Zonta Says NO – Vihapuheelle nollatoleranssi julkilausuma

ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 RY:N JULKILAUSUMA 2.12.2015

ZONTA SAYS NO — VIHAPUHEELLE NOLLATOLERANSSI

Zonta International Piiri 20 esittää Euroopan Neuvoston ministerikomitean tavoin, että kaikkeen nimittelyyn ja uhkailuun toista ihmistä kohtaan otetaan nollatoleranssi. Uhkailua ovat sellaiset ilmaisut, joilla levitetään, yllytetään, edistetään tai oikeutetaan rotuvihaa, muukalaisvihaa, antisemitismiä tai muunlaista vihaa, joka perustuu suvaitsemattomuuteen tai omaan tietämättömyyteen.

Vihapuheen johdosta on langetettu useita tuomioita viimeisten viiden vuoden aikana Suomessa, mutta vihapuhe ja vihamielinen ilmaisu ovat valitettavaa arkipäivää yhä edelleen. Sosiaalisessa mediassa vihapuhetta esiintyy jatkuvasti. Useimmiten vihapuhe on myös anonyymiä ja silloin siihen tarttuminen on hankalaa. Vihapuhetta puolustellaan sillä, että demokraattisessa yhteiskunnassa kansalaisella on perustuslakiin nojautuva ilmaisuvapaus. Zonta International Piiri 20 korostaa, että vihapuhetta voidaan pitää esimerkiksi rikoslain 11 luvun 10§:n (kiihottaminen kansanryhmää kohtaan) mukaan rangaistavana tekona.

Vihapuheesta ja vihamielisestä ilmaisusta päästään ainoastaan ottamalla käyttöön nollatoleranssi kaikkeen toisen ihmisen arvoja loukkaavaan kommentointiin ja häirintään. Kouluissa on valistettava oppilaita asiallisesta kielenkäytöstä ihmisten välisessä kommunikoinnissa, erityisesti sosiaalisessa mediassa. Naiset ja tytöt joutuvat vihapuheen kohteeksi milloin mistäkin syystä, samoin vähemmistöryhmät tai henkilöt, joilla on jokin valtaväestöstä poikkeava ominaisuus. Stereotypiat, vihamielisyys ja syrjintä voivat johtaa teon kohteena olevien itsetunnon murenemiseen, koska vihamielisyyden kohteena olevien ihmisten on usein vaikea puolustaa itseään, joko kielellisistä tai muista syistä. Kenelläkään ei ole oikeutta vihapuheeseen eikä sitä saa sallia. Vihapuheeseen pitää tarttua välittömästi.  Rikosoikeuden tutkijat korostavat myös, että vihapuheesta pitää tehdä rikosilmoitus, jolloin siihen voidaan puuttua lainsäädännöllisin keinoin.

Zonta International Piiri 20:n varapuheenjohtaja Tuija Kirveskari-Tähtinen korostaa, että kaikilla ihmisillä on yhtäläiset ihmisoikeudet sukupuolesta, rodusta, uskonnosta, ihonväristä ja muista henkilökohtaisista ominaisuuksista riippumatta. Zonta Internationalin 25. päivä marraskuuta alkaneen ja 16 päivää kestävän Zonta Says NO -kampanjan mukaisesti Zonta International Piiri 20 sanoo EI KAIKELLE TOISIA YKSILÖITÄ MITÄTÖIVÄLLE JA UHKAILEVALLE PUHEELLE JA TEOILLE.

Seuraa Zonta Says NO -kampanjaa: www.zonta.fi, www.facebook.com/ZontaInternationalDistrict20, www.twitter.com/zontaDistrict20 tai Instagramissa zontad20.

Lisätietoja: Tuija Kirveskari-Tähtinen, Zonta International Piiri 20, ltgovernor@zonta20.org
Zonta International Piiri 20 ry on Suomessa ja Virossa toimiva kansainvälisen palvelujärjestö Zonta Internationalin alajärjestö. Suomessa ja Virossa toimii yhteensä 65 Zontakerhoa, joiden tavoitteena on parantaa naisten juridista, poliittista, taloudellista, koulutuksellista, terveydellistä ja ammatillista asemaa maailmanlaajuisesti ja paikallisella tasolla palvelu- ja vaikuttamistoiminnan avulla sekä edistää oikeudenmukaisuutta ja yleismaailmallista ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista.

Zonta Internationalin maailmanlaajuisen vuosittaisen Zonta Says NO -kampanjan tavoitteena on vaikuttaa asenteisiin naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Kampanja alkoi 25.11. Yhdistyneiden Kansakuntien naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisen teemapäivänä ja päättyy Ihmisoikeuksien päivään 10.12. Näinä 16 aktivismin päivänä Zonta International jakaa tietoa naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja sen seurauksista. Kampanja perustuu YK:n yleiskokouksen vuonna 1993 hyväksymään julistukseen naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Vuonna 1999 YK päätti, että 25.11. on vuosittain kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi nimetty päivä.