ZAU -kerho myös sinun kerhosi alueelle

ZAU-kerho – myös sinun kerhosi alueelle!

Tiedäthän mistä sanoista tulee ZAU? Zonta Antaa Uskallusta. Uskallusta sekä ilmiöpohjaista harrastamista toteutetaan tällä hetkellä ZAU-hankkeessa kerättyjen varojen tuella ZAU-kerhoissa eri puolilla Suomea. Kerhotoimintaa koordinoi Suomen LUMA-keskus ja toiminnan tavoitteena on kannustaa tyttöjä matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opintoihin.

ZAU-hankkeen varainkeruu on päättynyt, mutta meidän kannattaa edelleen olla aktiivisia ZAU-kerhojen markkinoinnissa. ZAU-kerhoja järjestetään koko lukuvuoden 2020-2021 ajan ja niitä voi vielä hakea. Ohje kerhon hakemiseen löytyy täältä.

Miten me zontat voimme tukea ZAU-kerhojen toteutumista?

Keskustelkaa kuukausikokouksessa, miten voitte edistää kerhotoimintaa omalla alueellanne, vaihtoehtoja on useita:

1 Kertokaa alueenne kouluille ZAU-kerhoista. Lähettäkää sähköposti koulujen rehtoreille. Henkilökohtainen yhteydenotto on monesti tehokkaampi kuin yleisluonteinen tiedote. Kartoittakaa tuntemanne alakoulujen rehtorit ja opettajat ja jokainen zonta kertoo ZAU-kerhosta tuttavalleen henkilökohtaisesti. Myös koulujen vanhempainyhdistykset ovat hyvä väylä välittää tietoa. Piirin intrasta löytyy markkinointimateriaalia, jota kannattaa hyödyntää.

Tunnetteko alueeltanne korkeakouluopiskelijoita tai muita henkilöitä, joita voisi kiinnostaa ZAU-kerhon ohjaus? Ottakaa henkilökohtaisesti yhteyttä ja kertokaa ZAU-kerhotoiminnasta. Aiemmin on ollut haasteita löytää ohjaajia, vaikka kiinnostuneita kouluja on ilmoittautunut. Saattaa myös olla, että koulu empii kerhon hakemista, koska tiedossa ei ole ohjaajaa. Ohjaajan tulee suorittaa Tiede- ja teknologiakasvatusaktiviteettien ohjauksen MOCC-kurssi (2 op) ja siihen rakennettu ZAU-kerhomoduuli. Kerho-ohjaajille maksetaan palkkio. Lisätietoa saa LUMA-keskuksen sivulta

3 Oletko sinä kiinnostunut toimimaan ZAU-kerhon ohjaajana? Myös zonta voi toimia tässä tehtävässä ja mahdollistaa kerhon toteutumisen, edellytyksenä on saman verkkokurssin suorittaminen kuin muillakin ohjaajilla.

4 Valitkaa ZAU-kerholle kerhokummi. Mikä onkaan mielekkäämpi tapa nähdä palvelutoiminnan tulokset kuin olla mukana elämässä ZAU-kerhon arkea. ZAU-ohjaajan kanssa voi sopia muistakin yhteystyömuodoista, vaikka kerhokummia ei löytyisikään. Olisiko zonta-kerhonne mahdollista vierailla ZAU-kerhossa tai kutsukaa ZAU-ohjaaja kuukausikokoukseenne kertomaan kokemuksista. Muistakaa toimittaa ZAU-kerhon päättyessä kerholaisille ZAU-diplomit.

5 Entä näkyvyys? Kerrotaanko kerhonne nettisivuilla ZAU-hankkeesta? Helpoin vaihtoehto on laittaa linkki ZAU-hankkeen sivuille https://zonta.fi/zau/. Kertokaa kerhonne sosiaalisen median kanavissa, että ZAU-kerhoja voi edelleen hakea. Piirin intrasta löytyy valokuvia, joita saa käyttää some- ja muussa viestinnässä. Kun kerhonne alueella toteutuu ZAU-kerho, siitä kannattaa laittaa juttuaiheita paikallisiin tiedotusvälineisiin.

6 Ja viimeisimpänä vaan ei vähäisimpänä: Jaa omissa sosiaalisen median kanavissa ZAU-tietoa. Toisella puolella Suomea oleva ystäväsi voi innostua hakemaan ZAU-kerhoa omalle koululleen tai edesauttaa, että ystäväsi lapsesi koulussa alkaa ZAU-kerho.

Zontat voimaannuttavat tyttöjä ja naisia palvelu- ja vaikuttamistyön avulla. ZAU on juuri tätä – lähellä meitä ja paikallisesti. Varmistetaan yhdessä, että ZAU:n tulokset leviävät laajalle.

Marjukka Aaltonen

ZAU-hankkeen ohjausryhmän jäsen

Tuusula-Kerava-Järvenpää Zonta-kerho ry