Ulkoministeriö; Suomelle suosituksia naisten syrjinnän poistamisen toteutumisesta

YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea (CEDAW-komitea) on 31. lokakuuta 2022 antanut Suomelle suosituksensa, jotka koskevat Suomen kahdeksatta määräaikaisraporttia kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW-sopimus) täytäntöönpanosta.

Komitea pitää myönteisenä useita Suomessa toteutettuja lainsäädännöllisiä toimia, kuten seksuaalirikoksia koskevaa rikoslain luvun 20 uudistusta, perhevapaauudistusta, tasa-arvolain uudistusta ja naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävän perustamista.

Myönteistä on komitean mukaan myös useat institutionaaliset ja poliittiset toimet, kuten tasa-arvo-ohjelma, samapalkkaisuusohjelma, ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma, naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma ja naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunnan perustaminen.

Komitea antoi Suomelle suosituksia, jotka liittyvät naisten syrjinnän poistamiseen. Komitea otti täytäntöönpanon nopeutettuun seurantaan viisi suositusta:

  • sukupuoleen perustuva vihapuhe;
  • steriloimislain pykälän 2  kumoaminen;
  • sovittelu lähisuhdeväkivaltatapauksissa;
  • naisten edustus puolueiden ehdokaslistoilla ja
  • naisten edustus puolustusvoimien päätöksentekotehtävissä.

Suomen tulee raportoida komitealle näiden suositusten täytäntöönpanosta kahden vuoden kuluessa.

Lisäksi suosituksia annettiin muun muassa tasa-arvon vahvistamisesta koronaviruspandemian elvytystoimissa, tasa-arvovaikutusten arvioinnista ja naisten aseman edistämistä koskevasta järjestelmästä, haitallisista käytännöistä, naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnasta, ihmiskaupan vastaisista toimista sekä koulutuksesta, työelämästä ja palkkatasa-arvosta.

Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten määräysten täytäntöönpanoa valvontaan pääasiassa valtioiden toimittamien määräaikaisraporttien avulla. Niissä maan hallitus esittelee sopimusten kansallista täytäntöönpanoa.

CEDAW-sopimuksen täytäntöönpanoa valvoo riippumattomista asiantuntijajäsenistä muodostuva CEDAW-komitea. Suomen kahdeksas määräaikaisraportti tarkasteltiin komitean julkisessa vuoropuhelussa 11. lokakuuta 2022.

Lisätietoja tästä!