Zonta Says NO – Ei lapsiavioliitoille julkilausuma

ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 RY:N JULKILAUSUMA 10.12.2015

ZONTA SAYS NO — EI LAPSIAVIOLIITOILLE

YK:n yleiskokous suositti marraskuussa 2014, että sen jäsenmaat kieltävät lapsiavioliitot, joiksi luetaan alle 18-vuotiaiden nuorten ja lasten solmimat avioliitot. YK:n ihmisoikeusneuvosto on jo 10.10.2013 antanut jäsenmailleen suosituksen lapsiavioliittojen lopettamisesta vuoteen 2030 mennessä. YK myös toivoo, että jäsenmaat varmistaisivat kaikin keinoin, että avioliitot solmitaan vapaaehtoisesti. Päätöslauselma on suunnattu erityisesti kehitysmaille, joissa osassa jopa kolmannes tytöistä avioituu ja saa lapsia alaikäisenä. Lapsiavioliitot eivät kuitenkaan ole harvinaisia Suomessa ja Virossakaan.

Suomen avioliittolain mukaan alle 18-vuotiaalle on mahdollisuus antaa erityisistä syistä lupa avioliiton solmimiseen. Yleisimmät perusteet erityisluvan hakemiselle ovat uskonnollinen vakaumus ja raskaus. Suomen avioliittolaissa ei ole alaikärajaa avioitumiselle. Useimmissa Euroopan maissa avioitumisen alaikäraja on 16 vuotta. Virossa alaikäraja on 15 vuotta.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa avioitui vuosina 1995–2014 yhteensä 1 138 lasta, joista 869 oli tyttöjä. Enemmistö erityisluvista on myönnetty 17-vuotiaille. Silti joukossa on ollut 27 tyttöä, jotka ovat olleet vain 14–15-vuotiaita avioliiton solmiessaan. Siitä huolimatta, että alaikäisten solmimien avioliittojen määrä on Suomessa vähentynyt viime vuosina, ovat lapsiavioliitot sosiaalinen ilmiö, joka ei kuulu oikeusvaltioon.

Zonta International Piiri 20 tukee lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan ponnisteluja avioliittolain muuttamiseen siten, että laista poistetaan mahdollisuus erityisistä syistä antaa lupa alle 18-vuotiaalle avioliiton solmimiseen. Lapsiavioliittojen kieltämistä on valmisteltu ja asiaa on käsitelty myös syksyllä 2015 eduskunnassa. Lakiehdotusta alle 16-vuotiaiden avioliittojen kieltämisestä ei kuitenkaan vieläkään ole tulossa eduskunnan päätettäväksi.

Maailmanlaajuisen tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi järjestettävän Zonta Says NO -kampanjan puitteissa Zonta International Piiri 20:n piirihallitus esittää, että Suomessa ja Virossa muutetaan lakeja mahdollisimman pikaisesti niin, etteivät lapsiavioliitot ole enää mahdollisia. Suomessa ja Virossa ei ole syytä odottaa YK:n tavoitevuotta 2030. Varhainen avioliitto on alaikäisen elämän mullistava asia, joka samalla vie mahdollisuudet kasvaa, kehittyä ja saada koulutusta. Raskaudella, joka alaikäisenä solmittuun avioliittoon usein liittyy, voi olla haitallisia vaikutuksia sekä nuorille äideille että heidän lapsilleen. Lapsiavioliitot mahdollistavat laillistetun lapsen seksuaalisen hyväksikäytön toisen osapuolen ollessa alle 16-vuotias. Tästä syystä Zonta International Piiri 20 sanoo EI lapsiavioliitoille.

Seuraa Zonta Says NO -kampanjaa:  www.zonta.fi, www.facebook.com/ZontaInternationalDistrict20, www.twitter.com/zontaDistrict20 tai Instagramissa zontad20.

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja, governor Salla Tuominen, Zonta International Piiri 20 ry, puh. 040 575 1547, email: governor@zonta20.org

Zonta International Piiri 20 ry on Suomessa ja Virossa toimiva kansainvälisen palvelujärjestö Zonta Internationalin alajärjestö. Suomessa ja Virossa toimii yhteensä 65 Zontakerhoa, joiden tavoitteena on parantaa naisten juridista, poliittista, taloudellista, koulutuksellista, terveydellistä ja ammatillista asemaa maailmanlaajuisesti ja paikallisella tasolla palvelu- ja vaikuttamistoiminnan avulla sekä edistää oikeudenmukaisuutta ja yleismaailmallista ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista.