KANNANOTOT JA JULKILAUSUMAT

Zonta International statement on International Day for the Elimination of Violence against Women 2021

Today is the International Day for the Elimination of Violence against Women and the start of our 10th Zonta Says NO to Violence Against Women campaign, which coincides with the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence and runs through 10 December. Nearly one in three women has been abused in their lifetime. The numbers rise during times of crisis, as we have seen during the COVID-19 pandemic and recent humanitarian crises, conflicts and natural disasters. Two in three women reported that they or a woman they know experienced a form of violence and are more likely to face food insecurity, found a new report from UN Women based on data from 13 countries since the pandemic. Only one in 10 said that victims would go to the police for help. "Gender-based ... Lue lisää
Posted in Ajankohtaista, Julkilausumat, Tiedotteet | Leave a comment

Naisjärjestöt: Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn vahvistaminen otettava painopisteeksi kunnissa ja hyvinvointialueilla

Naisjärjestöjen Keskusliitto yhdessä 71 jäsenjärjestönsä kanssa vaatii 25.11. vietettävän YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen päivän alla väkivallan ehkäisyyn ja palveluihin panostamista kunnissa ja hyvinvointialueilla. Väkivallan ehkäisy jakautuu sote-uudistuksen myötä hyvinvointialueiden, kuntien ja valtion järjestämisvastuulle. Toimivat palvelut edellyttävät yhteistyötä ja koordinaatiota toimijoiden kesken, huomauttaa Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous. Koska väkivallan vastaisen työn konkretia hyvinvointialueilla on vielä auki ja yhteistyömuodot ja säännöt sopimatta, on nyt kriittinen hetki luoda työlle toimivat rakenteet. Jokainen tammikuussa 2022 valittava aluevaltuutettu voi edistää väkivallan vastaisen työn kehittämistä hyvinvointialueilla. ”Suomi on Euroopan toiseksi väkivaltaisin maa naisille, mutta väkivalta jää silti piiloon. Terveydenhuollossa tunnistetaan alle prosentti hoitoon hakeutuvista lähisuhdeväkivallan uhreista”, huomauttaa puheenjohtaja Eva Biaudet. ”Väkivallan tunnistaminen ja siihen puuttuminen, toimivat palveluketjut, ammattilaisten osaaminen, riittävät resurssit sekä 3. sektorin toimintamahdollisuuksien turvaaminen ovat edellytys naisten turvallisuudelle ja ihmisoikeuksien toteutumiselle”, Biaudet jatkaa. Suomi on Istanbulin sopimuksessa sitoutunut naisiin kohdistuvan ... Lue lisää
Posted in Ajankohtaista, Julkilausumat | Leave a comment

Vetoomus Afganistanin naisten ja tyttöjen suojelemiseksi presidentti Tarja Halosen aloitteesta

Presidentti Tarja Halonen on julkaissut tänään yhdessä muiden naisjohtajien kanssa vetoomuksen naisten ja tyttöjen oikeuksien suojelemiseksi Afganistanissa. Vetoomuksessa vaaditaan naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä naisten yhdenvertaisen osallistumisen takaamista kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla sekä rauhanprosessissa. Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet monet merkittävät naisjohtajat, kuten Uuden-Seelannin entinen pääministeri Helen Clark, Malawin entinen presidentti Joyce Banda ja Irlannin entinen presidentti Mary McAleese. ——————————————————————————————————- Plea to protect women and girls in Afghanistan We believe that a nation can be proud and prosper only by embracing all her citizens. More than half of all Afghans are women and their participation in the rebuilding of the country is crucial. All talent is needed in different fields of society in order for Afghanistan to rise from the ashes of violence. We have supported the women and girls of Afghanistan to claim their rights as equal … Lue lisää

Posted in Ajankohtaista, Julkilausumat, Tiedotteet, Yleinen | Leave a comment

18.8. Zonta International Girls’ education must remain a priority

As the world watched the news unfolding from Afghanistan over the last week, we at Zonta International had one thing on our minds—the rights of women and girls. Zonta International has fought for gender equality for more than a century, and much of our efforts have focused on ensuring women’s full and equal participation in society and securing equal opportunities for girls to pursue an education and realize their full potential. This work brought Zonta to Afghanistan where, from 2002-2006, we partnered with UNICEF USA to eliminate maternal and neonatal tetanus and supported the immunization of more than 50,000 women. From 2002-2008, Zonta International also partnered with the Afghan Institute of Learning to provide access to quality education and vocational skills training for approximately 650 women and girls each year … Lue lisää

Posted in Ajankohtaista, Julkilausumat, Tiedotteet | Leave a comment

NJKL 19.8. | 53 naisjärjestöä: Suomella on vastuu tukea Afganistanin naisten oikeuksien puolustajia

KANNANOTOT ///  19.8.2021kannanotto naisjärjestöt naisten oikeudet tasa-arvo   Afganistanin ihmisoikeustilanne on heikentynyt nopeasti äärijärjestö Talebanin kaapattua vallan koko maassa. Naisjärjestöjen Keskusliitto kiirehtii Suomea ryhtymään kaikkiin toimiin yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa tukeakseen Afganistanin naisia, tyttöjä ja kaikkia naisten oikeuksien puolustajia. “Nyt Suomen arvot punnitaan. Meidän tulee nopeasti hakea keinoja turvata naisten terveys ja oikeudet Afganistanissa tämän kriisin aikana. Ne naisihmisoikeusaktivistit, toimittajat, tutkijat ja kansalaisjärjestöaktiivit, jotka oman terveytensä ja henkensä uhalla ovat rakentaneet demokratiaa ja tasa-arvoa, ovat nyt erityisessä vaarassa. On äärimmäisen tärkeää, että EU ja kansainvälinen yhteisö löytävät keinot heidän saamiseksi turvaan”, Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet painottaa. Kesällä Generation Equality Forumissa maailman johtajat julistivat sitoutumisensa tasa-arvon edistämiseen. Afganistanin tilanne testaa tämän lupauksen täyttymisen käytännössä. Afganistanissa on jo valmiiksi suurin sukupuolten välinen ero Maailman talousfoorumin Global Gender Gap -indeksillä mitattuna. “Suomi on ihmisoikeussopimuksissa sitoutunut antamaan kansainvälistä suojelua vainon ... Lue lisää
Posted in Ajankohtaista, Julkilausumat, Tiedotteet | Leave a comment

11.5.2021 Zonta International Piiri 20 ottaa kantaa Istanbulin sopimuksen puolesta

Istanbulin sopimus, eli Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta täyttää 10 vuotta 11.5.2021. Istanbulin sopimus on merkittävä edistysaskel naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan poistamisessa, sillä se on ensimmäinen Euroopassa sovellettava naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa sääntelevä, oikeudellisesti sitova kansainvälinen sopimus. Istanbulin sopimuksen merkkipäivänä Zonta-järjestö haluaa nostaa esiin huolensa siitä, miten naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa edelleen kyseenalaistetaan. Kaikki Euroopan neuvoston maat eivät ole vielä edes ratifioineet sopimusta, ja Turkki on ilmoittanut irtautuvansa sopimuksesta. Zonta-järjestö esittää näin tukensa sekä Naisjärjestöjen Keskusliiton kannanotolle että Zonta Internationalin kannanotolle. Raisa Valve Governor Zonta International Piiri 20  

Posted in Ajankohtaista, Julkilausumat | Leave a comment

Zonta International Piiri 20 ry:n julkilausuma piirikokouksessa Porissa 10.10.2020

Zonta International Piiri 20 ry:n julkilausuma 10.10.2020 Julkaisuvapaa 10.10.2020 Asiallisia kohtaamisia vihapuheen sijaan Zonta International Piiri 20 ry:n edustajat ovat kokoontuneet piirikokoukseensa Poriin 10.10.2020. Viime vuonna 100 vuotta täyttäneen järjestön piirikokouksen aihe on ‘Inspiroidu – jätä jälkesi Zontan uuteen vuosisataan’. Piiri 20 ja piirikokouksen osallistujat toteavat, että on tarpeen kiinnittää huomiota yhteiskunnassamme esiintyviin epäkohtiin, ml. vihapuheeseen, maalittamiseen ja suoranaiseen misogyniaan, naisvihaan, julkisuudessa ja erityisesti sosiaalisessa mediassa käytävässä keskustelussa. Em. ilmiöiden kohteena voi olla kuka tahansa, mutta erityisesti naisiin kohdistuva vihapuhe on usein henkilökohtaisuuksiin menevää, seksuaalissävytteistä ja uhkaavaa. Tämä ei ole hyväksyttävää eikä sitä voida kuitata ‘vitsinä’ tai ‘ajattelemattomuutena’. Vihapuhe ja maalittaminen eivät myöskään kuulu sananvapauden piiriin. On tärkeää, että tämä tuodaan selkeästi esille niin kodeissa, kouluissa, työpaikoilla ja vapaa-ajan harrasteiden yhteydessä edellyttämällä aina muiden ihmisten kunnioittavaa ja asiallista kohtaamista, puhuttelua … Lue lisää

Posted in Ajankohtaista, Julkilausumat, Tiedotteet | Leave a comment

Zonta International Piirin 20 julkilausuma 8.11.2019 ZONTA-JÄRJESTÖ – TOIMINTAA TYTTÖJEN JA NAISTEN ASEMAN EDISTÄMISEKSI JO 100 VUOTTA

Zonta International Piirin 20 julkilausuma 8.11.2019 Julkaisuvapaa 8.11.2019 ZONTA-JÄRJESTÖ – TOIMINTAA TYTTÖJEN JA NAISTEN ASEMAN EDISTÄMISEKSI JO 100 VUOTTA   Hyvä itsetunto on tärkeä ja muovaa nuoren tulevaisuutta. Hyvän itsetunnon pohjalta nuori nainen uskaltaa tehdä omannäköisiä koulutus- ja uravalintaratkaisujaan taipumatta yleisiin stereotypioihin. Zonta Internationalin Piiri 20 tukee erityisesti tyttöjen aseman vahvistamista. Tätä varten Piiri 20 on kerännyt ZAU-kampanjallaan (Zonta Antaa Uskallusta) varoja tyttöjen matemaattisia, luonnontieteellisiä ja teknologisia taitoja kehittävien kerhojen rahoittamiseen. Kampanja jatkuu tämän vuoden loppuun ja 8.11 mennessä varoja on kertynyt 140 000 euroa. Kerhoja on perustettu yhdessä LUMA-keskusten kanssa 39 eri puolille Suomea. Tarkoituksena on rohkaista tyttöjä näille aloille, tukea tyttöjen mahdollisuuksia valita oma opintosuuntansa ja purkaa tyttöjen ja poikien välistä sukupuolittunutta ammatinvalintaa. Oman elämän hallintaan tähtää myös Zonta Internationalin tämän kauden tärkein tavoite, lapsiavioliittojen ehkäiseminen kaikkialla maailmassa. … Lue lisää

Posted in Ajankohtaista, Julkilausumat, Tiedotteet | Leave a comment

Julkilausuma 6.10.2018 Zonta-järjestö korostaa digitaalisen häirinnän haitallisuutta

Zonta International Piirin 20 ry julkilausuma 6.10.2018 Tuusulan piirikokous Julkaisuvapaa 6.10.2018 Zonta-järjestö korostaa digitaalisen häirinnän haitallisuutta Zonta International Piirin 20 ry edustajat ovat kokoontuneet piirikokoukseensa Tuusulaan 6.10.2018. Piirikokouksen aihe on ‘Minä voin hyvin, maailma voi paremmin’, millä alleviivataan yksilön omien tekojen merkitystä omaan, muiden ihmisten ja maailman hyvinvointiin. Digitaaliset välineet ovat arkipäivää niin aikuisten kuin lasten ja nuorten maailmassa. Ne ovat tuoneet mukanaan monia uusia mahdollisuuksia ja kommunikaation tapoja, mutta myös varjopuolia, jotka liittyvät ko. välineiden häirintäkäyttöön. Erityisesti #metoo -kampanja on nostanut esille häirinnän moninaisuuden, kiusaamisen, naurunalaiseksi tekemisen, pilkkaamisen, solvaamisen, ulkopuolelle jättämisen ja eristämisen sekä seksuaalisen häirinnän. Kohteena voi olla kuka tahansa alakoululaisesta julkisuuden henkilöön. Piirikokouksen teema korostaa toisten ihmisten huomioonottamista ja ystävällistä, kunnioittavaa kohtaamista kaikessa toiminnassa. Erityisesti lasten ja nuorten osalta on tärkeää, että vanhemmat ja koulu opastavat heitä … Lue lisää

Posted in Ajankohtaista, Julkilausumat | Leave a comment

Zonta-järjestö innostaa tyttöjä teknologiaan Zonta International Piirin 20 ry julkilausuma 14.4.2018

Zonta International Piirin 20 ry julkilausuma 14.4.2018 Zonta-järjestö innostaa tyttöjä teknologiaan Zonta International Piirin 20 ry edustajat ovat kokoontuneet kevätseminaariinsa Espoon Hanasaareen 14.4.2018. Seminaarin aiheena on ‘Hyvä, paha, digi’. Digitalisaatio ja sen käyttö on tullut merkittäväksi osaksi niin suomalaista yhteiskuntaa kuin globaalia maailmaakin. Se on arkipäivää sekä bisneksessä että yksityisen ihmisen asioiden käsittelyssä ja hoidossa. Sen rinnalla kasvavat robotiikan ja tekoälyn käyttö. Digitalisaatio tasa-arvoistaa maailmaa ja vaikuttaa siten yleiseen hyvinvointiin. Tärkeää on, että kaikki pääsevät osallisiksi tästä kehityksestä ja voivat hyödyntää sen tuloksia. Tämä edellyttää tehokasta ja riittävää koulutusta, jota tulee olla helposti kaikkien saatavilla. Samalla tulee huolehtia siitä, että ne, jotka eivät iän, vamman, sairauden tai muun syyn johdosta pysty itse hyödyntämään digitalisoituja suorituksia, saavat kuitenkin muilla tavoin tarvitsemansa edut ja palvelut. Suomessa ammattialat ovat edelleen varsin segregoituneita: Pojat … Lue lisää

Posted in Ajankohtaista, Julkilausumat, Tiedotteet | Leave a comment

NJKL julkilausuma 20.11.2017 Tasavallan presidentti – TASA-ARVOJOHTAJA

  Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry JULKILAUSUMA Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous 20.11.2017 NJKL vuosikokouksen julkilausuma presidentinvaalista 20.11.2017 Presidenttiehdokkaiden vastaukset Tasavallan presidentti – TASA-ARVOJOHTAJA Sukupuolten tasa-arvo on suomalaisen yhteiskunnan vahvuus ja keskeinen osa Suomi-kuvaa maailmalla. Naisten ja tyttöjen oikeudet ovat Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeinen painopiste. Alkuvuodesta 2018 käytävissä vaaleissa valitaan Suomelle paitsi presidentti myös arvojohtaja. Naisjärjestöjen Keskusliitto katsoo, että valtionjohtajana tasavallan presidentin tehtävänä on edistää sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien toteutumista niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Keskusliiton vuosikokous haastaa presidenttiehdokkaat ja median edustajat nostamaan tasa-arvokysymykset presidentinvaalien avainteemaksi. ”Tarvitsemme arvojohtajan, jonka pätevyyteen ja työhön sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistäminen olennaisesti kuuluu. Sukupuolten tasa-arvo on yhteiskunnallisen kehityksen keskeinen mittari. Suomen valtionjohdon on edistettävä sitä kunnianhimoisesti”, korostaa Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet. ”Haluamme tasa-arvoteemat mukaan jokaiseen vaalikampanjaan, keskusteluun ja ehdokastenttiin”. Naisjärjestöjen Keskusliitto lähetti … Lue lisää

Posted in Ajankohtaista, Julkilausumat | Leave a comment

NJKL julkilausuma 20.11.2017 NAISJÄRJESTÖT VAATIVAT NAISTEN MONINAISUUDEN TUNNISTAMISTA – TRANSLAKI UUDISTETTAVA

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry JULKILAUSUMA Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous 20.11.2017 NJKL vuosikokouksen julkilausuma 20.11.2017 Naisjärjestöt vaativat naisten moninaisuuden tunnistamista – translaki uudistettava Naisjärjestöjen Keskusliitto katsoo, että sukupuolten tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten oikeuksien ja aseman edistäminen vaatii naisten moninaisuuden huomioimista yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Tasaarvon toteutuminen edellyttää, että yhteiskuntaa kehitetään heikoimpaan asemaan asetettujen ihmisryhmien tarpeista käsin. Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää tärkeänä, että myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien naisten oikeudet toteutuvat täysimääräisinä yhteiskunnassamme. Naisjärjestöjen Keskusliitto ja sen 400 000 naista vaativat sukupuolen moninaisuuden tunnistamista ja translain välitöntä uudistamista. Nykyinen lainsäädäntö edellyttää sukupuoltaan korjaavilta lisääntymiskyvyttömyyttä, ja on tältä osin selvästi jäljessä muita Pohjoismaita. Suomi on saanut aiheesta useita huomautuksia kansainvälisiltä valvontaelimiltä: esimerkiksi toukokuussa 2017 YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisessa määräaikaistarkastelussa (UPR) useat jäsenmaat kehottivat Suomea poistamaan vaatimuksen lisääntymiskyvyttömyydestä. Myös YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea … Lue lisää

Posted in Ajankohtaista, Julkilausumat | Leave a comment

Zonta Says NO -kampanja 2017

Zonta Says NO –kampanja 2017 Zonta Says NO to Violence Against Women on Zonta Internationalin ja sen Suomessa ja Virossa toimivan Piiri 20 ja paikallisten Zonta-kerhojen kampanja naisiin kohdistuvan väkivallan vastustamiseksi. Vuonna 2017 Zonta Says NO -kampanjan teemana on ihmiskauppa ja erityisesti uhrien tunnistaminen. Ihmiskauppaa ja siihen rinnastettavaa hyväksikäyttöä pidetään yhtenä aikamme suurimmista ihmisoikeushaasteista. Ihmiskaupassa uhri alistetaan toisen määräysvaltaan tarkoituksena henkilön yleensä taloudellinen hyväksikäyttö. Lopputuloksena uhri ei voi toimia oman tahtonsa mukaisesti. Ihmiskauppaa on myös luonnehdittu nykypäivän orjuudeksi. Ihmiskaupan uhreja on voitu pakottaa prostituutioon, hän on voinut joutua toimimaan seksiteollisuudessa tai seksiviihteessä tai ihmiskauppaan voi liittyä muutakin seksuaalista hyväksikäyttöä. Ihmiskauppa voi olla myös työhön pakottamista. Uhrilla voidaan teettää kohtuuttoman pitkiä työpäiviä ilman vapaa-aikaa, työstä saatu palkka voi olla liian alhainen ja työtehtävistä tai työskentelyolosuhteista on voitu valehdella. Ihmiskauppa voi olla … Lue lisää

Posted in Julkilausumat | Leave a comment

Zonta International Piirin 20 ry julkilausuma 7.10.2017

Julkaisuvapaa 7.10.2017   Zonta Internationalin Piirin 20 edustajat ovat kokoontuneet 46. varsinaiseen piirikokoukseensa Porvooseen 7 – 8.10.2017. Piiri 20 pitää tärkeänä sukupuolten tasa-arvoa ja naisten mahdollisuutta toimia yhdenvertaisesti miesten kanssa niin työelämässä kuin päätöksenteossakin. Niinpä voidaan todeta tyydytyksellä, että kuntien valtuustoihin on tällä vaalikaudella valittu naispuheenjohtajia ennätyksellisen paljon, kaikkiaan 39 %. Kunnanhallitusten puheenjohtajista naisia on nyt 31 %. Suomelle on tärkeää saada kaikkien osaaminen ja kyvyt käyttöön. Siksi tuntuu erikoiselta, että viimeaikaisessa keskustelussa on mm. yliopistojen ja korkeakoulujen pääsykokeita uudistettaessa koettu uhkana, että tytöt menestyvät ylioppilaskirjoituksissa poikia paremmin ja ‘kympin tytöistä’ on tullut vähättelyn kohde. Zonta Internationalin Piiri 20 haluaa kiinnittää huomiota naisten ja tyttöjen vähättelyyn sekä epäasialliseen ja seksistiseen kohteluun ja vaatii, että kaikkia ihmisiä on kohdeltava kunnioittavasti. Huomiota tulee kiinnittää myös puhetapaan ja siihen, miten sosiaalisessa tai muussa … Lue lisää

Posted in Julkilausumat, Tiedotteet | Leave a comment

Palkkatasa-arvo ja sote-uudistus

Zonta International Piiri 20 ry:n julkilausuma 22.4.2017 Zonta Internationalin Piirin 20 edustajat ovat kokoontuneet kevätseminaariinsa Ouluun 22-23.4.2017 ja kiinnittävät erityisesti uusien kuntapäättäjien huomiota naispäättäjien määrään kunnan eri toimielimissä ja palkkatasa-arvoon naisten ja miesten välillä. Naisilla on Suomessa keskimäärin korkeampi koulutus kuin miehillä. Siitä huolimatta naisia on merkittävästi vähemmän ylimmissä päätöksentekotehtävissä ja heidän euronsa on edelleen 10 – 20 % pienempi kuin miesten. Tämä johtuu useista, myös rakenteellisista seikoista, kuten työmarkkinoiden voimakkaasta eriytymisestä miesten ja naisten töihin ja niistä johtuvista koulutusvalinnoista, naisten suuntautumisesta määrä- ja osa-aikaisiin töihin työn ja perheen yhdistämisen vaikeuksien vuoksi ja siitä, että perhevapaat jakautuvat epätasaisesta. Naisten ammatit keskittyvät suuresti matalapalkkaisiin palvelu- ja hoiva-aloihin. Ajankohtaisessa sote uudistuksessa työpaikkoja siirtyy kunnilta maakuntahallintojen alaisuuteen. Zonta International Piiri 20 ry korostaa, että valmisteltava uudistus on oiva tilanne myös Eurooppalaisen Kuntien tasa-arvon … Lue lisää

Posted in Ajankohtaista, Julkilausumat | Leave a comment

2000-luvusta pitää tulla naisiin kohdistuvasta väkivallasta eroon pääsemisen vuosisata

Zonta International Piiri 20 ry:n piirikokouksen julkilausuma 15.10.2016 Pärnussa 2000-luvusta pitää tulla naisiin kohdistuvasta väkivallasta eroon pääsemisen vuosisata Tätä vaativat Zontat kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuden mukaan lukien tasa-arvon, tunnustamisen ja ihmisarvon kunnioittamisen nimissä. Matkalla yhdenvertaisuuteen Zonta International sanoo tänään ehdottoman Ei:n kaikelle naisiin ja tyttöihin kohdistuvalle väkivallalle. Järjestö jatkaa vuonna 1919 alkanutta työtään naisten aseman parantamiseksi ja lopettaa vasta, kun tytöt ja naiset ovat saavuttaneet kaikkinaisen yhdenvertaisuuden lainsäädännössä, koulutuksessa, terveydenhoidossa urakehityksessä, kykyjensä hyödyntämisessä ja turvallisessa elämässä. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävää lainsäädäntöä tulee Virossa uudistaa ja lakien toimeenpanoa seurata erityisesti perheväkivallan ehkäisyä ja uhrien auttamista koskevissa kysymyksissä määrätietoisesti. Yhteiskunnan asenteiden on muututtava lapsiin ja naisiin kohdistuvan väkivallan osalta. Asennemuutokseen tarvitaan muutos koko yhteiskunnassa mukaan lukien kodit, koulut ja kaikki yhteiskunnalliset palvelut. Jokainen isä, veli ja mies on tervetullut turvallisen elämän rakentamiseen, sillä … Lue lisää

Posted in Julkilausumat | Leave a comment

Sukupuolivaikutusten arviointiin panostettava

Zonta International Piirin 20 ry:n Piirihallituksen julkilausuma 16.4.2015 Sukupuolivaikutusten arviointiin panostettava Zonta International Piiri 20 on huolissaan siitä, että kansalaisten taloudelliseen asemaan vaikuttavat muutokset kohdistuvat erityisesti julkisella sektorilla ja palvelualoilla työskenteleviin naisiin. Kilpailukykysopimukseen sisältyvä julkisen sektorin lomarahojen väliaikainen leikkaus kohdentuu erityisesti naisiin. Heitä on julkisella sektorilla huomattavasti enemmän kuin miehiä. Vastaavaa miesvaltaisiin aloihin kohdistuvaa leikkausta ei ole tiedossa. Muutosten toteuttamisen yhteydessä sukupuolivaikutusten arviointia ei ole tehty kunnolla. Kansantalouden saattaminen kasvu-uralle edellyttää, että naisten työllistymisestä pidetään yhtä hyvää huolta kuin miestenkin työllistymisestä. Zonta International Piiri 20 on huolissaan siitä, että naisten taloudellinen tilanne on Suomessa miehiä huonompi työllistymisen esteiden, palkkauksen epätasa-arvon ja palkkauksen epätasa-arvosta johtuvien eläkkeiden pienuuden vuoksi. Nykyisessä kansantalouden tasapainottamistalkoissa on tunnistettava, että julkiset palvelut eivät ole pelkästään menoerä vaan ne tuottavat myös yhteiskuntaa ylläpitävää ja rakentavaa hyvinvointia. Välttämättömien julkisen … Lue lisää

Posted in Julkilausumat | Leave a comment

Siirtolaisuutta koskeva julkilausuma

ZONTA INTERNATIONAL Helmikuu 2016 SIIRTOLAISUUTTA (MUUTTOLIIKETTÄ) KOSKEVA JULKILAUSUMA (POSITION PAPER) MÄÄRITELMÄT Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (International Organization for Migration/IOM) mukaan siirtolaisuus on yhden henkilön tai henkilöryhmän liikkumista, joko yli kansainvälisen rajan tai jonkin valtion sisällä. Se on väestön liikkumista, joka käsittää ihmisten liikkumisen missä tahansa muodossa, riippumatta sen pituudesta, koostumuksesta ja syistä; siihen sisältyy pakolaisten ja sotapakolaisten maahanmuutto, taloudellisista tai muista syistä muuttavat, mukaan lukien perheiden yhdistäminen. Yhdistyneet Kansakunnat määrittelee maahanmuuttajan yksilöksi, joka on asunut toisessa maassa enemmän kuin vuoden, riippumatta syistä – olivatpa ne vapaaehtoisia tai pakon sanelemia – tai keinoista, joita on käytetty muutossa – olivatpa ne tavanomaisia tai epätavallisia. IOM erittelee lukuisat erityyppiset maahanmuuttajat seuraavasti: Taloudellisista syistä muuttava: henkilö, joka jättää vakituisen asuinpaikkansa asettuakseen kotimaansa ulkopuolelle parantaakseen elämänlaatuaan tai työllistyäkseen. Tätä termiä käytetään usein erottamaan maahanmuuttajat pakolaisista, jotka pakenevat vainoa, … Lue lisää

Posted in Julkilausumat | Leave a comment

Ihmiskauppaa koskeva julkilausuma

ZONTA INTERNATIONAL Helmikuu 2016 IHMISKAUPPAA KOSKEVA JULKILAUSUMA (POSITION PAPER) MÄÄRITELMÄT Artikla 3(a) YK:n lisäpöytäkirjassa, joka koskee ihmiskaupan estämistä, lopettamista ja rankaisua hyväksyttiin osaksi järjestäytyneen kansainvälisen rikollisuuden vastaista sopimusta. Se käyttää termiä ”Trafficking in Persons”, kun taas vastaava Euroopan neuvoston sopimus toimenpiteistä ihmiskauppaa vastaan, CET 197, joka hyväksyttiin vuonna 2005, käyttää termiä ”Trafficking in Human Beings”. Tämän dokumentin alkukielisessä versiossa on käytetty YK:n termiä, mutta kummankin termin puitteissa puhutaan samasta asiasta, ihmiskaupasta. Ihmiskaupalla tarkoitetaan henkilöiden rekrytointia, kuljetusta, siirtämistä, piilottamista, tai vastaanottamista uhkauksin tai pakottamalla tai muilla pakkokeinoilla, sieppaamalla, petoksella, vilpillä, vallan väärinkäytöllä, tai suojatonta asemaa hyväksi käyttäen, tai hyväksikäyttötarkoituksessa antamalla tai vastaanottamalla rahaa tai etuisuuksia sellaisen henkilön suostumuksen saamiseksi, jolla on valta päättää toisen henkilön puolesta. Hyväksikäyttöön sisältyy vähintään toisten prostituution hyväksikäyttö, tai muut seksuaalisen hyväksikäytön muodot, pakkotyö tai -palvelut, orjuus tai … Lue lisää

Posted in Julkilausumat | Leave a comment

Prostituutiosta koskeva julkilausuma

ZONTA INTERNATIONAL Helmikuu 2016 PROSTITUUTIOTA KOSKEVA JULKILAUSUMA (POSITION PAPER) MÄÄRITELMÄ Tässä asiakirjassa prostituutio määritellään seuraavasti: ”Seksin osto ja myynti rahasta, tai tavaraa tai palveluja vastaan, joko säännöllisesti tai satunnaisesti”. TAUSTA Prostituutiota esiintyy monessa muodossa ja se koskee kaikkia sukupuolesta riippumatta. sillä on pitkät perinteet ja se on pääasiassa kysyntävoittoista. On kuitenkin huomattava, että ostajat puuttuvat kun asiaa määritellään tai siitä keskustellaan. Ensisijaisesti miehet ostavat ja naiset tarjoavat seksiä. Globaali talous ja internet ovat luoneet uusia toimintapaikkoja ja edistäneet prostituution lisääntymistä. Vapaaehtoisen ja pakkoprostituution välille ei ole mahdollista vetää tarkkaa rajaa. Keskinäisen sopimuksen perusteella toimivat aikuiset saattavat olla mukana prostituutiossa vapaaehtoisesti. Lapset eivät voi antaa suostumusta, he ovat aina suojattomia ja heitä täytyy suojella prostituutiolta. Pakkoprostituutiossa ihmisiä käytetään hyväksi erilaisin keinoin, kuten väkivalta, pakottaminen ja suojattoman hyväksikäyttö. Prostituutio saattaa myös olla oleellinen … Lue lisää

Posted in Julkilausumat | Leave a comment

Zonta Says NO – Ei lapsiavioliitoille julkilausuma

ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 RY:N JULKILAUSUMA 10.12.2015 ZONTA SAYS NO — EI LAPSIAVIOLIITOILLE YK:n yleiskokous suositti marraskuussa 2014, että sen jäsenmaat kieltävät lapsiavioliitot, joiksi luetaan alle 18-vuotiaiden nuorten ja lasten solmimat avioliitot. YK:n ihmisoikeusneuvosto on jo 10.10.2013 antanut jäsenmailleen suosituksen lapsiavioliittojen lopettamisesta vuoteen 2030 mennessä. YK myös toivoo, että jäsenmaat varmistaisivat kaikin keinoin, että avioliitot solmitaan vapaaehtoisesti. Päätöslauselma on suunnattu erityisesti kehitysmaille, joissa osassa jopa kolmannes tytöistä avioituu ja saa lapsia alaikäisenä. Lapsiavioliitot eivät kuitenkaan ole harvinaisia Suomessa ja Virossakaan. Suomen avioliittolain mukaan alle 18-vuotiaalle on mahdollisuus antaa erityisistä syistä lupa avioliiton solmimiseen. Yleisimmät perusteet erityisluvan hakemiselle ovat uskonnollinen vakaumus ja raskaus. Suomen avioliittolaissa ei ole alaikärajaa avioitumiselle. Useimmissa Euroopan maissa avioitumisen alaikäraja on 16 vuotta. Virossa alaikäraja on 15 vuotta. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa avioitui vuosina 1995–2014 yhteensä 1 138 lasta, joista 869 oli tyttöjä. Enemmistö erityisluvista on myönnetty 17-vuotiaille. Silti … Lue lisää

Posted in Julkilausumat | Leave a comment

Zonta Says NO – Vihapuheelle nollatoleranssi julkilausuma

ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 RY:N JULKILAUSUMA 2.12.2015 ZONTA SAYS NO — VIHAPUHEELLE NOLLATOLERANSSI Zonta International Piiri 20 esittää Euroopan Neuvoston ministerikomitean tavoin, että kaikkeen nimittelyyn ja uhkailuun toista ihmistä kohtaan otetaan nollatoleranssi. Uhkailua ovat sellaiset ilmaisut, joilla levitetään, yllytetään, edistetään tai oikeutetaan rotuvihaa, muukalaisvihaa, antisemitismiä tai muunlaista vihaa, joka perustuu suvaitsemattomuuteen tai omaan tietämättömyyteen. Vihapuheen johdosta on langetettu useita tuomioita viimeisten viiden vuoden aikana Suomessa, mutta vihapuhe ja vihamielinen ilmaisu ovat valitettavaa arkipäivää yhä edelleen. Sosiaalisessa mediassa vihapuhetta esiintyy jatkuvasti. Useimmiten vihapuhe on myös anonyymiä ja silloin siihen tarttuminen on hankalaa. Vihapuhetta puolustellaan sillä, että demokraattisessa yhteiskunnassa kansalaisella on perustuslakiin nojautuva ilmaisuvapaus. Zonta International Piiri 20 korostaa, että vihapuhetta voidaan pitää esimerkiksi rikoslain 11 luvun 10§:n (kiihottaminen kansanryhmää kohtaan) mukaan rangaistavana tekona. Vihapuheesta ja vihamielisestä ilmaisusta päästään ainoastaan ottamalla käyttöön … Lue lisää

Posted in Julkilausumat | Leave a comment

Ennaltaehkäisevää tukea yksinhuoltajille julkilausuma

ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 RY:N PIIRIHALLITUKSEN JULKILAUSUMA 24.10.2015 ENNALTAEHKÄISEVÄÄ TUKEA YKSINHUOLTAJILLE Zonta International Piiri 20:n piirihallitus esittää, että Suomen kunnat ryhtyvät Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluissa testattujen kokemusten ja mallien mukaisiin ennaltaehkäiseviin ja varhaisen puuttumisen toimiin yksinhuoltajien elämäntilanteen tukemiseksi. Kuntaliiton organisoimissa köyhyystutkimuksissa on osoitettu, että erityisesti yksinhuoltajaperheiden asema on viime vuosina huonontunut. Yksinhuoltajista 88 prosenttia on naisia. Monilta heistä puuttuvat riittävät tukiverkostot ja arjessa jaksaminen on haasteellista. Yksinhuoltajista monet kohtaavat todellisia toimeentulo-ongelmia ja ovat alttiita syrjäytymiseen. Sekä suhteellinen että subjektiivinen suoranainen taloudellinen köyhyys verrattuna muuhun väestöön on korkeampaa yksinhuoltajaperheissä. Yksinhuoltajavanhempien lapset voivat kokea myös vahvasti niin kutsuttua lapsiköyhyyttä: osa lapsista elää välttämättömien elämisen ehtojen alapuolella, heillä ei välttämättä ole riittävästi valveillaolon tunteina aikuista ihmistä tukena eikä riittävästi taloudellisia harrastamisen mahdollisuuksia. Etelä-Karjalassa on otettu käyttöön perheiden avuksi matalan kynnyksen periaatteella toimivia … Lue lisää

Posted in Julkilausumat | Leave a comment