Ennaltaehkäisevää tukea yksinhuoltajille julkilausuma

ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 RY:N PIIRIHALLITUKSEN JULKILAUSUMA 24.10.2015

ENNALTAEHKÄISEVÄÄ TUKEA YKSINHUOLTAJILLE

Zonta International Piiri 20:n piirihallitus esittää, että Suomen kunnat ryhtyvät Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluissa testattujen kokemusten ja mallien mukaisiin ennaltaehkäiseviin ja varhaisen puuttumisen toimiin yksinhuoltajien elämäntilanteen tukemiseksi.

Kuntaliiton organisoimissa köyhyystutkimuksissa on osoitettu, että erityisesti yksinhuoltajaperheiden asema on viime vuosina huonontunut. Yksinhuoltajista 88 prosenttia on naisia. Monilta heistä puuttuvat riittävät tukiverkostot ja arjessa jaksaminen on haasteellista. Yksinhuoltajista monet kohtaavat todellisia toimeentulo-ongelmia ja ovat alttiita syrjäytymiseen. Sekä suhteellinen että subjektiivinen suoranainen taloudellinen köyhyys verrattuna muuhun väestöön on korkeampaa yksinhuoltajaperheissä. Yksinhuoltajavanhempien lapset voivat kokea myös vahvasti niin kutsuttua lapsiköyhyyttä: osa lapsista elää välttämättömien elämisen ehtojen alapuolella, heillä ei välttämättä ole riittävästi valveillaolon tunteina aikuista ihmistä tukena eikä riittävästi taloudellisia harrastamisen mahdollisuuksia.

Etelä-Karjalassa on otettu käyttöön perheiden avuksi matalan kynnyksen periaatteella toimivia hyvinvointineuvoloita. Palvelujen on todettu vähentävän kuntien sosiaalimenoja, koska ne tuovat apua perheiden tilanteeseen silloin, kun haasteet ovat vielä kohtuudella ratkaistavissa. Kunnat voivat ennaltaehkäisevästi tarttua monitasoisiin köyhyydestä seuraaviin ja syrjäytymiseen johtaviin ongelmiin poistamalla kunnan palveluista syrjäyttäviä palvelun rakenteita, järjestämällä yksinhuoltajille tiloja vertaisryhmien tapaamiseen ja siten samaosaisuuden kokemisesta löytyvään voimaantumiseen, suuntaamalla vuorotyöläisten lapsille iltapäivä-, ilta- ja viikonloppupalveluita, läksykerhoja sekä päiväkotien ja koulujen loma-ajan hoito- tai harrastepalveluita.

Vaikka kunnat eivät voi yksin omin toimin poistaa yksinhuoltajien köyhyyttä, ne voivat edellä mainituin toimin olla tukiverkostona haavoittuvassa asemassa olevien perheiden huoltajille ja heidän lapsilleen.

Zonta International Piiri 20:n piirihallitus, entisen Zonta Internationalin kansainvälisen presidentin ministeri Helvi Sipilän syntymän satavuotisjuhlavuoden sekä YK:n päivän kunniaksi, kannustaa jokaista Suomen kuntaa tarttumaan köyhyyden kokemusta ja syrjäytymistä ehkäisevien yhteiskuntapoliittisten ratkaisujen toimeenpanoon aktiivisesti.

Joensuussa 24.10.2015

Zonta International Piiri 20 ry:n piirihallitus

Lisätietoja: Governor Salla Tuominen, Zonta International Piiri 20 ry, 040 575 1547, email: governor@zonta20.org