Zonta International Piirin 20 ry julkilausuma 7.10.2017

Julkaisuvapaa 7.10.2017

 

Zonta Internationalin Piirin 20 edustajat ovat kokoontuneet 46. varsinaiseen piirikokoukseensa Porvooseen 7 – 8.10.2017. Piiri 20 pitää tärkeänä sukupuolten tasa-arvoa ja naisten mahdollisuutta toimia yhdenvertaisesti miesten kanssa niin työelämässä kuin päätöksenteossakin.

Niinpä voidaan todeta tyydytyksellä, että kuntien valtuustoihin on tällä vaalikaudella valittu naispuheenjohtajia ennätyksellisen paljon, kaikkiaan 39 %. Kunnanhallitusten puheenjohtajista naisia on nyt 31 %.

Suomelle on tärkeää saada kaikkien osaaminen ja kyvyt käyttöön. Siksi tuntuu erikoiselta, että viimeaikaisessa keskustelussa on mm. yliopistojen ja korkeakoulujen pääsykokeita uudistettaessa koettu uhkana, että tytöt menestyvät ylioppilaskirjoituksissa poikia paremmin ja ‘kympin tytöistä’ on tullut vähättelyn kohde.

Zonta Internationalin Piiri 20 haluaa kiinnittää huomiota naisten ja tyttöjen vähättelyyn sekä epäasialliseen ja seksistiseen kohteluun ja vaatii, että kaikkia ihmisiä on kohdeltava kunnioittavasti. Huomiota tulee kiinnittää myös puhetapaan ja siihen, miten sosiaalisessa tai muussa mediassa asioita esitetään: Vähättelevän puhe- ja ilmaisutavan kitkeminen alkaa jo kotoa ja koulusta. Erityisesti se koskee julkisessa asemassa olevia henkilöitä, koska vähättely ja aliarviointi helposti syrjäyttää ja vie luottamusta yhteiskunnan toimintatapoihin.

Naisten, jotka eivät tunne kokeneensa sukupuolestaan johtuvaa syrjintää tai tulleensa vähätellyiksi, on hyvä muistaa, että yhden henkilön positiiviset syrjimättömyyskokemukset eivät mitätöi muiden negatiivisia kokemuksia.

Zontien tavoite on, että kaikki pääsevät käyttämään yhteiskunnassa omia taitojaan ja kaikkea osaamistaan. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun ennusteiden mukaan Suomea kohtaa osaamisvaje monella alalla.  Naisten osaaminen ei saa jäädä sivuun.

Toimitaan siis tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti naisten ja miesten kesken ja lopetetaan vähättely ja vihapuhe!

 

Lisätietoja:

Governor Tuija Kirveskari-Tähtinen
Zonta International Piiri 20
tuija.tahtinen@maxinetti.fi
+358 44 0866 649

Zonta International Piiri 20
Verkostoitumistoimikunnan
Puheenjohtaja Irma Ertman
ertman.irma@gmail.com

Zonta International Piiri 20
Naisten oikeuksien toimikunta ja YK-toimikunta
Puheenjohtaja Kristiina Sihvonen
kristiina.sihvonen@kymp.net