ZONTA INTERNATIONAL

Zonta International (ZI) on maailmanlaajuinen vapaaehtoisvoimin toimiva järjestö, joka edistää sukupuolten tasa-arvoa ja ehkäisee naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa. Zontat antavat aikaansa ja taitojaan, hankkivat ja antavat taloudellista tukea Zontan paikallisten ja kansainvälisten palveluohjelmien toteuttamiseen sekä välittävät tietoa vuosittain haettavina olevista kansainvälisistä stipendeistä ja palkinto-ohjelmista.

Zonta Internationalilla on neuvoa-antava asema vuodesta 1969 (General Consultative Status ) YK:n talous- ja sosiaalineuvosto ECOSOCissa (UN Economic and Social Council), kansainvälisessä työjärjestö ILOssa (International Labour Organization) sekä kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescossa

Järjestöllä on neuvoa-antava asema (General Consultative Status) kansalaisjärjestöjen foorumissa NGO, jotka toimivat New York, Geneve, Wien ja Pariisi sekä neuvottelevan jäsenen asema vuodesta 1983 Euroopan Neuvostossa (Council European).

Zonta International, sen piirit ja kerhot ovat uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia.

FAKTA

Pesustettu 1919
Jäseniä 26000
Kerhoja 1100
Toimii 63 maassa
Z Clubs 265 toimii 25 maassa
Golden Z Clubs 128 toimii 25 maassa