Zonta International -järjestöä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan

Zonta International-järjestöä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan

Visiomme paremmasta maailmasta tytöille ja naisille ei ole vielä todellisuutta. Naiset ja tytöt kohtaavat kaikkialla maailmassa lisääntyviä haasteita väkivallan, ilmastonmuutoksen, sotien ja ihmisoikeuksiin kohdistuvien uhkien vuoksi. Vastataksemme näihin haasteisiin tarvitsemme vahvan, sitoutuneen yhteisön, joka tekee yhdessä töitä paikallisella ja maailmanlaajuisella tasolla.

Me zontat sanomme EI naisiin ja tyttöihin kohdistuvalle henkiselle, fyysiselle, sosiaaliselle, taloudelliselle tai digitaaliselle väkivallalle. EI on vahva sana, jonka sanominen saattaa haastaa, mutta joka on tärkeä rajojen näyttämiseksi ihmissuhteissa ja yhteisöissä. Me voimme kantaa vastuuta ja vaikuttaa omalta osaltamme joko kerhojen omana toimintana alueilla tai yhteistyössä kumppanien kanssa. Kutsumme järjestöt, koulut, viranomaiset, kirjastot mukaan kampanjaamme 25.11.-10.12. Kutsu kulkee maailmanlaajuisesti, koska olemme kansainvälinen palvelujärjestö. Se näkyy paikallisesti, kun oranssi väri valtaa sillat, patsaat, rakennukset ja näyteikkunat ja kun kerromme ihmisille väkivaltatilanteesta.

Erityisesti digitaalisen väkivallan lisääntyminen on huolestuttavaa ja siksi järjestömmekin painottaa entistä vahvemmin digitaalisen häirinnän ja väkivallan ennalta ehkäisyä ja seurauksiin puuttumista. Digitaalista väkivaltaa ovat esimerkiksi puhelimen tai tietokoneen käytön kontrollointi, teknologian kautta tapahtuva uhkailu, häiritsevä ja toistuva soittelu tai viestien lähettely, intiimien kuvien levittäminen tai sillä uhkailu ja vaatimus näyttää puhelutietoja tai viestejä. Digitaalisen väkivallan tarkoituksena on murtaa väkivallan kokijan turvallisuudentunne. Vaikutukset kokijalle voivat olla musertavia: ahdistusta, pelkoa, häpeää, fyysisiä ja psyykkisiä oireita, jopa itsetuhoisia ajatuksia.

Vaikuttamistyömme on linkityttävä myös entistä vahvemmin palvelutoimintaan. Yhdessä olemme vahvempia. Zontan Digihäirintää vastaan #yhdessä -kampanja kohdistaa huomion nuorten tarvitsemaan tukeen selviytyä digihäirinnän kokemusten kanssa. Kampanja aktivoi nuorten lähiyhteisöjä havaitsemaan digihäirintää ja rohkaisee läheisiä nuorten aktiiviseen tukemiseen, ymmärtäen samalla digitaalisen toiminnan merkityksen nuorten arjessa. Kampanjaa tehdään yhteistyössä Loisto Setlementti Ry:n ja Nicehearts Ry:n Sua varten somessa -toiminnan kanssa.

Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan digitaalisen väkivallan vastainen työ on ajasta ja paikasta riippumatta aina merkityksellistä. Zonta International Piiri 20 tukee kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan erityispiirteiden varhaista tunnistamista sekä palveluiden ja resurssien turvaamista ehkäisevien toimien ja toimijoiden monialaisen yhteistyön lisäksi. Osoitamme järjestön jatkuvaa sitoutumista joka vuotisella ZONTA Says NO to Violence Against Women -kampanjalla.

Kiitos, kun olet jo aktiivisesti mukana kampanjoissamme.

Taina Junttila

Naisten oikeuksien toimikunta

Piiri  D 20