Zonta International Young Women in Public Affairs Awards 2020 on jaettu

Piiritason palkinnon sai District 20 osalta KAARI PULST, jonka kerho on Pärnu, Estonia. Onnittelemme sydämellisesti Kaaria hänen saavutuksestaan! Kansainvälisen tason stipendejä jaettiin 10 kappaletta. Tällä kertaa ei piirimme osalle stipendiä tullut. Euroopasta kansainvälisen palkinnon saivat Emma Lehbib Bremenin kerhosta Saksasta ja Anaika Chopra Lontoo 2-kerhosta. Marja Manninen-Ollberg Zonta International District 20 Stipenditoimikunnan puheenjohtaja 2020-22 Linkki kansainvälisille sivuille aiheesta: Women in Public Affairs Award district/region and international recipients, who represent 22 countries.

Ehdota ”Vuoden Zonta” –huomionosoituksen saajaa 13.9.2020 mennessä

Kuka on Vuoden Zonta 2020? Huomionosoituksen haku julistetaan nyt avatuksi. Ehdota oman tai toisen kerhon aktiivista sisarta! Alla mainitut ominaisuudet löytyvät taatusti hyvin monelta Piirimme jäseneltä. Hakuaikaa on 13.9.2020 asti. 1. Hän on aktiivinen Zonta kerhossaan/Alueella/Piirissä. 2. Hän on sisäistänyt Zonta-ideologian ja toteuttaa sitä omassa elämässään. 3. Hän on ystävällinen, avulias, kannustava ja myönteistä ilmapiiriä kehittävä Zonta. 4. Hän on innostava esimerkki muille Zontille. 5. Hän on viestinyt Zonta-toiminnasta ulkopuolisille. 6. Hän on tuonut uusia jäseniä mukaan Zonta-toimintaan. 7. Hänessä on ”Zonta-spirittiä”. Hakemuksen muotovaatimukset: 1. Hakemus on tehtävä kirjallisesti ja sen maksimipituus on yksi A4-sivu. 2. Hakemuksessa tulee olla ehdokkaan nimi, yhteystiedot ja kerhon nimi, vapaamuotoiset perustelut yllä mainittuihin kriteereihin nojautuen sekä ehdottajan nimi ja ehdottajan yhteyshenkilön yhteystiedot. 3. Hakemuksen allekirjoittaa kerhon puheenjohtaja, AD tai Governor sen mukaan, mikä taho esityksen tekee. 4. Vain määräaikaan mennessä tulleet … Lue lisää

9.7.2020 NJKL Sukupuolitetut ammattinimikkeet kuuluvat historiaan: Eduskunnan puhemiestä on aika kutsua puheenjohtajaksi

9.7.2020 NJKL Kannanotto Sukupuolitetut ammattinimikkeet kuuluvat historiaan: Eduskunnan puhemiestä on aika kutsua puheenjohtajaksi Sukupuolitetuista ammattinimikkeistä luopuminen yhteiskunnan näkyvimpiä tehtäviä myöten olisi vahva viesti siitä, että Suomi on sitoutunut sukupuolten tasa-arvon todelliseen toteuttamiseen ja tunnistaa sen merkityksen yhteiskuntamme hyvinvoinnille. Naisjärjestöjen Keskusliitto ehdottaa, että eduskunnan puhemiehen nimike vaihdetaan puheenjohtajaksi. Sukupuolineutraalit ammattinimikkeet ovat konkreettinen askel kohti entistä tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Sukupuolitetuista ammattinimikkeistä luopuminen yhteiskunnan näkyvimpiä tehtäviä myöten olisi vahva viesti siitä, että Suomi on sitoutunut sukupuolten tasa-arvon todelliseen toteuttamiseen ja tunnistaa sen merkityksen yhteiskuntamme hyvinvoinnille. Naisjärjestöjen Keskusliitto ehdottaa, että eduskunnan puhemiehen nimike vaihdetaan puheenjohtajaksi. Käyttämämme sanasto vaikuttaa vahvasti siihen, kenelle miellämme tietyn ammatin tai tehtävän kuuluvan. Tämän osoittaa myös sukupuolentutkimuksen tohtori Mila Engelbergin vuonna 2016 ilmestynyt väitös: ihmiset tulkitsevat mies-päätteisten ammattinimikkeiden tarkoittavan useammin miestä kuin niiden sukupuolineutraalien vastineiden. -Puhemiehen nimikkeen päivittäminen puheenjohtajaksi olisi eduskunnalta … Lue lisää

MYÖS SÄHKÖINEN YLIMÄÄRÄINEN PIIRIKOKOUS 25.4.2020 PERUTAAN

Valitettavasti kevätseminaari ja ylimääräinen piirikokous joudutaan perumaan kokonaisuudessaan, poiketen 25.3.2020 tiedotteesta. Piirihallitus oli loppuun asti toiveikas, että piirikokous olisi voitu järjestää kutsumalla kerhojen edustajat sähköiseen kokoukseen 30 päivää ennen ko. ajankohtaa. Piirihallitus katsoi kuitenkin tärkeäksi tarkistaa asia yksityiskohtaisesti, onhan kyseessä historiamme ensimmäinen kokemuksemme tällaisesta tilanteesta. Pyysimme lausunnon yhdistyslakiin paneutuneelta lakimieheltä ja hän vahvisti, että omissa säännöissämme oleva ehto kokouskutsun toimittamisesta 60 päivää ennen kokousajankohtaa koskee myös ylimääräistä piirikokousta. Tuo ajanlaskenta nollautui kokoustyypin muuttuessa fyysisestä sähköiseen. Ylimääräisen piirikokouksen asiat siirretään Porin piirikokouksen asialistalle. Toivottavasti noin kuukauden kuluttua saamme nauttia keväisestä säästä ja auringonvalosta -epidemia päihitettynä! Viikonloppu vapautui näin johonkin muuhun mukavaan ja tärkeään askareeseen. Sydämellinen Kiitos mielenkiinnostanne kevätseminaaria ja ylimääräistä piirikokousta kohtaan! Tapaamisiin viimeistään Porissa! Varkaudessa 27.3.2020 Lea Helle Governor 2018-2020 Zonta International Piiri 20 ry

IISALMEN KEVÄTSEMINAARI PERUUNTUU COVID-19 EPIDEMIAN SEURAUKSENA

Oma ja läheistemme terveys ja hyvinvointi on tänä poikkeustilan aikana erityisen korostetusti jokaisen yksilön vastuu. Piirihallitus ja kevätseminaaritoimikunnan puheenjohtaja Sirpa Kärkkäinen päättivät eilen 24.3.20 piirihallituksen kokouksessa yksimielisesti peruuttaa 24.-26.4.2020 kevätseminaarin Kylpylähotelli Runnin tiloissa. Kevätseminaariin ilmoittautuneita oli noin 110 jäsentä, joista noin 40 oli lupautunut toimimaan kerhonsa delegaattina. Kylpylähotelli Runni peruu tehdyt huonevaraukset automaattisesti, eli Sinun ei tarvitse perua hotellivaraustasi Runnilla. Se perutaan hotellin toimesta kuluitta. Kevätseminaarin osallistumismaksut korvataan täysimääräisesti Iisalmen kerhon toimesta. Jos kerhon delegaatti on ehtinyt varata matkaliput osallistuakseen ylimääräiseen piirikokoukseen, matkakulukorvaus suoritetaan delegaatille kuitteja vastaan kuten yleensä piirikokouksen jälkeen, siltä osin kuin matkalipusta ei saada hyvitystä. Matkakulukorvaus maksetaan delegaatille huhtikuun aikana. Delegaatille lähetetään hakulomake ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja se pyydetään palauttamaan 6.4.2020 mennessä. Tarkkailethan siis postiasi! Muille ilmoittautuneille kerhojen jäsenille ei voida korvata matkakulukorvausta peruutuksesta johtuen. Neuvomme … Lue lisää

Zonta International Piiri 20 tiedote koronavirus tilanteesta johtuen

Tiedote 14.3.2020 Maailmanlaajuinen pandemia, koronavirus vaikuttaa meidän kaikkien elämään ja elämme epävarmoja aikoja. Nyt edetään päivä kerrallaan. Meillä ei ole syytä hätääntyä, mutta me jokainen voimme pitää huolta omasta ja toisten terveydestä huolehtimalla hyvästä hygieniasta. Torstaina 12.3. Valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa linjattiin, että yli 500 henkilön yleisötilaisuudet tulee peruuttaa ja lisäksi on syytä välttää ylimääräistä altistumista viruksen leviämiselle mm. vapaa-aikana ja harrasteissa. Erityisen tärkeää tämä on riskiryhmiin kuuluvien suojelemiseksi. Riskiryhmiin kuuluvat ikääntyneet tai perussairaat. THL:n johtaja Mika Salminen on todennut ”Ei ole kysymys siitä, saako mennä, vaan pitää käyttää arkijärkeä. Onko se tapaaminen välttämätön. Jos ei ole, niin sitten ei mennä.” Viro on 12.3. julistanut maahan poikkeustilan ja lukuisia julkisia tiloja on suljettu ja julkiset kokoontumiset kielletty virustartuntojen ehkäisemiseksi. Viron poikkeustila on voimassa 1.5. saakka. Yleinen suositus on välttää tarpeettomia tilanteita altistua … Lue lisää

Zontien 161 500 euron lahjoitus Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminnalle

Iäkkäiden yksinäisyys on vähentynyt ja Ystäväpiiri-ryhmissä syntynyt ystävyys jatkuu – parhaimmillaan ryhmät ovat kokoontuneet useita vuosia ilman ohjaajia. Järjestötoimijoiden yhteistyöllä voidaan edistää iäkkäiden ihmisten hyvinvointia. Yhteistyöllä Zonta International Piiri 20 ja Vanhustyön keskusliitto ovat vähentäneet yli 1300 iäkkään ihmisen yksinäisyyttä. Zontien 161 500 euron lahjoitus Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminnalle Zonta International Piiri 20 havahtui vuonna 2011 iäkkäiden ihmisten yksinäisyyteen, joka on merkittävä hyvinvointi- ja terveysriski. Yksinäisyydestä kärsii noin kolmannes iäkkäistä ihmisistä. Zontat ovat aikaisemmin tukeneet laajoja hyvinvointiin liittyviä teemoja ja nyt vakava yksinäisyys-haaste herätti heidän huolensa. Zontat keräsivät Sisarta ei jätetä -kampanjalla vuosina 2012–2013 yhteensä 161 500 euroa Ystäväpiiri-toiminnalle yksinäisyyden lievittämiseen neljän tunnetun taiteilijan (Riitta Nelimarkka, Heljä Liukko-Sundström, Marja Suna ja Anja Karkku-Hohti) töistä toteutetuilla kirjeensulkijamerkeillä, ”Ystävyyssineteillä”. Tuotolla tuettiin iäkkäiden Ystäväpiiri-ryhmäläisten omatoimisia tapaamisia. Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-ryhmätoiminta On tutkitusti vaikuttava malli iäkkäiden ihmisten yksinäisyyteen. … Lue lisää

Zonta teki toisen ZAU-kampanjalahjoituksen

Työelämän perinteiset sukupuoliroolit näkyvät edelleen vahvasti nuorten ammatinvalinnoissa. Pojat opiskelevat insinööreiksi ja tytöt sairaanhoitajiksi. Keväällä 2018 käynnistetyllä ZAU-kampanjalla on kerätty varoja, joiden avulla LUMA-keskus Suomi -verkosto järjestää ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuvaa ja tiedeaineisiin liittyvää ZAU-kerhotoimintaa, jonka tavoitteena on innostaa tyttöjä opiskelemaan matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja hakeutumaan myöhemmin paremmin palkatuille teknologia-aloille. Helsingin kaupunginteatterissa 8.11.2019 pidetyssä Zonta 100 -juhlaseminaarissa Governor Lea Helle luovutti Zonta-järjestön puolesta 65 000 euron lahjoituksen, jonka vastaanotti LUMA-keskus Suomen puolesta johtaja, professori Maija Aksela. Ensimmäinen lahjoitus, suuruudeltaan 75 000 euroa, tehtiin Pietarsaaressa zontien kevätseminaarissa keväällä 2019. Näillä yhteensä 140 000 eurolla pystytään järjestämään 100 kerhoa 1 000 lapselle, mikä oli ZAU-kampanjan alkuperäinen tavoite. Kampanjan varainkeruu jatkuu vuoden 2019 loppuun. Kuvassa oik. ZAU-koordinaattori Iisa Rautiainen ja johtaja Maija Aksela LUMA-keskus Suomesta sekä Zonta-järjestöä edustaneet Lea Helle ja Vuokko Skyttä. (Kuva: Tero … Lue lisää

100-vuotias Zonta-järjestö vahvistaa suomalaisten ja kehitysmaiden tyttöjen asemaa

TIEDOTE 8.11.2019/Julkaisuvapaa 9.11.2019 klo 9.00 100-vuotias Zonta-järjestö vahvistaa suomalaisten ja kehitysmaiden tyttöjen asemaa Zonta-toiminta täyttää tänään 8.11.2019 sata vuotta. Helsingissä järjestetään perjantaina ja lauantaina Zontajärjestön juhlaseminaari sekä piirikokous. Juhlaseminaarin teemaksi on otettu hyvä elämä tytöille ja naisille. Tämä on koko järjestön toiminnan kantava ajatus. Zonta Internationalin Piiri 20, joka toimii Suomessa ja Virossa, nostaa järjestön juhlavuoden kunniaksi esiin erityisesti tyttöjen ja naisten aseman parantamisen ja sukupuolten välisen tasa-arvon. -Zonta International on ollut jo 100 vuotta tyttöjen ja naisten tukena, koska naiset tarvitsevat vankkumattoman taustatuen päästäkseen yhdenvertaiseen asemaan miesten kanssa työelämässä ja eri ammateissa, ja yhteiskunnassa laajemminkin, sanoo Piiri 20:n vetäjä Lea Helle Varkaudesta. -Naisen valinta korkeaan ja/tai vaikuttavaan tehtävään on edelleen uutinen, eikä luonnollista kuten tasavertaisten ihmisoikeuksien pitäisi olla. -Nykypäivän ratkaisuja – kuten informaatioteknologiaa – täytyy rakentaa käyttäjiensä näköisten ihmisten, … Lue lisää

Zonta International Piirin 20 julkilausuma 8.11.2019 ZONTA-JÄRJESTÖ – TOIMINTAA TYTTÖJEN JA NAISTEN ASEMAN EDISTÄMISEKSI JO 100 VUOTTA

Zonta International Piirin 20 julkilausuma 8.11.2019 Julkaisuvapaa 8.11.2019 ZONTA-JÄRJESTÖ – TOIMINTAA TYTTÖJEN JA NAISTEN ASEMAN EDISTÄMISEKSI JO 100 VUOTTA   Hyvä itsetunto on tärkeä ja muovaa nuoren tulevaisuutta. Hyvän itsetunnon pohjalta nuori nainen uskaltaa tehdä omannäköisiä koulutus- ja uravalintaratkaisujaan taipumatta yleisiin stereotypioihin. Zonta Internationalin Piiri 20 tukee erityisesti tyttöjen aseman vahvistamista. Tätä varten Piiri 20 on kerännyt ZAU-kampanjallaan (Zonta Antaa Uskallusta) varoja tyttöjen matemaattisia, luonnontieteellisiä ja teknologisia taitoja kehittävien kerhojen rahoittamiseen. Kampanja jatkuu tämän vuoden loppuun ja 8.11 mennessä varoja on kertynyt 140 000 euroa. Kerhoja on perustettu yhdessä LUMA-keskusten kanssa 39 eri puolille Suomea. Tarkoituksena on rohkaista tyttöjä näille aloille, tukea tyttöjen mahdollisuuksia valita oma opintosuuntansa ja purkaa tyttöjen ja poikien välistä sukupuolittunutta ammatinvalintaa. Oman elämän hallintaan tähtää myös Zonta Internationalin tämän kauden tärkein tavoite, lapsiavioliittojen ehkäiseminen kaikkialla maailmassa. … Lue lisää