Pienkeräyslupa

Rahankeräysasetuksen mukaan rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä tulee yleisölle tai vastaanottajalle aina ilmoittaa perustiedot keräyksestä ja kerättyjen varojen käytöstä. Nämä tiedot löytyvät esitteistä ja mainoksista aina pyytäessämme lahjoituksia.

Kun lahjoituskohteena on Lisa Andström rahasto

Tukea naisopiskelijoille ja -tutkijoille Suomessa sekä Virossa myöntämällä stipendejä yhdistyksen hallinnoiman rahaston kautta. Lisa Andström-rahaston säännöt | Lisa Andström rahaston säännöt PDF | Lisätietoja Lisa Andström rahastosta ja Lisa Andström stipendin hakemisesta.

Kun lahjoituskohteena on Zonta International Foundation, kansainväliset palvelukohteet

Kansainvälisen Zonta International -järjestön globaaleja hankkeita naisten aseman vahvistamiseksi esim. naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen, kehitysmaiden naisten aseman ja elinolosuhteiden parantaminen. Lisätietoja kansainvälisistä kohteistamme.

 • Let Us Learn Madagaskar, An Integrated Program for Adolescent Girls 2016-2020
 • Eid bi Eid Jordania, A program to improve the resilience and empowerment of Syrian refugee and vulnerable Jordanian women 2018-2020
 • The Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage 2018-2020

Kun lahjoituskohteena on Helvi Sipilä -rahasto – Helvi Sipilä- Fonden – Helvi Sipilä Fund

Kerätyt varat käytetään kokonaisuudessaan Zonta International Foundationin kohdistamana Zonta Internationalin ja YK:n alajärjestöjen yhteistyössä sovittuihin palveluhankkeisiin, joiden tarkoituksena on kehitysmaiden naisten aseman ja elinolosuhteiden parantaminen. Helvi Sipilä rahaston säännöt | Helvi Sipilä rahaston säännöt PDF |

Pienkeräyslupa

Rahankeräysluvan saaja ja toimeenpanija

Zonta International Piiri 20

Rahankeräysluvan myöntäjä

Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta

RA/2020/807  myönnetty 02.07.2020

Käyttötarkoitus: Tyttöjen ja naisten elämänlaadun parantamiseksi, terveyden, koulutuksen ja talouden edistämiseksi sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan poistamiseksi tähtääviin hankkeisiin, mukaan lukien naisopiskelijoiden ja -tutkijoiden opiskelun ja työn tukemiseen stipendein, myös kansainvälisen Zonta International -järjestön hankkeiden avulla.

Toissijainen käyttötarkoitus: jaettavaksi stipendein seuraavalla kaudella 2020 -2021

Kansainvälisen Zonta International -järjestön globaaleja hankkeita naisten aseman vahvistamiseksi esim. naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen,  kehitysmaiden naisten aseman ja elinolosuhteiden parantaminen.

Helvi Sipilä-rahasto kunnioittaa ministeri, Past Zonta International President Helvi Sipilän elämäntyötä ja muistoa 1915-2009. Lahjoituksina tai palvelutoiminnan avulla saadut varat käytetään Zonta International Foundation Service rahaston kohteisiin. Zonta International piiri 20 ry voi ottaa Rahastoon vastaan lahjoituksia ja testamentteja, jotka täyttävät Rahaston ehdot sekä kerätä varoja kampanjoilla ja myyntituotteilla.

Toimintakaudella 2016-2020 Zonta International Foundationista rahoitetaan

 • Towards Elimination of Obstetric Fistula and Reduction of Maternal and Newborn Mortality in Liberia 2016-2018
 • Let Us Learn Madagaskar, An Integrated Program for Adolescent Girls 2016-2020
 • Eid bi Eid Jordania, A program to improve the resilience and empowerment of Syrian refugee and vulnerable Jordanian women 2018-2020

Zonta International Foudation Service rahasto edelleen auttaa kehitysmaiden naisia parantamalla heidän koulutustaan ja terveyttään. YK laatii yhteistyössä Zonta Internationalin kanssa rahoitettavat projektit kaksivuotiskausittain. Vuodesta 1923 Zonta International on antanut yli 15,5 miljoonaa dollaria naisia hyödyntäviin projekteihin 35 maassa.

Toimeenpanoaika ja -alue

Keräyslupa on voimassa 06.07.2020-05.10.2020 tai kun keräyssummaa on kertynyt 10 000 euroa, koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Keräystavat

 • Vedotaan yleisöön: Internetilmoittelu/piirin verkkokauppa
 • Järjestetään lipaskeräys, lippaista on poistettava vanha keräyslupatarra, mutta ei tarvita uutta tarraa
 • Kirjeissä ja muissa postituksissa
 • Tilaisuudet ja tapahtumat
 • Lehdet ja tekstiviestit

Keräystunnus

Ei keräystunnusta

Keräyslupa

RA/2020/807, myönnetty 02.07.2020, joka on ilmoitettava keräystä järjestettäessä.

Keräystilit

Keräystili Lisa Andström -rahasto | Zonta International kansainväliset kohteet
Pankki: Nordea Pankki Suomi Oyj
Saaja: Zonta International Piiri 20
Keräystili: IBAN: FI73 1078 3000 2062 18
Viite: Lisa Andström tai ZI kansainväliset kohteet
Tunnukset: BIC/SWIFT: NDEAFIHH

Keräystili Helvi Sipilä -rahasto – Helvi Sipilä- Fonden – Helvi Sipilä Fund
Pankki: Nordea Pankki Suomi Oyj
Saaja: Zonta International Piiri 20
IBAN: FI55 1160 3000 1078 52
BIC/SWIFT: NDEAFIHH

 

VOIT JÄRJESTÄÄ KERÄYKSEN HELVI SIPILÄ -RAHASTOON -oletko viettämässä merkkipäivää tai muuta tapahtumaa

Lahjoitus pyydetään suoraan keräystilillemme

Lahjan voi maksaa suoraan Helvi Sipilä keräystille FI55 1160 3000 1078 52, tilisiirron viestikohtaan nimesi ja merkkipäiväsi esim. ”Maija Meikäläinen 50 v. 5.5.18” tai ”Leilan läksiäiset 11.5.18”. Halutessasi saat listan lahjoittajista, ilmoitathan merkkipäivälahjoituksestasi etukäteen Zonta International Piiri 20:n rahastonhoitajalle.

Tee kertalahjoitus

Voit lahjoittaa vapaavalintaisen summan ja antaa tukesi näin kehitysmaiden naisille ja tytöille Zonta International Service Fundin kohteisiin. Zonta International Piiri 20 ry voi ottaa Rahastoon vastaan lahjoituksia ja testamentteja, jotka täyttävät Rahaston ehdot sekä kerätä varoja kampanjoilla ja myyntituotteilla.

Zonta International Piiri 20
Kirsti Tamminen rahastonhoitaja  kirsti.tamminen@zonta.fi

Päivitetty 9.7.2020

Lisätietoja:
Zonta International Piiri 20
Foundation Ambassador
Sirkka Sainio, Zonta Club of Pori I, Area 4
sirkkasiru[at]gmail.com

BELIEVE – INVEST – EMPOWER