ZAU-kampanja 20182019

Työelämän perinteiset sukupuoliroolit näkyvät edelleen vahvasti nuorten ammatinvalinnoissa. Pojat opiskelevat insinööreiksi ja tytöt sairaanhoitajiksi. Tyttöjä on innostettava opiskelemaan matematiikkaa, luonnontieteitä ja teknologiaa. Matemaattiset taidot ovat avain lähes kaikkiin ammatteihin.

Zonta International -järjestön 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestetään ZAU-kampanja (Zonta Antaa Uskallusta), jonka tavoitteena on lisätä tyttöjen kiinnostusta matemaattis-luonnontieteellisille aloille ja teknologiaan ja oikaista vääristymää ammattien jakautumisessa miesten ja naisten töihin. Samalla kasvatetaan ”naisen euroa” tulevaisuudessa.

Kampanja toteutetaan vuosina 2018–2019 yhdessä LUMA-keskus Suomen kanssa. Tämän yliopistojen muodostaman verkoston tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria – tulevaisuutemme tekijöitä – matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamiseen ja opiskeluun uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen innovaatioiden avulla.

Kuvat: LUMA-keskus Suomi