2000-luvusta pitää tulla naisiin kohdistuvasta väkivallasta eroon pääsemisen vuosisata

Zonta International Piiri 20 ry:n piirikokouksen julkilausuma 15.10.2016 Pärnussa

2000-luvusta pitää tulla naisiin kohdistuvasta väkivallasta eroon pääsemisen vuosisata

Tätä vaativat Zontat kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuden mukaan lukien tasa-arvon, tunnustamisen ja ihmisarvon kunnioittamisen nimissä. Matkalla yhdenvertaisuuteen Zonta International sanoo tänään ehdottoman Ei:n kaikelle naisiin ja tyttöihin kohdistuvalle väkivallalle. Järjestö jatkaa vuonna 1919 alkanutta työtään naisten aseman parantamiseksi ja lopettaa vasta, kun tytöt ja naiset ovat saavuttaneet kaikkinaisen yhdenvertaisuuden lainsäädännössä, koulutuksessa, terveydenhoidossa urakehityksessä, kykyjensä hyödyntämisessä ja turvallisessa elämässä.

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävää lainsäädäntöä tulee Virossa uudistaa ja lakien toimeenpanoa seurata erityisesti perheväkivallan ehkäisyä ja uhrien auttamista koskevissa kysymyksissä määrätietoisesti. Yhteiskunnan asenteiden on muututtava lapsiin ja naisiin kohdistuvan väkivallan osalta. Asennemuutokseen tarvitaan muutos koko yhteiskunnassa mukaan lukien kodit, koulut ja kaikki yhteiskunnalliset palvelut. Jokainen isä, veli ja mies on tervetullut turvallisen elämän rakentamiseen, sillä  miehet ja naiset yhdessä saavat aikaan suuria muutoksia ja hyvinvointia molemmille sukupuolille.

Viro ei ole vielä liittynyt Euroopan Neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja poistamista koskevaan sopimukseen. Sopimus on nimeltään Istanbulin sopimus ja se allekirjoitettiin vuonna 2011. Sopimuksen ratifiointi on Virolle välttämätön askel yhtenäistämään tähän asti hajallaan olleita ja vähäisiä voimavaroja väkivallasta vapaaseen yhteiskuntaan. Zonta International Piiri 20 ry on onnittelutervehdyksessään Viron uudelle presidentti Kersti Kaljuraidille välittänyt myös tarpeen Istanbulin sopimuksen ratifioinnista ja muusta naisten aseman parantamiseen liittyvistä tukitoimista. Suomessa puolestaan pitää huolehtia, että lain toimeenpanijat tuntevat lainsäädännön ja osaavat hoitaa oman osuutensa erityisesti perheväkivallan uhrien auttamisessa.

Governor Tuija Kirveskari-Tähtinen
Zonta International Piiri 20
email. tuija.tahtinen@maxinetti.fi

Lisätietoja:
Zonta International Piiri 20 Irma Ertman
email. ertman.irma@gmail.com

Lisätietoja Virosta antavat:

Zonta International Piiri 20 Liia Hänni email. liia.hanni@ega.ee
Zonta International Piiri 20 Ene Allik email. ene.allik@proman.fi

Zonta International Piiri 20 ry pitää 15.–16.10.2016 Pärnussa piirikokousta. Zonta International on toiminut jo neljännesvuosisadan Virossa ja Suomessa vuodesta 1934 alkaen. Tällä hetkellä Zonta kerhoja on yhteensä 65 Suomessa ja Virossa. Virossa Zonta toiminta alkoi tasavallan uudelleen itsenäistymisen myötä elokuussa 1991. Juuri samaan aikaan Tartossa perustettiin Suomen Zontien innoittamana ja tukemana Viron ensimmäinen Zonta-kerho. Nyt kerhoja toimii Tarton lisäksi myös Pärnussa, Viljandissa ja Tallinnassa.

Zontat ovat kiinnittäneet huomiota naisten ja lasten elämänlaadun parantamiseen myös Virossa ja Suomessa muun muassa kannustamalla lahjakkaita tyttöjä opinnoissa, palkitsemalla monilla elämänaloilla ansioituneita naisia ja nostamalla esiin naisten asema yhteiskunnassa. Väkivallasta kärsineille naisille ja lapsille on perustettu Virossa turvakoteja, niiden toimintaa on tuettu hankkimalla varoja väkivallan uhrien kuntoutukseen. vastaavaa työtä on tehty Suomessa jo pitkään.

www.zonta.fi  www.zonta.ee  www.zonta.org www.zontasaysno.com