Zonta-järjestö innostaa tyttöjä teknologiaan Zonta International Piirin 20 ry julkilausuma 14.4.2018

Zonta International Piirin 20 ry julkilausuma 14.4.2018

Zonta-järjestö innostaa tyttöjä teknologiaan

Zonta International Piirin 20 ry edustajat ovat kokoontuneet kevätseminaariinsa Espoon Hanasaareen 14.4.2018. Seminaarin aiheena on ‘Hyvä, paha, digi’.

Digitalisaatio ja sen käyttö on tullut merkittäväksi osaksi niin suomalaista yhteiskuntaa kuin globaalia maailmaakin. Se on arkipäivää sekä bisneksessä että yksityisen ihmisen asioiden käsittelyssä ja hoidossa. Sen rinnalla kasvavat robotiikan ja tekoälyn käyttö.

Digitalisaatio tasa-arvoistaa maailmaa ja vaikuttaa siten yleiseen hyvinvointiin. Tärkeää on, että kaikki pääsevät osallisiksi tästä kehityksestä ja voivat hyödyntää sen tuloksia. Tämä edellyttää tehokasta ja riittävää koulutusta, jota tulee olla helposti kaikkien saatavilla. Samalla tulee huolehtia siitä, että ne, jotka eivät iän, vamman, sairauden tai muun syyn johdosta pysty itse hyödyntämään digitalisoituja suorituksia, saavat kuitenkin muilla tavoin tarvitsemansa edut ja palvelut.

Suomessa ammattialat ovat edelleen varsin segregoituneita: Pojat opiskelevat insinööri- ja tytöt hoitoaloille. Tämä luo eroja taitoihin toimia digitalisaation, robotiikan ja tekoälyn parissa. Zonta International pitää tärkeänä tyttöjen innostamista opiskelemaan matematiikkaa, luonnontieteitä ja teknologiaa, jotka ovat avaimia lähes kaikkiin ammatteihin nyky-yhteiskunnassa.

Zonta International -järjestö täyttää ensi vuonna 100 vuotta ja sen vuoksi ZI Piiri 20 ry on päättänyt toteuttaa Suomessa kerhojen yhteisen projektin ajalla 14.4.2018 – 31.12.2019. Tänä aikana Zonta-järjestö kerää varoja 10 – 12 -vuotiaille tytöille suunnattujen matemaattis-luonnontieteellisten ZAU-kerhojen (Zonta Antaa Uskallusta, Zonta Antar Utmaningar) järjestämiseen yhteistyössä LUMA-keskus Suomen kanssa. Kerhotoimintaa järjestetään sekä eri puolilla Suomea että virtuaalisesti. ZI Piiriin 20 ry kuuluvilla Viron kerhoilla on kampanjasta oma toteutuksensa.

Haluamme korostaa sukupuolten välistä tasa-arvoa, haastaa nuoret uskomaan omiin kykyihinsä ja kasvattaa heidän valmiuksiaan toimia yhteiskunnassa täysivaltaisesti.

Lisätietoja:

Zonta International Piiri 20 ry Governor Tuija Kirveskari-Tähtinen
tuija.tahtinen@maxinetti.fi
Zonta International Piiri 20 ry Verkostoitumistoimikunnan puheenjohtaja Irma Ertman ertman.irma@gmail.com


Lehdistötiedote 10.4.2018

Zonta-järjestö innostaa tyttöjä teknologiaan ja voimaannuttaa myös omia jäseniään ”Hyvä, paha digi” -seminaarissa lauantaina 14.4. Espoon Hanasaaressa

Zonta International on johtava, eri alojen ammattilaisten muodostama maailmanlaajuinen järjestö, jonka tavoitteena on työnsä avulla voimaannuttaa naisia ja tyttöjä kaikkialla maailmassa. Järjestön visiona on maailma, jossa jokainen nainen ja tyttö pystyy käyttämään hyväkseen kaikki kykynsä.

Naisten voimaannuttaminen näkyy vahvasti lauantaina 14.4. Espoon Hanasaaressa järjestettävässä ”Hyvä, paha digi” -kevätseminaarissa, jonne kokoontuu 180 naista Suomesta ja Virosta.

Digitaalisuudesta ja tekoälystä seminaarissa puhuvat ”tekoälymatkaopas” Antti Merilehto, joka on äskettäin julkaistun, yritysjohtajille suunnatun kirjan ”Tekoäly – Matkaopas johtajalle” kirjoittaja ja kysytty puhuja aihetta käsittelevissä tilaisuuksissa. Toisena digitaalisuuden uhkia ja mahdollisuuksia puheessaan käsittelevä esiintyjä seminaarissa on Leila Lehtinen, joka äskettäin siirtyi Tiedon johtotehtävistä digitaalisia ratkaisuja organisaatioiden työntekijä- ja sidosryhmäviestintään suunnittelevaan Smarpiin kaupalliseksi johtajaksi. Aiheeseen liittyen seminaarissa on tarjolla myös Aalto yliopiston Design Factoryn opiskelijoiden ja Design Factoryn perustajan, professori Kalevi Ekmanin vetämä uusimpia digitaalisia innovaatioita käsittelevä työpaja.

Zontat eivät tyydy vain voimaannuttammaan itseään. Seminaarissa käynnistetään Suomen Zonta-kerhojen yhteinen projekti ajalle 14.4.2018 – 31.12.2019. Projektin tavoitteena on konkreettisesti innostaa tyttöjä teknologiaan keräämällä varoja 10 – 12-vuotiaille tytöille suunnattujen matemaattis-luonnontieteellisten ZAU-kerhojen (Zonta Antaa Uskallusta, Zonta Antar Utmaningar) perustamiseen ja kerhotoiminnan laajentamiseen yhteistyössä LUMA-keskus Suomen kanssa.

Projektin teemasta ovat seminaarissa mukana keskustelemassa LUMA-keskuksen johtaja, professori Maija Aksela ja sisäministeri Kai Mykkänen. Lisäksi kuullaan nuorten omia näkemyksiä matemaattis-luonnontieteellisten aineiden tärkeydestä. Kahdesti Vuoden tuottajan Emmalla palkitun Henri “MGI” Lanzin johtama tekijätiimi on tuottanut ZAU-kampanjalle oman tunnuskappaleen, jonka esittää räppäri Tuomas Kauhanen.

Seminaaripäivän aikana jaetaan stipendit yhdenvertaisuutta käsitelleen Zonta Talents -kampanjan stipendit sen nuorille voittajille. Stipendit jakaa kampanjan suojelijana toiminut Espoon kaupunginvaltuutettu Anna Rukko, joka on tullut tunnetuksi uuden lastensairaalan hyväksi tekemistä koruistaan. Anna on myös saanut Zontien myöntämän Young Woman in Public Affairs -stipendin vuonna 2015. Anna on mukana kampanjassa, koska hän haluaa rohkaista kaikkia nuoria mukaan vaikuttamaan ja luomaan maailmasta paremman paikan meille kaikille.

Seminaarin päätteeksi osallistujat saavat nauttia muodostelmaluistelun MM-kullan juuri Suomeen tuoneen Marigold IceUnityn taidon näytteestä.

www.zonta.fi

Zonta International Piiri 20 ry Governor Tuija Kirveskari-Tähtinen tuija.tahtinen@maxinetti.fi

Zonta International Piiri 20 ry Kevätseminaarin pj. Maija Laaksonen laaksonen.mp@gmail.com