Zonta International Piiri 20 kannustaa luopumaan sovittelumenettelyn käyttämisestä lähisuhdeväkivaltatapauksissa

Zonta International Piiri 20 suhtautuu erittäin kriittisesti sovittelumenettelyn käyttämiseen lähisuhdeväkivaltatapauksissa ja kannustaa Suomea luopumaan käytännöstä. Kun sovittelumenettelystä luovutaan, tulee kuitenkin luoda prosessit ja varmistaa tarvittavat resurssit toimintamallille, joka varmistaa aina sekä uhrin että tekijän ohjaamisen ja pääsyn erityisesti lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn tarkoitettujen tukipalveluiden piiriin. Näin väkivallan toistumista voitaisiin ehkäistä riippumatta siitä, mikä rikosoikeudellisen syyteharkinnan ja mahdollisen oikeuskäsittelyn lopputulos on.

Zonta-järjestö on kiinnittänyt huomiota sovittelumenettelyn sekä myönteisiin että kriittisiin näkökulmiin. Sovittelumenettelyn puolesta on argumentoitu mm. sovittelun täydentävän rikosprosessia ja sen olevan kustannustehokkaampaa ja nopeampaa. Sovitteluun myönteisesti suhtautuvat mm. eräät viranomaiset, kunnat, poliisi, syyttäjänvirastot ja ministeriöt.

Toisaalta sovitteluun lähisuhdeväkivaltatapauksissa on suhtauduttu kriittisesti kansainvälisten ihmisoikeustoimijoiden ja -sopimusten sekä monen kotimaisen naisjärjestön taholta. Järjestöt katsovat, että lähisuhdeväkivallan dynamiikkaa ja epätasapainoisia valtasuhteita ei sovittelussa ymmärretä riittävän hyvin ja sovittelu saattaa antaa kuvan siitä, että kyseessä ei olisi vakava rikos. Sovittelu mm. vaarantaa uhrin ihmisoikeuksien toteutumista ja ylläpitää rakenteita, joissa naisiin kohdistuva väkivalta nähdään perheen sisäisenä asiana.

Lisätietoja:

Raisa Valve
Governor,
Zonta International Piiri 20 ry
raisa.valve(at)zonta.fi
www.zonta.fi

Johanna Ovaska
Puheenjohtaja,
Piirin 20 Naisten oikeuksien toimikunta
johanna.ovaska(at)zonta.fi
www.zonta.fi