100 TASA-ARVOTEKOA -juhlat Tule mukaan!

Tule mukaan juhlistamaan Suomen juhlavuoden kunniaksi tehtyjä tasa-arvotekoja! 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa erilaiset organisaatiot yhteiskunnan kaikilta sektoreilta ovat tehneet uusia ja konkreettisia toimia sukupuolten tasa-arvon lisäämiseksi Suomessa. Hanke huipentuu perjantaina 10.11.2017 kaikille avoimeen juhlaan Helsingin yliopiston juhlasalissa. … Read More

#LiteracyDay #AddYourVoice

Lukutaito on ihmisoikeus, joka mahdollistaa yksilön kehityksen, kouluttautumisen ja täyden kapasiteetin hyödyntämisen. Lukutaito on avain parempaan terveyteen ja hyvinvointiin. Lukutaidolla on merkitystä myös sukupuolten välisen tasa-arvon, kestävän rauhan, kehityksen ja demokratian toteutumisen kannalta. Silti maailman … Read More

Pyyntö: luetaan yhdessä opettajat 2017 ilmoittautukaa

Hyvät Luetaan yhdessä-opettajat, Vuosien mittaan useat Zonta-järjestön jäsenet ovat toimineet Luetaan yhdessä- ryhmien opettajina ja monet toimivat edelleen. Myös uusia opettajia tulee koko ajan. Tarkkaa tietoa jäsentemme osallistumisesta vuonna 2017 ei ole. Nyt pyydämmekin ystävällisesti … Read More

Zontat vuonna 2017

Zonta International viettää 100-vuotisjuhlaa vuonna 2019. Juhlavuoden valmistelut ovat jo käynnissä. Järjestämme kansainvälisen yleiskokouksen joka toinen vuosi. Viimeksi Nizzassa päätimme tukea naisia ja tyttöjä Nigerissä, Madagaskarissa, Liberiassa ja Nepalissa. Vuosittain tuemme tyttöjen koulutusta ja yhteiskunnallista … Read More

Elokuu on sadonkorjuun aikaa

Elokuu on sadonkorjuun aikaa: meillä on nyt aika tarkistaa Nizzan yleiskokouksessa päättämiemme tavoitteiden toimeenpanon eteneminen. Kansainväliset palvelukohteet, erityisesti Let’s learn Madagaskar edistyy hyvin. Tavoitteiden toteumaa haittaa se, että varoja on kertynyt merkittävästi vähemmän kuin toimeenpano … Read More

Rahankeräyslain uudistuksesta 2.6.2017

Sisäministeriö käynnisti rahankeräyslainsäädännön uudistamisen vuonna 2016. Uudistuksen tarkoituksena on lupamenettelyn sujuvoittaminen. Määräaikaisista yhden luvan menettelyistä pyritään jatkuvien lupien käytäntöihin ja lyhytaikaisiin (alle 6 kk) pienkeräyksiin, joiden kattosummaksi suunnitellaan 10 000 euroa. Lakiluonnoksen pitäisi olla Hallituksen Esityksen … Read More

Stipenditoimikunta tiedottaa

 19.5.2017  STIPENDITOIMIKUNTA TIEDOTTAA…  15.5.2017 Toimikunnan puheenjohtaja, Anja Kuosa, sai tiedon Zonta International Amelia Earhart Fellowship-toimikunnan puheenjohtajalta, Holly Andersonilta, vuoden 2017 Amelia Earhart-tutkimusapurahojen jaosta. Suuri oli ilomme, kun totesimme, että italialainen Erika Palmerio, joka toimii tutkijana … Read More

Varjoraportti Suomen 1325-toimintaohjelman toimeenpanosta

  Suomen 1325-verkosto on teettänyt Minna Lyytikäisellä varjoraportin Suomen toisen kansallisen 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus” -toimintaohjelman (2012–2016) toimeenpanosta. Työ on tehty pääasiassa aineistotutkimuksena ja keskeisenä materiaalina on käytetty Suomen vuosittaisia raportteja eduskunnalle ohjelman toimeenpanosta … Read More