KANSAINVÄLISET STIPENDIT JA APURAHAT

YOUNG WOMEN IN PUBLIC AFFAIRS AWARD

Young Women in Public Affairs Award -palkinto on perustettu 1990

Vuosittain 10 kansainvälistä 4 000 dollarin palkintoa ja enintään 32 piirin 1 000 dollarin palkintoa

Haku: 16-19-vuotiaille naisille, jotka osoittavat sitoutumista vapaaehtoistyöhön ja joilla on näyttöä vapaaehtoistyön johtamisesta sekä omistautumisesta maailmanlaajuiseen naisten voimaannuttamiseen palvelun ja vaikuttamisen avulla

Viimeinen hakupäivä: Vaihtelee eri kerhojen välillä, mutta yleensä tammi-huhtikuussa. Ota yhteyttä paikalliseen kerhoon hakemuspäivästä.

Zonta International Piirin 20 stipenditoimikunnan tietodetteet ja ohjeet kerhoille ja hakijalle:

Hakuohje 2020  suomeksi

Hakuohje 2019 suomeksi

Hakuohje 2019 ruotsiksi

Hakemus: Tallenna hakemuslomake Zonta Internationalin -sivustolta ja lähetä se paikalliselle Zonta-kerholle. Pidä mielessä, täytä ehdottomasti kaikki tiedot ja lähetä annettuun määräpäivään mennessä.


JANE M. KLAUSMAN WOMEN IN BUSINESS SCHOLARSHIP

Jane M Klausman Women in Business stipendi on perustettu 1998 Syracusan (New York, USA) Zonta-kerhon jäsenen Jane M. Klausmanin testamenttilahjoituksen turvin.

Vuosittain jaetaan 12 kansainvälistä 8 000 dollarin apurahaa ja enintään 32 piirin 2 000 dollarin apurahaa

Haku: Naisille, jotka suorittavat alempaa korkeakoulututkintoa tai maisterintutkintoa kaupallisella tai siihen liittyvällä alalla

Viimeinen hakupäivä: Vaihtelee eri kerhojen välillä, mutta yleensä keväällä. Ota yhteyttä paikalliseen kerhoon hakemuspäivästä.

Zonta International Piirin 20 kansainvälisen stipenditoimikunnan tiedotteet ja ohjeet kerhoille ja hakijalle:

Vuoden 2019 Jane M. Klausman stipendien hakuohjeet

Stipenditoimikunta tiedottaa

Lue lisää ZI:n sivuilta

Hakuohjeet

Hakulomake

Hakemus: Tallenna hakemuslomake Zonta Internationalin -sivustolta ja lähetä se paikalliselle Zonta-kerholle. Pidä mielessä, täytä ehdottomasti kaikki tiedot ja lähetä annettuun määräpäivään mennessä.


AMELIA EARHART FELLOWSHIP

Amelia Earhart Fellowship on perustettu 1938 kuuluisan lentäjän ja zontan, Amelia Earhartin kunniaksi

Vuosittain 35 kpl 10 000 dollarin stipendiä

Haku: Naisille, jotka tähtäävät tohtorintutkintoon avaruus- ja ilmakehään liittyvän tieteen tai tekniikan alueella

Hakemukset toimitetaan suoraan Zonta Internationalin päämajaan.

Zonta International Piirin 20 kansainvälisen stipenditoimikunnan tietodetteet ja ohjeet kerhoille ja hakijalle:

Hakuohje 2019 suomeksi

Hakuohje 2019 ruotsiksi

AMELIA EARHART FELLOWSHIP


Women in Technology Scholarship 2018 – 2020

Zonta Internationalin Women in Technology Scholarship -ohjelma rohkaisee naisia kouluttautumaan sekä luomaan itselleen mahdollisuuksia ja hakeutumaan johtotehtäviin teknisillä aloilla. Tämän pilottiohjelman käynnistäminen Zontan 100-vuotisjuhlien kaksi-vuotiskaudella myös luo osaltaan Zonta Internationalista kuvaa tulevaisuuteen suuntautu-vana, edistyksellisenä järjestönä.

Stipendi myönnetään kerran pilottiohjelmana kaksivuotiskaudella 2018−2020.

  • International: 6 stipendiä, joiden suuruus on 8 000 USD
  • Alue/Piiri: 32 stipendiä, joiden suuruus on 2 000 USD
  • Kerho: Kerhon stipendistä ja sen suuruudesta päättää kerho

Women in Technology Scholarship 2018 – 2020

Lue lisää Zonta Internationalin verkkosivustolta

Women in Technology Guidelines

Women in Technology Application

Women in Technology Cover Sheet Clubs

Women in Technology Poster Scan

WOMEN IN TECHNOLOGY SCHOLARSHIP