Sadan vuoden tarina julkaistu

Zontajärjestön tarina on julkaistu digitaalisena aikajanana verkossa. Zontat ovat keränneet historiatietoa vuosien varrella. Zontien työtä on kuvattu erilaisissa artikkeleissa, teksteissä ja tilastoissa. Koskaan ennen sadan vuoden taivalta ei kuitenkaan ole toteutettu verkkokäyttöisenä aikajanana, jossa kuvataan sekä järjestön kehittymistä että toiminnan sisältöä sanoin, kuvin ja jopa videoklipein. Aikajanassa ei tietenkään ole kaikkea tietoa järjestön ja toiminnan kehiittymisestä, mutta siitä saa niistä yleiskuvan. Tarinaa voidaan jatkossa täydentää. Katso tarina täältä!

St1:n perustaja, pääomistaja Mika Anttonen

Mika Anttonen taistelee puhtaan energian puolesta ja ilmastonmuutosta vastaan. ZAU-kampanjan tavoitteena on innostaa tyttöjä opiskelemaan matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja hakeutumaan hyvin palkatuille teknologia-aloille. Videotuotanto: Janne Schadewitz

Zonta teki toisen ZAU-kampanjalahjoituksen

Työelämän perinteiset sukupuoliroolit näkyvät edelleen vahvasti nuorten ammatinvalinnoissa. Pojat opiskelevat insinööreiksi ja tytöt sairaanhoitajiksi. Keväällä 2018 käynnistetyllä ZAU-kampanjalla on kerätty varoja, joiden avulla LUMA-keskus Suomi -verkosto järjestää ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuvaa ja tiedeaineisiin liittyvää ZAU-kerhotoimintaa, jonka tavoitteena on innostaa tyttöjä opiskelemaan matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja hakeutumaan myöhemmin paremmin palkatuille teknologia-aloille. Helsingin kaupunginteatterissa 8.11.2019 pidetyssä Zonta 100 -juhlaseminaarissa Governor Lea Helle luovutti Zonta-järjestön puolesta 65 000 euron lahjoituksen, jonka vastaanotti LUMA-keskus Suomen puolesta johtaja, professori Maija Aksela. Ensimmäinen lahjoitus, suuruudeltaan 75 000 euroa, tehtiin Pietarsaaressa zontien kevätseminaarissa keväällä 2019. Näillä yhteensä 140 000 eurolla pystytään järjestämään 100 kerhoa 1 000 lapselle, mikä oli ZAU-kampanjan alkuperäinen tavoite. Kampanjan varainkeruu jatkuu vuoden 2019 loppuun. Kuvassa oik. ZAU-koordinaattori Iisa Rautiainen ja johtaja Maija Aksela LUMA-keskus Suomesta sekä Zonta-järjestöä edustaneet Lea Helle ja Vuokko Skyttä. (Kuva: Tero … Lue lisää

100-vuotias Zonta-järjestö vahvistaa suomalaisten ja kehitysmaiden tyttöjen asemaa

TIEDOTE 8.11.2019/Julkaisuvapaa 9.11.2019 klo 9.00 100-vuotias Zonta-järjestö vahvistaa suomalaisten ja kehitysmaiden tyttöjen asemaa Zonta-toiminta täyttää tänään 8.11.2019 sata vuotta. Helsingissä järjestetään perjantaina ja lauantaina Zontajärjestön juhlaseminaari sekä piirikokous. Juhlaseminaarin teemaksi on otettu hyvä elämä tytöille ja naisille. Tämä on koko järjestön toiminnan kantava ajatus. Zonta Internationalin Piiri 20, joka toimii Suomessa ja Virossa, nostaa järjestön juhlavuoden kunniaksi esiin erityisesti tyttöjen ja naisten aseman parantamisen ja sukupuolten välisen tasa-arvon. -Zonta International on ollut jo 100 vuotta tyttöjen ja naisten tukena, koska naiset tarvitsevat vankkumattoman taustatuen päästäkseen yhdenvertaiseen asemaan miesten kanssa työelämässä ja eri ammateissa, ja yhteiskunnassa laajemminkin, sanoo Piiri 20:n vetäjä Lea Helle Varkaudesta. -Naisen valinta korkeaan ja/tai vaikuttavaan tehtävään on edelleen uutinen, eikä luonnollista kuten tasavertaisten ihmisoikeuksien pitäisi olla. -Nykypäivän ratkaisuja – kuten informaatioteknologiaa – täytyy rakentaa käyttäjiensä näköisten ihmisten, … Lue lisää

Zonta International Piirin 20 julkilausuma 8.11.2019 ZONTA-JÄRJESTÖ – TOIMINTAA TYTTÖJEN JA NAISTEN ASEMAN EDISTÄMISEKSI JO 100 VUOTTA

Zonta International Piirin 20 julkilausuma 8.11.2019 Julkaisuvapaa 8.11.2019 ZONTA-JÄRJESTÖ – TOIMINTAA TYTTÖJEN JA NAISTEN ASEMAN EDISTÄMISEKSI JO 100 VUOTTA   Hyvä itsetunto on tärkeä ja muovaa nuoren tulevaisuutta. Hyvän itsetunnon pohjalta nuori nainen uskaltaa tehdä omannäköisiä koulutus- ja uravalintaratkaisujaan taipumatta yleisiin stereotypioihin. Zonta Internationalin Piiri 20 tukee erityisesti tyttöjen aseman vahvistamista. Tätä varten Piiri 20 on kerännyt ZAU-kampanjallaan (Zonta Antaa Uskallusta) varoja tyttöjen matemaattisia, luonnontieteellisiä ja teknologisia taitoja kehittävien kerhojen rahoittamiseen. Kampanja jatkuu tämän vuoden loppuun ja 8.11 mennessä varoja on kertynyt 140 000 euroa. Kerhoja on perustettu yhdessä LUMA-keskusten kanssa 39 eri puolille Suomea. Tarkoituksena on rohkaista tyttöjä näille aloille, tukea tyttöjen mahdollisuuksia valita oma opintosuuntansa ja purkaa tyttöjen ja poikien välistä sukupuolittunutta ammatinvalintaa. Oman elämän hallintaan tähtää myös Zonta Internationalin tämän kauden tärkein tavoite, lapsiavioliittojen ehkäiseminen kaikkialla maailmassa. … Lue lisää

ENNAKKOTIEDOTE 7.11.2019 Zontat: 100 vuotta tyttöjen hyväksi

ENNAKKOTIEDOTE 7.11.2019 Zontat: 100 vuotta tyttöjen hyväksi Kansainvälinen Zonta-järjestö on toiminut naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi jo sata vuotta. Tavoitteena on, että maailman tytöillä ja naisilla on ihmisoikeudet ja ihmisarvo, ja jokainen nainen pystyy käyttämään osaamisensa ja kaikki kykynsä. Vaikka naisten ja tyttöjen tilanne on parantunut Suomessa, ja kansainvälisestikin on otettu askelia tasa-arvon suuntaan, naisten oikeudellinen asema sekä asema politiikassa ja taloudessa vaativat vielä työtä: https://zonta.fi/tyttojen-ja-naisten-asemassa-on-edelleen-paljon-parannettavaa-kaikilla-yhteiskunnanaloilla-myos-suomessa-kay-ilmi-peking-25-raportista/ Tätä työtä zontat tekevät sekä Suomessa että kansainvälisesti. Viime vuosina tärkeimpiä tavoitteita ovat olleet mm. naisiin kohdistuvan väkivallan kitkeminen, lapsiavioliittojen kieltäminen sekä naisten aseman nostaminen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Zontat tukevat myös naisten terveyttä, koulutusta ja mahdollisuuksia eri ammateissa. Työelämän perinteiset sukupuoliroolit näkyvät edelleen vahvasti nuorten ammatinvalinnoissa. Pojat opiskelevat insinööreiksi ja tytöt sairaanhoitajiksi. Siksi järjestön juhlavuonna järjestetään ZAUkampanja (Zonta Antaa Uskallusta), jolla kannustetaan tyttöjä opiskelemaan matematiikkaa, … Lue lisää

Amelia Earhart tutkimusapurahat ja Young Women in Public Affairs -stipendit ovat haettavissa

STIPENDITOIMIKUNNALLA ON ASIAA… Pitkän odottelun jälkeen kansainvälisille sivuille on tullut tietoa  2020 Young Women in Public Affairs Award-stipendeistä. Oheisessa esittelyssä on myös määritelty hakukelpoisuus: huomatkaa, että 16-19-vuotiaan hakijan on oltava kirjoilla opiskelijana lukio- tai yliopistotason oppilaitoksessa ja että hän osallistuu aktiivisesti vapaaehtoistyöhön ja on ansioitunut erilaisissa johtotehtävissä. Lisäksi häneltä edellytetään Zonta International- järjestön tuntemusta. Hakukelpoisia eivät ole Zonta-järjestön jäsenet, tai heidän perhepiiriinsä sen laajassa merkityksessä kuuluvat henkilöt.Tunnustuspalkinnon aikaisemmin saaneet eivät myöskään ole hakukelpoisia. Hakemuskaavake on Apply-sanan takana. Aikataulu Hakemukset palautetaan huolellisesti englanniksi täytettyinä kerholle 1.3.2020 mennessä (toimikunnan suositus) ja kerho valitsee saamistaan hakemuksista yhden hakemuksen ja lähettää sen 1.4.2020 mennessä Piiri 20:n Stipenditoimikunnalle, os. eija.salo(at)aalto.fi, tai Asematie 10 A 3, 02700 Kauniainen. Vastaan myös tiedusteluihin sähköpostitse, tai puh. 09 505 0064 (vastaaja aina päällä). Menestystä toimissanne! Eija Salo, PID, puheenjohtaja   … Lue lisää

Zonta International 100 vuotta – hyvä elämä tytöille ja naisille, 100-vuotisjuhlaseminaari pe 8.11.2019

Tervetuloa Zonta Internationalin 100-vuotisjuhlaseminaariin perjantaina 8.11.2019 Helsingin kaupunginteatteriin klo 13-16:45 Upea ohjelma huippuesiintyjineen nyt julkaistu! Puhujien esittelyt löydät seminaarisivulta täältä! Tilaisuuteen vapaa pääsy kaikille, mutta ilmoittautuminen pakollinen. Ilmoittautumaan pääset täältä seminaarisivulta. Lämpimästi tervetuloa!   Sijainti: Helsingin Kaupunginteatteri, Pieni näyttämö, Eläintarhantie 5, 00530 Helsinki www.hkt.fi

Tyttöjen ja naisten asemassa on edelleen paljon parannettavaa kaikilla yhteiskunnan aloilla myös Suomessa käy ilmi Peking +25 raportista

Tyttöjen ja naisten asemassa on edelleen paljon parannettavaa kaikilla yhteiskunnan aloilla myös Suomessa. Asia käy ilmi Tehdään tasa-arvo! Mikä on naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksien tilanne Suomessa? Peking +25 -raportista, jonka laati Naisjärjestöjen Keskusliitto yhteistyössä yli 40 kansalaisjärjestön kanssa. Räikeimmät Peking +25 -kansalaisjärjestöraportin esiin nostamat epätasa-arvoisuudet ovat naisten köyhyys, naisiin kohdistuva väkivalta ja palkkaepätasa-arvo. Suomi ei ole juuri edistynyt näissä kysymyksissä viime vuosina. Myös hoivavastuut jakautuvat edelleen epätasaisesti. Tämä puolestaan lisää palkkaepätasa-arvoa ja näkyy myöhemmin muun muassa naisten eläkeköyhyytenä. ”Kansalaisjärjestöraportti osoittaa selvästi, että sukupuolten tasa-arvo ei ole valmis Suomessakaan. Työtä tasa-arvon saavuttamiseksi on päinvastoin jäljellä vielä enemmän, kuin moni uskoisi. Näitä ongelmia ei ratkaista ilman naisia, mutta ei myöskään ilman toimivaa ja kunnianhimoista tasa-arvopolitiikkaa”, kommentoi Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet. Raportin esille nostama tuore teema on esimerkiksi ilmastonmuutoksen sukupuolittuneet vaikutukset. Jos poikkeukselliset helleaallot lisääntyvät, … Lue lisää