PALVELU JA VAIKUTTAMINEN

Zonta International näkee tulevaisuuden maailman sellaisena missä naiset ovat tasa-arvoisia miesten kanssa kaikilla elämän ja yhteiskunnan aloilla, eikä yksikään nainen elä väkivallan pelossa. Kaikki toiminta kansainvälisellä, kansallisella sekä paikallisella tasolla palvelee näitä päämääriä.
Zontat antavat aikaansa, osaamistaan ja taloudellista tukeaan Zontan paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten palveluoprojektien ja stipendiohjelmien toteuttamiseen.
Vaikuttamistyö  on lakeihin, asenteisiin ja käytäntöihin vaikuttamista. Vaikuttamistyötä on esim. tietoisuuden lisääminen kaikenlaista mediaa hyödyntäen, kampanjoin,  julkisten näyttelyiden, mielenosoitusten, koulutustilaisuuksien tai lakien muuttamista koskevien aloitteiden kautta. Järjestöyhteistyöllä saadaan voimaa vaikuttamiseen.
Palveluprojektit keskittyvät muun muassa naisten terveyden, koulutuksen ja talouden edistämiseen sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan, lapsiavioliittojen ja ihmiskaupan poistamiseen.