Keräyslupa RA/2020/1002, voimassa toistaiseksi

Rahankeräysasetuksen mukaan rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä tulee yleisölle tai vastaanottajalle aina ilmoittaa perustiedot keräyksestä ja kerättyjen varojen käytöstä. Nämä tiedot löytyvät esitteistä ja mainoksista aina pyytäessämme lahjoituksia.

Keräysluvan numero ja myöntämispäivä on keräystä järjestettäessä ilmoitettava, jos niitä kysytään.

Rahankeräysluvan saaja ja toimeenpanija

Zonta International Piiri 20

Rahankeräysluvan myöntäjä

Poliisihallitus 21.8.2020

Rahankeräystilit

Keräystili: Lahjoitustili
Pankki: Nordea Pankki Suomi Oyj
Saaja: Zonta International Piiri 20
IBAN: FI73 1078 3000 2062 18
BIC/SWIFT: NDEAFIHH

Keräystili: Helvi Sipilä – rahasto
Pankki: Nordea Pankki Suomi Oyj
Saaja: Zonta International Piiri 20
IBAN: FI55 1160 3000 1078 52
BIC/SWIFT: NDEAFIHH

Käyttötarkoitus

Tyttöjen ja naisten elämänlaadun parantamiseksi, terveyden, koulutuksen ja talouden edistämiseksi sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan poistamiseksi tähtääviin hankkeisiin, mukaan lukien naisopiskelijoiden ja -tutkijoiden opiskelun ja työn tukemiseen stipendein, myös kansainvälisen Zonta International -järjestön hankkeiden avulla.

Toissijainen käyttötarkoitus: jaettavaksi stipendein seuraavalla kaudella 2022 – 2024.

Toimeenpanoaika ja -alue

Keräyslupa on voimassa 1.9.2020 alkaen toistaiseksi koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Lisätietoja:
Piirin Rahastonhoitaja • District Treasurer
Aino Rahunen
 aino.rahunen[at]zonta.fi
 +358 40 4195 149

Piirin Vararahastonhoitaja • Vice Treasurer
Marika von Wehrt
 marika.vonwehrt[at]zonta.fi
 +358 40 7416 373