PALVELUA JA VAIKUTTAMISTA

Zonta International näkee tulevaisuuden maailman sellaisena missä naiset ovat tasa-arvoisia miesten kanssa kaikilla elämän ja yhteiskunnan aloilla, eikä yksikään nainen elä väkivallan pelossa. Kaikki toiminta kansainvälisellä, kansallisella sekä paikallisella tasolla palvelee näitä päämääriä.
Zontat antavat aikaansa ja osaamistaan sekä hankkivat ja lahjoittavt varoja  Zontan paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten palveluoprojektien ja stipendiohjelmien toteuttamiseen: Piirin 2o Lisa Andström stipendikansainväliset stipendit ja apurahat
Vaikuttamistyö  on lakeihin, asenteisiin ja käytäntöihin vaikuttamista. Sitä tehdään etenkin yhdessä samanmielisten organisaatioiden kanssa.
Järjestön  tärkein  yksittäinen vaikuttamiskampanja on  Zonta Says NO – kampanjavuosittain toistuva naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastustava kampanja.
Kansainväliset palveluprojektit keskittyvät muun muassa naisten terveyden, koulutuksen ja talouden edistämiseen sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan, lapsiavioliittojen ja ihmiskaupan poistamiseen.
Piirin palvelu- ja vaikuttamisprojektit – Keltaisen ruusun kampanjat – kohdistuvat kulloinkin ajankohtaisiin teemoihin.
Kerhot tekevät paikkakunnillaan monenlaisia projekteja, joista löytyy lisätietoa kerhojen omilta sivuilta.