall lämnas in senast den 1.5.2023 kl. 22.00.

Ansökningsblanketten finns också här www.forskning.fi

Stipendierna delas ut i Varkaus den 7.10.2023.

Tilläggsinfo av anne-maj.paldanius-rehn@zonta.fi

Lisa Andström-stipendier finansieras från Lisa Andströms fond, läs mera här!


Mikä on Lisa Andström -stipendi?

Lisa Andström -rahasto on Haminan Zonta-kerhon vuonna 1983 perustama muistorahasto. Rahasto tukee suomalaisia ja virolaisia naisopiskelijoita ja -tutkijoita myöntämällä stipendejä, jotka julistetaan haettavaksi parittomien vuosien keväällä. Stipendihaun teemat liittyvät yleensä ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin.

Kevään 2021 haun teemat olivat: (1) naisten ja lasten terveyden sekä hyvinvoinnin edistäminen digitaalisilla terveyspalveluilla; (2) pandemian vaikutukset perheiden elämään; ja (3) sosiaalisen läheisyyden edistäminen fyysisen etäisyyden aikana kulttuurin keinoin (stipendinsaajat ks. alla). Seuraavan kerran Lisa Andström -stipendit jaetaan vuonna 2023.

Lisa Andströmin värikäs työura

Toimitusjohtaja, laivameklari Lisa Andström (1930–1983) oli Haminan Zonta-kerhon aktiivinen jäsen kahden vuosikymmenen ajan. Hän piti Zonta-järjestön avustustyötä tärkeänä ja toi kansainvälisistä Zonta-tapahtumista tuoretta tietoa suomalaiselle jäsenistölle.

Lisa noudatti omassa elämässään järjestön periaatteita ja kannusti muitakin toimimaan niiden mukaan. Lisan kerrotaan olleen taitava laulaja, ja kansainvälisissä tilaisuuksissa hän toimi usein yhteislaulun ohjaajana.

Lisa Andströmin tunnetuksi tekemä sanonta ”Sattuma ei tuo laivoja satamaan” kuvaa hyvin hänen uraansa ensin Aktiebolaget John Dahlbergin laivameklarina, ja sittemmin koko yhtiön toimitusjohtajana. Lisan kerrotaan olleen päättäväinen ja aktiivinen henkilö, joka osasi käsitellä monenlaisia ihmisiä. Hänellä oli myös erityiset vuorovaikutustaidot, jotka auttoivat sataman moninaisissa kohtaamisissa: ”Monta kertaa kapteeni, joka tuli konttoriin erittäin vihaisena, lähti takaisin laivalleen hyvin hiljaisena ja tyytyväisenä”, kertoo Kaija Wischtukat kirjassaan (Rouva laivameklari Lisa Andström, 2007).

Hamina oli tuohon aikaan vilkas vientisatama, ja Lisan työura oli merkittävä koko Kymenlaakson alueelle. Hän toimi tasa-arvoisena esikuvana hyvin miesvaltaisella toimialalla. ”Sattuma ei tuo laivoja satamaan” -sanonta kuvaa hyvin myös Lisa Andströmin nimeä kantavan rahaston toimintaa. Rahasto haluaa tukea naisopiskelijoita ja -tutkijoita, jotta he omalla työllään ja esimerkillään voivat avata uusia ovia sekä itselleen että muille naisille ja tytöille.

Lisa Andström rahasto

Vuoden 2021 Lisa Andström -stipendin saajat esittäytyvät – katso videot!

Lisa Andström -stipendit jaettiin 11.10.2021 Zonta International Piiri 20:n piirikokouksen iltajuhlassa Imatran Valtionhotellissa. Paikalla oli lähes 180 Zonta-kerhon jäsentä Suomesta ja Virosta. Rahastosta jaettiin stipendejä yhteensä 12 000 eurolla.

Stipendinsaajat 2021:

Anna Estola, filosofian maisteri
Aihe: Seksuaalista väkivaltaa kokeneiden naisten verkkokurssi / luovan kirjoittamisen ryhmä
Esittelyvideo: weblinkki

Melissa Lopez, opiskelija, Childhood Studies, Norwegian University of Sciences and Technology
Aihe: Family Resilience in Times of COVID-19: A Cultural Prob Study with Children and Families at Home in Finland / Pandemian vaikutus perheiden elämään -työpaketti
Esittelyvideo: weblinkki

Tiina Putkuri, terveystieteiden maisteri, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto
Aihe: Väitöskirjatutkimus / Kouluterveydenhoitajien mielenterveysosaamisen kehittäminen verkkokurssi-intervention avulla
Esittelyvideo: weblinkki

Liisa Söderlund, taiteen maisteri, tohtorikoulutettava, Aalto-yliopisto
Aihe: Tutkimusartikkelin kirjoittaminen / Yhteisöllisen taiteen mahdollisuudet yksinäisyyden torjumiseen poikkeusoloissa
Esittelyvideo: weblinkki

Sonja Tihveräinen, yhteiskuntatieteiden maisteri, tohtorikoulutettava, Tampereen yliopisto
Aihe: Tutkimusartikkelin kirjoittaminen / Digitaalinen väkivalta parisuhteessa
Esittelyvideo: weblinkki