Koulutus on avain tasa-arvoon

Zonta edistää sukupuolten tasa-arvoa kannustamalla tyttöjä ja naisia hakeutumaan koulutukseen ja työhön perinteisesti miehisille aloille ja yhteiskunnallisiksi vaikuttajiksi. Jaamme lahjakkaille nuorille naisille stipendejä ja apurahoja ja autamme tyttöjä pääsemään koulutukseen  kansainvälisten projektien kautta. Lisa Andström -stipendi  on Piirin 20 (Suomi ja Viro) oma stipendi.

Kansainväliset stipendit ja apurahat

Young Women in Public Affairs Award

Haku on 16-19-vuotiaille naisille, jotka osoittavat sitoutumista vapaaehtoistyöhön ja joilla on näyttöä vapaaehtoistyön johtamisesta sekä omistautumisesta maailmanlaajuiseen naisten voimaannuttamiseen palvelun ja vaikuttamisen avulla.

Vuoden 2024 haku on nyt auki.  Ota yhteyttä oman alueesi Zonta-kerhoon. Kerhot löytyvät täältä.


Amelia Earhart Fellowship

Amelia Earhart Fellowship on perustettu 1938 kuuluisan lentäjän ja zontan, Amelia Earhartin kunniaksi.

Vuosittain jaetaan 30 kansainvälistä 10 000 dollarin apurahaa.

Haku on tarkoitettu naisille, jotka tähtäävät tohtorintutkintoon avaruus- ja ilmakehään liittyvän tieteen tai tekniikan alueella.

Hakemukset toimitetaan suoraan Zonta Internationalin päämajaan.

Hakuohjeet ja -lomake löytyy tästä.

Women in Business Jane M Klausmann Scholarship

Zonta International jakaa 37 kansainvälistä Women in Business -stipendiä suuruudeltaan 5000 USD

Women in Business -stipendiä voivat hakea naiset, jotka tutkinto-opiskelijoita ja opiskelevat kaupallisia aineita yliopistossa,
korkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa  tai jotka opiskelevat ulkomailla muussa vastaavassa oppilaitoksessa.
Hakijan tulee olla vähintään alemman tutkinnon toisen vuoden opiskelija jättäessään hakemuksen ja hän ei voi valmistua ennen 1.4.2025.
Myös verkko-opiskelija voi hakea stipendiä, jos on yliopiston, korkeakoulun tai ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelija.

Voit tustustua tarkemmin stipendiin Zonta Internationalin sivuilla. 

Vuoden 2024 haku on meneillään. Stipendiä haetaan Zonta- kerhojen kautta. Ota yhteyttä oman alueesi Zonta-kerhoon. Kerhot löytyvät täältä.

Women in STEM Scholarship

Zonta Internationalin Women in STEM (science, technology, engineering, mathematics) Scholarship -ohjelma rohkaisee naisia kouluttautumaan sekä luomaan itselleen mahdollisuuksia ja hakeutumaan johtotehtäviin teknisillä aloilla.