Täydennysvaalit Porin piirikokouksessa 10.10.2020- ehdokasasettelu – ohjeet ja lomakkeet (päivitetty 17.7.2020)

17.7.2020

Ehdokasasettelu Piirin virkailijoiksi on alkanut

Ehdota tarmokasta, osaavaa ja sitoutuvaa zontaa Piirin tehtäviin 1.8.2020 mennessä!

Porin piirikokouksessa 10.10.2020 käsitellään Piiri 20:n ennakkotarkastetut säännöt, joiden mukaan piirin aluejako muuttuu. Governor Lea Helle valmisteli kautenaan aluejakoehdotuksen, johon on tehty muutoksia kerhojen toiveiden mukaisesti.  Nykyisen 6 alueen sijaan Piiri 20 jakautuu 8:aan alueeseen. Entisistä alueista ainoastaan alueet 1 ja 6 pysyvät täysin muuttumattomina siihen kuuluvien kerhojen osalta. Jos säännöt hyväksytään 10.10.2020 piirikokouksessa, pidetään täydennysvaalit puuttuvien aluejohtaja- ja vara-aluejohtajien valitsemiseksi. Heidän toimikautensa alkaa välittömästi vaalin jälkeen. Alueilla 1, 5 ja 6 on jo Helsingin piirikokouksessa 9.11.2019 valitut alue- ja vara-aluejohtajat. Nykyisten Alueiden 3 ja 4 aluejohtajat ovat antaneet suostumuksensa toimia uusien Alueiden 8 ja 2 aluejohtajina ja nykyisen Alueen 3 vara-aluejohtaja Alueen 8 vara-aluejohtajana. Alueilta 3, 4 ja 7 puuttuvat aluejohtajat sekä alueilta 2, 3, 4 ja 7 puuttuvat vara-aluejohtajat. Ehdokasasettelu Zonta International Piiri 20:n tehtäviin puuttuvien alue- ja vara-aluejohtajien osalta toimikaudelle 2020-2022 on alkanut. Ehdota omasta tai jostakin toisesta Piirin kerhosta osaavaksi tietämääsi zontaa edistämään toimintaamme! Ehdotukset tulee jättää Piirin vaalitoimikunnalle 1.8.2020 mennessä. Aikataulu on tiukka johtuen piirihallituksen 6.7.2020 tekemästä päätöksestä järjestää täydennysvaalit ennakkotarkastettujen piirin sääntöjen mennessä läpi Porin piirikokouksessa 10.10.2020.

Porin piirikokouksessa 10.10.2020 valitaan uusien alueiden puuttuvat aluejohtajat piirihallitukseen ja vara-aluejohtajat Piiri 20:n piirihallituksen kaudelle 10.10.2020-31.5.2022.

Paras keino kehittää Zonta-piirin toimintaa on löytää aluejohtaja- ja  vara-aluejohtajaehdokkaiksi innostuneita ja kiinnostuneita sekä järjestömme tavoitteisiin ja työhön vahvasti sitoutuneita zontia. Jokaisesta kerhosta löytyy varmasti sopivia ehdokkaita. Kannustakaa kerhojenne jäseniä asettumaan rohkeasti ehdolle, koska siten pääsee parhaiten vaikuttamaan järjestömme tulevaisuuteen. Ehdokkaan tulee täyttää kelpoisuusvaatimukset kyseiseen tehtävään ja antaa oma suostumuksensa. Ehdottaja voi olla kerho tai yksittäinen jäsen. Tarkemmat ohjeet ehdokasasettelusta ja ehdotuslomakkeet julkaistaan välittömästi Piirin intranet-sivuilla. Piirin vaalitoimikunta tekee ehdotusten pohjalta esitykset ehdokasasettelusta piirikokouksen päätettäväksi.

Piirin vaalitoimikunta on vaaleilla valittu itsenäinen toimikunta, jonka tehtävänä on etsiä ehdokkaita Piiri 20:n tehtäviin ja siten kannustaa kerhoja nimeämään ehdokkaita kyseisiin tehtäviin. Piirin vaalitoimikunnassa 2020-2022 ovat puheenjohtajana Marjaana Moring (ZC Lohja), Carita Rönnqvist (ZC Jakobstad-Pietarsaari ja Mari Holopainen (ZC Vantaa II). Olkaa rohkeasti yhteydessä vaalitoimikunnan jäseniin!

Yhteystietomme ovat:

Marjaana Moring, marjaana.moring@gmail.com , puh. 050 598 9880

Carita Rönnqvist, carita.ronnqvist@kolumbus.fi  , puh. 044 780 9132

Mari Holopainen, mari.ae.holopainen@gmail.com , puh 050 464 7632

Zonta International Piiri 20:n Vaalitoimikunta 2020-2022

Ohjeet ja lomakkeet

Ohjeita 2020 – 2022 ehdokasasetteluun

Piirin 20 ehdotettu aluejako 2020

Ehdokaslomake

Ehdokkaan suostumus- ja vakuutuslomake

Campaigning Policy