Prostituutiosta koskeva julkilausuma

ZONTA INTERNATIONAL Helmikuu 2016

PROSTITUUTIOTA KOSKEVA JULKILAUSUMA (POSITION PAPER)

MÄÄRITELMÄ
Tässä asiakirjassa prostituutio määritellään seuraavasti: ”Seksin osto ja myynti rahasta, tai tavaraa tai palveluja vastaan, joko säännöllisesti tai satunnaisesti”.

TAUSTA
Prostituutiota esiintyy monessa muodossa ja se koskee kaikkia sukupuolesta riippumatta. sillä on pitkät perinteet ja se on pääasiassa kysyntävoittoista. On kuitenkin huomattava, että ostajat puuttuvat kun asiaa määritellään tai siitä keskustellaan. Ensisijaisesti miehet ostavat ja naiset tarjoavat seksiä. Globaali talous ja internet ovat luoneet uusia toimintapaikkoja ja edistäneet prostituution lisääntymistä.

Vapaaehtoisen ja pakkoprostituution välille ei ole mahdollista vetää tarkkaa rajaa. Keskinäisen sopimuksen perusteella toimivat aikuiset saattavat olla mukana prostituutiossa vapaaehtoisesti. Lapset eivät voi antaa suostumusta, he ovat aina suojattomia ja heitä täytyy suojella prostituutiolta. Pakkoprostituutiossa ihmisiä käytetään hyväksi erilaisin keinoin, kuten väkivalta, pakottaminen ja suojattoman hyväksikäyttö.

Prostituutio saattaa myös olla oleellinen osa naisten ihmiskaupassa. Maidenväliset ja sisäiset konfliktit sekä epätasa-arvoiset sosiaaliset ja taloudelliset olosuhteet saattavat aiheuttaa suojattomien ihmisten muuttoliikettä. Organisoitu rikollisuus saattaa usein panna alulle tällaisen muuttoliikkeen, tai käyttää sitä hyväkseen. Köyhyys ja huumeriippuvuus ovat tavallisia uhrien joukossa, jotka usein päätyvät pakkoprostituutioon.

Prostituutiota pidetään yleisesti haitallisena sekä yksilöille että yhteiskunnalle. Se on uhka ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille, eikä vähiten HIV-tartuntojen ja muiden sukupuoliyhteyden kautta leviävien sukupuolitautien johdosta.

Prostituution estämiskeinot vaihtelevat maittain ja ne voidaan ryhmitellä seuraavasti:

  •  Kriminalisoimalla

* ´seksin myynti’ pyritään tavallisesti estämään epäjärjestystä ja julkista häiriötä. Tämä on tehotonta; kriminalisointi halventaa prostituoituja yhä enemmän ja estää yritykset puuttua terveyskysymyksiin.

*  ’seksin ostaminen’, ’Pohjoismainen malli’ on onnistunut jollain tavalla ja vaikuttanut ihmiskauppaan ehkäisevästi. Yleinen mielipide on alkanut tukea sitä myös muissa maissa.

Luopuminen prostituution kriminalisoinnista tähtää usein ’rajoittamiseen ja kontrolliin’, turvallisempiin toimintatapoihin ja sosiaaliturvaan prostituoiduille. Tutkimukset osoittavat, että prostituoitujen terveys ja hyvinvointi jäävät alle väestön yleisen tason ja rikosnimikkeestä luopuminen on myös osoittautunut ihmiskauppaa edistäväksi.

Kriminalisointi, sen enempää kuin kriminalisoinnista luopuminenkaan eivät ole osoittautuneet prostituutiota estäviksi toimenpiteiksi. Estometodit vaativat lisätutkimuksia ja seurantaa ja tähän mennessä saavutetut tulokset osoittavat selvästi, että nykyinen lainsäädäntö ei ole riittävä.

Viittaukset:

– www.undp.org/content/dam/undp/library/hivaids/English/HIV-2012-SexWorkAndLaw.pdf

– www.government.nl/documents-and-publications/reports/2015/06/01/prostitution-in-thenetherlands-in-2014.html

– www.aic.gov.au/publications/current%20series/tandi/461-480/tandi464.html

– www.regeringen.se/contentassets/2ff955c847ed4278918f111ccca880dd/forbud-mot-kop-avsexuell-tjanst-en-utvardering-1999-2008-sou-201049 (sivut 29-44)

– www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang–en/index.htm
JULKILAUSUMA

Zonta International on järjestö, joka on sitoutunut voimaannuttamaan naisia globaalisti ja paikallisesti ja edistämään oikeudenmukaisuutta ja universaalia ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista.

Zonta International vaatii hallituksia:

  •  käsittelemään prostituutiota ja siihen liittyviä kysymyksiä ihmisoikeusnäkökulmasta. Naiset eivät ole hyödykkeitä, he ovat ihmisiä ja heillä on oikeus ihmisarvon mukaiseen kunnioitukseen ja tasa-arvoon.
  • suojelemaan lapsia (jokaista alle 18-vuotiasta henkilöä) kaikenkaltaiselta seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja väärinkäytöltä, kuten YK:n Lasten oikeuksien sopimus, Artikla 34, ja lasten myyntiä, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa käsittelevä lisäpöytäkirja yksilöivät.
  • ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, lainsäädäntö mukaan lukien, naisten ihmiskaupan eri muotojen ehkäisemiseksi (kansallisesti tai yli rajojen), ja naisten prostituution hyväksikäytön lopettamiseksi YK:n naisten kaikkinaisen syrjinnän eliminoimista koskevan yleissopimuksen mukaisesti, CEDAW, Artikla 6, sekä Euroopan Neuvoston yleissopimuksen mukaisesti toimenpiteistä ihmiskauppaa vastaan, CETs 197,  ja Euroopan Neuvoston yleissopimuksen mukaisesti naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan estämiseksi ja vastustamiseksi (Istanbulin sopimus).

Käännös englanninkielestä: Eija Salo, PID Centurion 2014-2016 Zonta international District 20

Alkuperäinen teksti tästä |PDF|