ZONTA SAYS NO TO VIOLENCE AGAINST WOMEN

”Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi Suomen suurimmista ihmisoikeusongelmista ”

– HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMA 2020-2023

Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on maailmanlaajuinen ihmisoikeusrikkomus. Zonta International on 100 vuoden ajan tehnyt töitä sellaisen maailman eteen, jossa kukaan nainen ei eläisi väkivallan pelossa.

Vaikuttamistyötä teemme “Zonta Says NO to Violence Against Women” – kampanjan kautta 16 aktivisminpäivän aikana 25.11. – 10.12.

Zonta-järjestö on toteuttanut lukuisia paikallisia palveluprojekteja ja maailmanlaajuisesti toimimme yhteistyössä YK:n ja sen alajärjestöjen kanssa, etenkin ZISVAW-ohjelman kautta  (Zonta International Strategies to End Violence against Women).

Euroopan neuvoston sopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta, ns. Istanbulin sopimus, tuli voimaan Suomessa vuonna 2015.

Suomessa naiset kohtaavat lähisuhdeväkivaltaa EU-maista toiseksi eniten. Parisuhteessa olleista naisista lähes kolmannes on kokenut nykyisen tai entisen kumppanin tekemää väkivaltaa.

Naisiin kohdistuva väkivalta voi olla fyysistä, psyykkistä tai seksuaalista. Se voi olla lähisuhde- ja perheväkivaltaa, kuten psykologista alistamista, parisuhteessa tapahtuvaa raiskausta, lyömistä ja pahoinpitelyä tai seksuaalista häirintää, lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, avioliittoon pakottamista, digitaalisessa mediassa tapahtuvaa häirintää tai vainoamista. Se voi myös olla ihmiskauppaan liittyvää alistamista ja seksuaalista hyväksikäyttöä tai tyttöjen sukuelinten silpomista, lapsiavioliittoja tai muuta ns. kunniaan liittyvää väkivaltaa. – HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMA 2020-2023 lue tästä!

Lapsiavioliittoihin liittyvää materiaalia Zonta-järjestön jäsenille löytyy täältä:

Lataa tietoisku Suomi tästä

Ladda info affisch på Svenska här

MEILLÄ

 • Suomi on sitoutunut YK:n tavoitteeseen lopettaa lapsiavioliitot.
 • Suomessa lasten oikeudet ja avioliittolaki olivat tältä osin ristiriidassa.
 • Suomi on vuonna 2019 linjannut lainsäädäntönsä kansainvälisen kehityksen kanssa ja seurannut Ruotsin, Tanskan ja Norjan mallia.
 • Eduskunta on 19.2.2019 kumonnut säännöksen, jonka mukaan oikeus ministeriö on erityisestä syystä voinut myöntää alle 18 vuotiaalle luvan avioitua.
 • Laki tuli voimaan 1.6.2019.
 • Erityisenä haasteena ulkomailla solmitut avioliitot

MAAILMALLA

 • 190 maata on hyväksynyt tavoitteen vähentää lapsiavioliittoja vuoteen 2030 mennessä
 • Edellyttää vähennystä 23% vuodessa (tilanne nyt 1,9%)

YHTEISELLÄ ASIALLA

 • Ei yksimielisyyttä avioliiton solmimisen vähimmäisiästä (suosituksissa usein 18
 • Useimmiten alaikäinen osapuoli on tyttö ja toinen osapuoli huomattavasti vanhempi mies.
 • Lapsiavioliitot ovat tavallisim pia Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Etelä Aasiassa.
 • Erityisesti konfliktialueilla ala ikäisen naittaminen voi olla ihmiskaupan yleisin muoto leipää saadaan pöytään kauppaamalla tytär
 • USA:ssa vuosina 2000 2010 naimisiin joutui lähes 250 000 alaikäistä. Vain kahdessa osavaltiossa alaikäisten liitot on kielletty kokonaan.

Seksistinen vihapuhe on loukkaavaa puhetta tai ilmaisua, joka levittää, lietsoo, edistää tai oikeuttaa vihaa sukupuolen perusteella. Se kumpuaa yhteiskunnan valtarakenteista ja tuottaa epätasa-arvoa sukupuolten välille.

Seksistinen vihapuhe kohdistuu yleensä naissukupuoleen, muun muassa toimittajiin ja poliitikoihin.  HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMA 2020-2023

Myös seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä ihmiskauppa on naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.
Suomea sitovat lukuisat kansainväliset ihmiskaupan torjuntaan liittyvät sopimukset ja velvoitteet, kuten esimerkiksi EU:n ihmiskaupan torjuntaa koskeva direktiivi, YK:n kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen yleissopimukseen liittyvä lisäpöytäkirja ja Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastainen yleissopimus.

Ihmiskauppaan liittyvää materiaalia Zonta-järjestön jäsenille löytyy täältä: Ihmiskauppa on nykyajan orjuutta

 

 

OPISKELE

Perehdy aiheeseen

Levitä tietoa kerhossasi (tietoisku, teemakokous)

VAIKUTA

Jaa tietoa kotipaikkakunnallasi

Ota kantaa paikallisesti