Seuraava Lisa Andström haku alkaa vuonna 2023.


Mikä on Lisa Andström -stipendi?

Lisa Andström -rahasto on Haminan Zonta-kerhon vuonna 1983 perustama muistorahasto. Rahasto tukee suomalaisia ja virolaisia naisopiskelijoita ja -tutkijoita myöntämällä stipendejä, jotka julistetaan haettavaksi parittomien vuosien keväällä. Stipendihaun teemat liittyvät yleensä ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin.

Kevään 2021 haun teemat olivat: (1) naisten ja lasten terveyden sekä hyvinvoinnin edistäminen digitaalisilla terveyspalveluilla; (2) pandemian vaikutukset perheiden elämään; ja (3) sosiaalisen läheisyyden edistäminen fyysisen etäisyyden aikana kulttuurin keinoin (stipendinsaajat ks. alla). Seuraavan kerran Lisa Andström -stipendit jaetaan vuonna 2023.

Lisa Andströmin värikäs työura

Toimitusjohtaja, laivameklari Lisa Andström (1930–1983) oli Haminan Zonta-kerhon aktiivinen jäsen kahden vuosikymmenen ajan. Hän piti Zonta-järjestön avustustyötä tärkeänä ja toi kansainvälisistä Zonta-tapahtumista tuoretta tietoa suomalaiselle jäsenistölle.

Lisa noudatti omassa elämässään järjestön periaatteita ja kannusti muitakin toimimaan niiden mukaan. Lisan kerrotaan olleen taitava laulaja, ja kansainvälisissä tilaisuuksissa hän toimi usein yhteislaulun ohjaajana.

Lisa Andströmin tunnetuksi tekemä sanonta ”Sattuma ei tuo laivoja satamaan” kuvaa hyvin hänen uraansa ensin Aktiebolaget John Dahlbergin laivameklarina, ja sittemmin koko yhtiön toimitusjohtajana. Lisan kerrotaan olleen päättäväinen ja aktiivinen henkilö, joka osasi käsitellä monenlaisia ihmisiä. Hänellä oli myös erityiset vuorovaikutustaidot, jotka auttoivat sataman moninaisissa kohtaamisissa: ”Monta kertaa kapteeni, joka tuli konttoriin erittäin vihaisena, lähti takaisin laivalleen hyvin hiljaisena ja tyytyväisenä”, kertoo Kaija Wischtukat kirjassaan (Rouva laivameklari Lisa Andström, 2007).

Hamina oli tuohon aikaan vilkas vientisatama, ja Lisan työura oli merkittävä koko Kymenlaakson alueelle. Hän toimi tasa-arvoisena esikuvana hyvin miesvaltaisella toimialalla. ”Sattuma ei tuo laivoja satamaan” -sanonta kuvaa hyvin myös Lisa Andströmin nimeä kantavan rahaston toimintaa. Rahasto haluaa tukea naisopiskelijoita ja -tutkijoita, jotta he omalla työllään ja esimerkillään voivat avata uusia ovia sekä itselleen että muille naisille ja tytöille.

Lisa Andström rahasto

Vuoden 2021 Lisa Andström -stipendin saajat esittäytyvät – katso videot!

Lisa Andström -stipendit jaettiin 11.10.2021 Zonta International Piiri 20:n piirikokouksen iltajuhlassa Imatran Valtionhotellissa. Paikalla oli lähes 180 Zonta-kerhon jäsentä Suomesta ja Virosta. Rahastosta jaettiin stipendejä yhteensä 12 000 eurolla.

Stipendinsaajat 2021:

Anna Estola, filosofian maisteri
Aihe: Seksuaalista väkivaltaa kokeneiden naisten verkkokurssi / luovan kirjoittamisen ryhmä
Esittelyvideo: weblinkki

Melissa Lopez, opiskelija, Childhood Studies, Norwegian University of Sciences and Technology
Aihe: Family Resilience in Times of COVID-19: A Cultural Prob Study with Children and Families at Home in Finland / Pandemian vaikutus perheiden elämään -työpaketti
Esittelyvideo: weblinkki

Tiina Putkuri, terveystieteiden maisteri, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto
Aihe: Väitöskirjatutkimus / Kouluterveydenhoitajien mielenterveysosaamisen kehittäminen verkkokurssi-intervention avulla
Esittelyvideo: weblinkki

Liisa Söderlund, taiteen maisteri, tohtorikoulutettava, Aalto-yliopisto
Aihe: Tutkimusartikkelin kirjoittaminen / Yhteisöllisen taiteen mahdollisuudet yksinäisyyden torjumiseen poikkeusoloissa
Esittelyvideo: weblinkki

Sonja Tihveräinen, yhteiskuntatieteiden maisteri, tohtorikoulutettava, Tampereen yliopisto
Aihe: Tutkimusartikkelin kirjoittaminen / Digitaalinen väkivalta parisuhteessa
Esittelyvideo: weblinkki


LISA ANDSTRÖM -STIPENDIT
NYT HAETTAVISSA

Kevään 2021 haun teemat ovat

1.Naisten ja lasten terveyden sekä hyvinvoinnin edistäminen digitaalisilla terveyspalveluilla
2.Pandemian vaikutukset perheiden elämään
3.Sosiaalisen läheisyyden edistäminen fyysisen etäisyyden aikana kulttuurin keinoin

Jaettavana on 3-6 stipendiä suuruudeltaan 2000- 4000 euroa. Stipendit myönnetään Suomessa ja Virossa asuville naisille tutkimukseen, jatko- tai PD- koulutukseen tai koulutukseen liittyviin projekteihin. Jaettava summa on 15.000 euroa.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 1.5.2021 klo 22.00 mennessä.

Hakemuslomake löytyy tältä sivulta ja tietoa on myös Aurora-tietokannasta täältä!

Stipendit jaetaan Imatralla 9.10.2021.

Lisätietoa tarvittaessa anne-maj.paldanius-rehn@zonta.fi

Lisa Andström – stipendit rahoitetaan Lisa Andström rahastosta lue lisää tästä!

LISA ANDSTRÖM Scholarships
to Apply for NOW!

Spring 2021 themes are:

1.Promoting the health and well-being of women and children through digital health services
2.The impact of the pandemic on family life
3.Promoting social proximity during physical distance through cultural means

There are 3-6 scholarships in the amount of 2000-4000 euros. Scholarships are awarded to women living in Finland or Estonia for research, further education or PD training or projects related to training. The amount to be distributed is, 15.000 euros

Applications, along with the required supporting documentation must be received no later than 22.00 o’clock May 1, 2021.

The application form can be found in the Aurora database here!

Scholarships will be handed out in Imatra on October 9, 2021.

If additional information is needed, please contact  anne-maj.paldanius-rehn@zonta.fi

Lisa Andström scholarships are funded by the Lisa Andström fund, please read more here!

Lisa Andström- stipendierna
kan sökas nu

Teman för våren 2021 är följande:

1.Främja hälsa och välbefinnande för kvinnor och barn genom digitala hälsovårdstjänster
2.Pandemins inverkan på familjelivet
3.Främja social närhet under tiden för fysiskt avstånd genom kulturella medel

Vi delar ut 3-6 stycken stipendier som är mellan 2000 och 4000 euro. Stipendierna beviljas för kvinnor som bor i Finland eller Estland för forskning, fortsättnings-och PD –utbildning eller projekt som hänför sig till utbildning. Summan som delas ut är 15 000 euro.

Ansökningar skall inlämnas senast den 1.5.2021 kl.22.00.

Ansökningsblanketten finns också här i Aurora databasen!

Stipendierna delas ut i Imatra den 9.10.2021.

Tilläggsinfo av anne-maj.paldanius-rehn@zonta.fi

Lisa Andström-stipendier finansieras från Lisa Andströms fond, läs mera här!