Lahjoita Piirin 20 Helvi Sipilä -rahastoon

Olemme vapaaehtoisvoimin toimiva järjestö, joka voimaannuttaa, palvelee ja vaikuttaa maailmanlaajuisesti. Lahjoitusten avulla Zonta Foundation for Women parantaa naisten elämää, lastensa elämää sekä yhteisöjä, jossa asuvat ja työskentelevät. Lahjoitusvarat lahjoitetaan Helvi Sipilä rahastosta lyhentämättömänä Zonta Foundation for Women kautta Zonta Internationalin palveluprojekteihin. Mahdolliset kampanjakulut, lupa asiat, pankki ja kirjanpitokulut kustannetaan jäsenmaksuvaroista.

Lahjoitus pyydetään suoraan keräystilillemme

Voit lahjoittaa vapaavalintaisen summan keräystilille. Jos kyseessä on merkkipäivä lahjoitukset, ne maksetaan myöskin suoraan keräystilille. Ennen merkkipäivä keräyksen aloittamista ole yhteydessä Piirin 20 rahastonhoitajaan. Maksun yhteydessä viestikohtaan nimesi ja merkkipäiväsi esim. ”Maija Meikäläinen 50 v. 5.5.21” tai ”Leilan läksiäiset 30.11.20”. Halutessasi saat listan lahjoittajista.

Keräystili: Helvi Sipilä – rahasto
Pankki: Nordea Pankki Suomi Oyj
Saaja: Zonta International Piiri 20
IBAN: FI55 1160 3000 1078 52
BIC/SWIFT: NDEAFIHH

Helvi Sipilä rahaston säännöt | PDF |

Lisätietoja
Zonta International Piiri 20
Kirsti Tamminen rahastonhoitaja
Email. kirsti.tamminen(at)zonta.fi

Keräyslupa

Rahankeräysasetuksen mukaan rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä tulee yleisölle tai vastaanottajalle aina ilmoittaa perustiedot keräyksestä ja kerättyjen varojen käytöstä. Nämä tiedot löytyvät esitteistä ja mainoksista aina pyytäessämme lahjoituksia.

Keräyslupa RA/2020/1002, voimassa toistaiseksi

Myönnetty 01.09.2020. Keräysluvan numero ja myöntämispäivä on keräystä järjestettäessä ilmoitettava, jos niitä kysytään. Tarroja ei enää kiinnitetä lippaisiin eikä lupapäätöstä tarvitse esittää.

Rahankeräysluvan saaja ja toimeenpanija

Zonta International Piiri 20

Rahankeräysluvan myöntäjä

Poliisihallitus

Käyttötarkoitus: Tyttöjen ja naisten elämänlaadun parantamiseksi, terveyden, koulutuksen ja talouden edistämiseksi sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan poistamiseksi tähtääviin hankkeisiin, mukaan lukien naisopiskelijoiden ja -tutkijoiden opiskelun ja työn tukemiseen stipendein, myös kansainvälisen Zonta International -järjestön hankkeiden avulla.

Toissijainen käyttötarkoitus: jaettavaksi stipendein seuraavalla kaudella 2020 – 2022.

Toimeenpanoaika ja -alue

Keräyslupa on voimassa toistaiseksi koko Suomen alueella, Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Keräystavat

  • Vedotaan yleisöön: Internetilmoittelu/piirin verkkokauppa
  • Järjestetään lipaskeräys, lippaista on poistettava vanha keräyslupatarra, mutta ei tarvita uutta tarraa
  • Kirjeissä ja muissa postituksissa
  • Tilaisuudet ja tapahtumat
  • Lehdet ja tekstiviestit

Keräystunnus

Ei keräystunnusta

HELVI SIPILÄ -RAHASTO – HELVI SIPILÄ – FONDEN –
HELVI SIPILÄ FUND | RAHASTON SÄÄNNÖT

Lahjoituskohteena Zonta Foundation For Women, kansainväliset palvelukohteet 2020 – 2022

Tuetaan Kansainvälisen Zonta International -järjestön globaaleja hankkeita naisten aseman vahvistamiseksi tavoitteena esim. naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen sekä kehitysmaiden naisten aseman ja elinolosuhteiden parantaminen.

Lahjoituskohteena Zonta International Foundation, kansainväliset palvelukohteet 2020 – 2022

Lisätietoja:
Zonta International Piiri 20
Foundation Ambassador
Sirkka Sainio, Zonta Club of Pori I, Area 4
Email. sirkkasiru[at]gmail.com

BELIEVE – INVEST – EMPOWER

Helvi Sipilä-rahasto kunnioittaa ministeri, Past Zonta International President Helvi Sipilän elämäntyötä ja muistoa 1915-2009.


Lahjoita Ensi- ja turvakotien liitolle (ETKL)

Piiri 20 suosittelee kaudella 2020-2022, että kerhot lahjoittavat Piirin palvelutoimikunnan ehdotuksesta varoja ETKL:n toiminnan tukemiseksi.

Lahjoitukset tehdään piirin tilille
Pankki: Nordea Pankki Suomi Oyj
Saaja: Zonta International Piiri 20
IBAN: FI73 1078 3000 2062 18
BIC/SWIFT: NDEAFIHH
Viitenumero: Tärkeää on aina käyttää viitenumeroa 20200

Kerho voi tehdä lahjoituksen kerholle sopivana ajankohtana. Piirin tilille kertyneet varat siirretään ETKL:lle kerran tai kaksi vuodessa. Viimeistään 30.4.2021 tehdyt kerhojen tilitykset ehtivät tilikaudella 2020-2021 tehtävään piirin lahjoitukseen ETKL:lle.

Keräyslupa RA/2020/1002, voimassa toistaikeksi

Lisätietoja:

Palvelutoimikunnan puheenjohtaja Harriet Lonka
Email. harriet.lonka@laurea.fi


Lahjoita Lisa Andström rahasto

Tavoitteena tukea naisopiskelijoille ja -tutkijoille Suomessa sekä Virossa myöntämällä stipendejä piirin 20 hallinnoiman rahaston kautta.

Keräystili Lisa Andström -rahasto
Pankki: Nordea Pankki Suomi Oyj
Saaja: Zonta International Piiri 20
Keräystili: IBAN: FI73 1078 3000 2062 18
Viite: Lisa Andström rahasto
Tunnukset: BIC/SWIFT: NDEAFIHH

Lisätietoja:
Zonta International Piiri 20
Kirsti Tamminen rahastonhoitaja
Email. kirsti.tamminen(at)zonta.fi