Zontat sanovat EI naisiin kohdistuvalle väkivallalle; lähisuhdeväkivalta on suuri yhteiskunnallinen ja inhimillinen ongelma

17.11. 2022 – Suomen ja Viron Zontat osallistuvat tänäkin vuonna maailmanlaajuiseen Oranssit Päivät -kampanjaan, jolla lisätään tietoisuutta naisiin kohdistuvasta väkivallasta.

Zonta-järjestön maailmanlaajuinen ZONTA Says NO to Violence Against Women -kampanja kestää 16 päivää ajalla 25.11.–10.12. Kampanjan aloituspäivänä vietetään YK:n kansainvälistä päivää naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi ja kampanjan päättyessä YK:n ihmisoikeuksien päivää.

Kampanjan aikana Zonta-kerhot tekevät paikallista vaikuttamistyötä sekä Suomessa että Virossa ja lisäävät näin myös paikallisesti tietoisuutta naisiin kohdistuvasta väkivallasta, sillä ensimmäinen askel toimintaan on ymmärtää ongelman laajuus ja vakavuus myös Suomessa. Suomessa naiset kohtaavat väkivaltaa EU-maista toiseksi eniten, ja parisuhteessa olleista naisista lähes kolmannes on kokenut nykyisen tai entisen kumppanin tekemää väkivaltaa.

Zonta International Piiri 20 (Suomi ja Viro) ottaa piirikokouksessaan 8.10.2022 julkaistussa julkilausumassa kantaa lähisuhdeväkivallan aiheuttamiin yhteiskunnallisiin ja inhimillisiin ongelmiin. Järjestö korostaa eri tahojen yhteistyön ja varhaisen puuttumisen merkitystä lähisuhdeväkivallan ehkäisemisessä, jossa monialainen yhteistyö on kaikkien toimijoiden vastuulla. Tässä on keskeisessä roolissa kuntien, hyvinvointialueiden, yksityisten palvelun tuottajien ja kolmannen sektorin yhteistyö.

Zonta International Piiri 20 tukee omalta osaltaan lähisuhdeväkivallan ehkäisyä vaikuttamalla kansainväliseen, kansalliseen, alueelliseen sekä paikalliseen toimintaan ja päätöksentekoon yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. ZONTA Says NO to Violence Against Women -kampanja osoittaa Zonta International -järjestön jatkuvaa sitoutumista naisten turvallisuuden ja suojelun varmistamiseen esimerkiksi nyt, kun naiset kokevat poliittisista ja uskonnollisista syistä väkivaltaa mm. Iranissa, Afganistanissa ja Ukrainassa.

Lisätietoa Zonta Internatiol Piiri 20 (Suomi ja Viro) toiminnasta: www.zonta.fi

Lisätietoja:

Zonta International D20
Merja Ora
Governor
merja.ora@zonta.fi
+358 50 5292 331

Taina Junttila
District Advocacy Chair
taina.junttila@zonta.fi
+358 40 0284 585