NJKL julkilausuma 20.11.2017 Tasavallan presidentti – TASA-ARVOJOHTAJA

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry
JULKILAUSUMA Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous 20.11.2017
NJKL vuosikokouksen julkilausuma presidentinvaalista 20.11.2017
Presidenttiehdokkaiden vastaukset

Tasavallan presidentti – TASA-ARVOJOHTAJA

Sukupuolten tasa-arvo on suomalaisen yhteiskunnan vahvuus ja keskeinen osa Suomi-kuvaa maailmalla. Naisten ja
tyttöjen oikeudet ovat Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeinen painopiste. Alkuvuodesta 2018 käytävissä
vaaleissa valitaan Suomelle paitsi presidentti myös arvojohtaja. Naisjärjestöjen Keskusliitto katsoo, että
valtionjohtajana tasavallan presidentin tehtävänä on edistää sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien
toteutumista niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Keskusliiton vuosikokous haastaa presidenttiehdokkaat ja
median edustajat nostamaan tasa-arvokysymykset presidentinvaalien avainteemaksi.

”Tarvitsemme arvojohtajan, jonka pätevyyteen ja työhön sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistäminen
olennaisesti kuuluu. Sukupuolten tasa-arvo on yhteiskunnallisen kehityksen keskeinen mittari. Suomen valtionjohdon
on edistettävä sitä kunnianhimoisesti”, korostaa Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet. ”Haluamme
tasa-arvoteemat mukaan jokaiseen vaalikampanjaan, keskusteluun ja ehdokastenttiin”.

Naisjärjestöjen Keskusliitto lähetti presidenttiehdokkaille kyselyn, jossa kartoitettiin ehdokkaiden näkemyksiä
presidentin tehtävistä tasa-arvon edistäjänä sekä tasa-arvon tilasta Suomessa ja kansainvälisesti. Kyselyyn vastasivat
seuraavat ehdokkaat: Tuula Haatainen (SDP), Pekka Haavisto (Vihr.), Laura Huhtasaari (PS), Merja Kyllönen (Vas.),
Sauli Niinistö, Nils Torvalds (RKP) ja Matti Vanhanen (Kesk.).