ZONTA SAYS NO TO VIOLENCE AGAINST WOMEN

Zonta Says NO to Violence Against Women 2019

MEILLÄ

 • Suomi on sitoutunut YK:n tavoitteeseen lopettaa lapsiavioliitot.
 • Suomessa lasten oikeudet ja avioliittolaki olivat tältä osin ristiriidassa.
 • Suomi on vuonna 2019 linjannut lainsäädäntönsä kansainvälisen kehityksen kanssa ja seurannut Ruotsin, Tanskan ja Norjan mallia.
 • Eduskunta on 19.2.2019 kumonnut säännöksen, jonka mukaan oikeus ministeriö on erityisestä syystä voinut myöntää alle 18 vuotiaalle luvan avioitua.
 • Laki tuli voimaan 1.6.2019.
 • Erityisenä haasteena ulkomailla solmitut avioliitot

MAAILMALLA

 • 190 maata on hyväksynyt tavoitteen vähentää lapsiavioliittoja vuoteen 2030 mennessä
 • Edellyttää vähennystä 23% vuodessa (tilanne nyt 1,9%)

YHTEISELLÄ ASIALLA

 • Ei yksimielisyyttä avioliiton solmimisen vähimmäisiästä (suosituksissa usein 18
 • Useimmiten alaikäinen osapuoli on tyttö ja toinen osapuoli huomattavasti vanhempi mies.
 • Lapsiavioliitot ovat tavallisim pia Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Etelä Aasiassa.
 • Erityisesti konfliktialueilla ala ikäisen naittaminen voi olla ihmiskaupan yleisin muoto leipää saadaan pöytään kauppaamalla tytär
 • USA:ssa vuosina 2000 2010 naimisiin joutui lähes 250 000 alaikäistä. Vain kahdessa osavaltiossa alaikäisten liitot on kielletty kokonaan.

Zonta Says NO to Violence Against Women 2018

MEILLÄ

 • Kyse on siitä, miten yhteiskunta suhtautuu lapsen oikeuksiin (ristiriita avioliittolain ja muun lainsäädännön välillä).
 • Suomi on sitoutunut YK:n tavoitteeseen lopettaa lapsiavioliitot.
 • Miten varmistetaan, että lasta ei pakoteta avioliittoon, kun alaikäisen poikkeuslupa käsitellään pääasiassa kirjallisesti?
 • Myös ulkomailla solmittuihin avioliittoihin pätee 16 v suojaikäraja, etenkin jos aviopuolisoiden ikäero on suuri.

MAAILMALLA

 • Lapsiavioliitot ovat tavallisimpia Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Etelä-Aasiassa.
 • Erityisesti konfliktialueilla alaikäisen naittaminen voi olla ihmiskaupan yleisin muoto – leipää saadaan pöytään kauppaamalla tytär.
 • Varhainen avioliitto tuo mukanaan ongelmia: varhaiset raskaudet, koulunkäynnin keskeytyminen, menetetty lapsuus, haitat seksuaaliterveydelle ja korkeampi todennäköisyys päätyä väkivallan uhriksi.

YHTEISELLÄ ASIALLA

 • Suomen Unicef
 • Ihmisoikeusliitto
 • Naisjärjestöjen keskusliitto (NJKL)
 • Plan
 • Kirkkohallitus
 • Lapsiasiavaltuutettu
 • YK:n Väestörahasto (UNFPA)
 • Pelastakaa Lapset ry.
 • Väestöliitto

Nyt alkaneella toimikaudellamme on teemana Lapsiavioliitot ja niiden ehkäisy. Aihe on todella tärkeä ja meidän järjestömme pystyy ja haluaa vaikuttaa, tuoda julkiseksi, kuinka maailmassa ja yhteiskunnassamme käytetään hyväksi lapsia ja nuoria naisia.

OPISKELE

 • Perehdy aiheeseen (ks.linkit alla)
 • Levitä tietoa kerhossasi (tietoisku, teemakokous)

VAIKUTA

 • Jaa tietoa kotipaikkakunnallasi
 • Ota kantaa paikallisesti
 • Onko kotikunnassasi kanavat valmiina, jos nuori tyttö pyytää apua? (Turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelevän tulee
  epäselvissä tapauksissa keskustella lastensuojelun ja poliisin kanssa.)