11.5.2021 Zonta International Piiri 20 ottaa kantaa Istanbulin sopimuksen puolesta

Istanbulin sopimus, eli Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta täyttää 10 vuotta 11.5.2021. Istanbulin sopimus on merkittävä edistysaskel naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan poistamisessa, sillä se on ensimmäinen Euroopassa sovellettava naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa sääntelevä, oikeudellisesti sitova kansainvälinen sopimus.

Istanbulin sopimuksen merkkipäivänä Zonta-järjestö haluaa nostaa esiin huolensa siitä, miten naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa edelleen kyseenalaistetaan. Kaikki Euroopan neuvoston maat eivät ole vielä edes ratifioineet sopimusta, ja Turkki on ilmoittanut irtautuvansa sopimuksesta.

Zonta-järjestö esittää näin tukensa sekä Naisjärjestöjen Keskusliiton kannanotolle että Zonta Internationalin kannanotolle.

Raisa Valve
Governor
Zonta International Piiri 20