Kata Jouhki, Zonta Helsinki II:n jäsen 1954-2008

Kata Jouhki liittyi Zonta-kerho Helsinki II:een 33-vuotiaana vuonna 1954. Kerhomme oli perustettu neljä vuotta aikaisemmin, joten kerho oli uusi ja innokas ja valmis palvelutehtäviin sekä Suomessa että ulkomailla. Kata on muistellut kerhomme 50-vuotishistoriikissa aikojaan kerhossamme ja lainailen näitä muistelmia tähän kirjoitukseen. Kata sanoi että suurin anti kerhossa oli tutustua uusiin, eri ammattialoilla toimiviin ihmisiin. Hänellä olikin mahdollisuus tutustua laajemmaltikin koko Zonta-järjestöön; hänen uransa alkoi oman kerhon luottamustehtävillä, ja laajentui Piiriin ja aina Zonta Internationalin moniin eri komiteoihin, kuten Nominating, Amelia Earhart Fellowship ja Long Range Planning -komiteat. Kerhossa oli siihen aikaan kova innostus perustaa uusia kerhoja. Kerhon lisäksi oli Piiri XIII, johon 50-luvulla kuuluivat kaikki Pohjoismaat. Myöhemmin piirijako tehtiin uudelleen ja sen jälkeen, tähän päivään asti, piiri 20 on sisältänyt Suomen kerhojen lisäksi myös kerhot Virossa. Kata oli Viron kerhojen … Lue lisää

Hyväntekeväisyysjumppaa

HYVÄNTEKEVÄISYYSJUMPPAA Liikunta lisää tutkimusten mukaan niin fyysistä kuin psyykkistä hyvinvointia. Yhdessä tekeminen vielä vahvistaa hyvän mielen tuntemusta ja reipasta oloa. Näin kun olemme viettäneet koronavirusepidemian sävyttämää arkea jo vuodenpäivät, on omasta fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen korostunut entisestään. Zonta-kerhojen varainhankinta on ollut monista virusepidemian aiheuttamista rajoituksista johtuen enemmän kuin haastavaa. Konsertteja, teatteriesityksiä ja erilaisia yleisötapahtumia on jouduttu siirtämään ja jopa kokonaan peruuttamaan. Päätimmekin yhdessä Area I -kerhojen palvelutoimikuntien puheenjohtajien työryhmässä järjestää hyväntekeväisyysjumpan etäyhteyden välityksellä. Vielä kun kaksi kerhoa ( Helsinki IV ja Tapiola ) oli järjestänyt etäjumppia jo aiemmin, ja ammattitaitoinen jumppien vetäjäkin löytyi omasta takaa ensin mainitusta kerhosta, vaikutti idea jumpan järjestämisestä todella hyvältä. Kaikki sujuikin odotusten ja toiveiden mukaisesti; tosin enemmänkin osallistujia olisi mahtunut mukaan. Fysioterapeutti, liikunnanohjaaja Teija Reini piti Zoom-yhteyden välityksellä kaksi tehokasta, monipuolista jumppaa, joiden liikkeet … Lue lisää

Vadå Zonta och varför Zonta?

Vadå Zonta och varför Zonta? Det senaste året har varit utmanande också för frivilligverksamhet. Det är svårt att uppehålla motivationen för verksamheten då man inte kan mötas som förr och inte kan ordna publiktillställningar som tidigare. Medlemsvård och medlemsvärvning lider. Det är svårare att samla in medel. Samtidigt som hjälp- och stödbehoven och orättvisorna sannerligen inte har minskat under pandemitiden och frivilligorganisationernas insatser är viktigare än någonsin. Zonta verkar för att förbättra kvinnors och flickors mänskliga rättigheter. Vi genomför projekt och program som förbättrar kvinnors möjligheter till utbildning och förbättrad hälsa eller som kan eliminera våld mot kvinnor genom opinionsbildning och lagstiftning. Det här gör vi både lokalt, nationellt och internationellt. De lokala klubbarna och de nationella distrikten besluter om och genomför egna projekt. De internationella projekten drivs oftast i samarbete … Lue lisää

8.3.2021 Miksi 10 tasa-arvotekoa kuntiin?

Zonta International Piiri 20 on mukana yhteisessä kampanjassamme #SuomiIlmanNaisia #kuntavaalit 2021 Lisätietoja: https://naisjarjestot.fi/vaikuttaminen/kuntavaalit2021/ Kuntavaalit 2021 järjestetään 13. kesäkuuta. Jotta tasa-arvo toteutuu kunnissa, tulee päätöksenteon olla demokraattista ja moniäänistä, palveluiden huomioida eri ryhmien tarpeet ja työntekijöiden jaksamista tukea. Kuntavaaliehdokkaana ja tulevana kuntapäättäjänä Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että tasa-arvo sekä hyvä ja turvallinen arki kunnassasi toteutuu! Lue alta, miksi tarvitsemme 10 tasa-arvotekoa kuntiin ja miten voit ilmoittautua mukaan kampanjaan. Kunnat ovat merkittäviä päätöksenteon areenoita: useat arkielämäämme vaikuttavat päätökset tehdään ja toteutetaan kunnissa. Vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen valtuutettujen kokonaismäärä oli noin 9000. Heistä 39 prosenttia on naisia. Kuuluvatko moninaisten naisten näkemykset kuntien päätöksenteossa? Mistä asioista naiset päättävät? Jarruttaako vihapuhe naisten ehdolle asettumista ja kampanjointia? Kunnat ovat kansalaisten peruspalvelujen tarjoajia: sosiaali- ja terveydenhuolto, varhaiskasvatus ja opetus, nuorisotoimi, kirjasto- ja kulttuuripalvelut – kaikki nämä ovat kuntien lakisääteisiä tehtäviä. … Lue lisää

Tytöt ja naiset muuttavat maailmaa vähän kerrallaan

Olen aina ollut kiinnostunut naisten ja tyttöjen oikeuksista. Muistan jo lapsena ja nuorena huomanneeni epätasa-arvoa vertaillessani naisten asemaa miesten asemaan etenkin kulttuurillisesti. Globaalilla tasolla tilanne oli synkempi silloin, mutta niin on myös tänään. Korjattavaa riittää. Suomalainen yhteiskunta on toki edelläkävijä naisten asemassa. Suoritin ajokortin 80-luvun lopulla ja äitini suoritti sen 70-luvun alussa. Suomalaiset naiset ovat ajaneet lähes yhtä kauan kuin autojakin on ollut. Sen sijaan esimerkiksi Saudi-Arabiassa naiset ovat saaneet ajaa vasta vuodesta 2018 alkaen ja julkisia palveluja he ovat saaneet käyttää ilman miespuolista huoltajaa vasta vuonna 2017. Äänestäminen muuttui heille mahdolliseksi vasta viime vuosikymmenellä. Meillä Suomessa taas äänestäminen ja ehdolle asettuminen vaaleissa sallittiin jo vuonna 1906 ja vuonna 1907 saimme ensimmäiset naisparlamentaarikot. Näiden ääripäiden väliin mahtuu globaalisti naisten oikeuksien osalta kaikkea siltä väliltä. Trendi on kuitenkin yhä edelleen se, … Lue lisää

Zonta International Piirin 20 JMK-stipendin on saanut Rosa Nylen

Kuva Mikko Mäntyniemi JANE M. KLAUSMAN WOMEN IN BUSINESS SCHOLARSHIP Rose Nylen Opiskelen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa viimeistä vuotta johtamista ja kansainvälistä liiketoimintaa. Palautin joulukuussa graduni, joka koski jatkuvan muutoksen johtamista organisaatiossa ja sitä, miten työntekijöiden osallistuminen ja kokemus muutoksessa on ratkaisevan tärkeä. Vanha lausahdus kertoo että ainoa joka on pysyvää on muutos, mutta muutosvastaisuus on termi jonka varmasti jokainen tuntee. Miten kokemusta voitaisiin parantaa ottamalla huomioon työntekijöiden motivaatio ja itseohjautuvuus (engl. self-determination)? Graduni tulokset ehdottavat, että tukemalla itseohjautuvuuden osia (autonomia, kyvykkyys ja yhteisöllisyys) kokemus voi olla positiivisempi. Jatkuva muutos muutoksen tapana voi myös tukea itseohjautuvuutta, jos työntekijöillä on myös luotto osallistamiseen: tällöin osallistuminen tulevaan muutokseen vähentää epävarmuutta. Gradu ja tekemäni tutkimus Verohallinnossa kannustivat minua tutustumaan lisää muutosjohtamiseen, ja toivon pääseväni tekemään sitä tulevaisuudessa osana työtäni. Tänä keväänä suoritan vielä muutaman kurssin ... Lue lisää

Zonta says NO –webinaari 8.12.2020 Lähisuhdeväkivalta, sen syyt ja torjunta – aineistot

Zonta says NO –webinaari 8.12.2020 Lähisuhdeväkivalta, sen syyt ja torjunta – aineistot Webinaarin materiaalit löytyvät alta Ohjelma Tutkija Maiju Tanskanen, Krimo: Parisuhdeväkivallan syyt ja torjunta tutkimuksen valossa Tutkija Marianne Mela, IMPRODOVA-hanke, Polamk: Miten poliisi voi tehokkaasti puuttua kotiväkivaltaan? Poliisitarkastaja Pekka Heikkinen: Lähisuhdeväkivalta ja sen torjunta osana poliisin työtä Johtava sosiaalityöntekijä Kaarina Aho, Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys: Sosiaalityön mahdollisuudet ja rooli lähisuhdeväkivallan torjunnassa  

Miksi te puhutte vielä tasa-arvosta? Suomessahan naisten asiat ovat hyvällä mallilla…

Kun vertaamme Suomea muihin maailman maihin, moni asia onkin Suomessa hyvin: Naisilla on korkea koulutus ja he ovat vahvasti mukana työmarkkinoilla sekä politiikassa. Lisäksi Suomessa työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen on parempia mahdollisuuksia. Kuva naisten asemasta Suomessa kuitenkin muuttuu, jos katsomme Euroopan väkivaltatilastoja. Suomessa naiset kohtaavat lähisuhdeväkivaltaa EU-maista toiseksi eniten. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma toteaakin, että naisiin kohdistuva väkivalta on yksi Suomen suurimmista ihmisoikeusongelmista. Tämä ei valitettavasti kosketa vain aikuisia naisia, sillä Ensi- ja turvakotien liitto (ETKL) teki nuorille verkkokyselyn ja tulokset ovat hätkähdyttävät: neljännes kyselyyn vastanneista tytöistä oli tullut raiskatuksi seurustelusuhteessaan ja joka toinen on saanut seurustelusuhteessa fyysisiä vammoja väkivallan seurauksena. Jos tutkimme tilastoja vammaisten ja maahanmuuttajanaisten osalta, saamme todeta, että he kokevat väkivaltaa vielä kaksi tai jopa kolme kertaa valtaväestöä enemmän. Juuri näiden asioiden vuoksi Zonta-järjestökin jatkaa työtään sen maailman eteen, … Lue lisää

TYTTÖJEN PÄIVÄNÄ IHMISKAUPPAA VASTAAN 14.10.2020  webinaarin tallenne

TYTTÖJEN PÄIVÄNÄ IHMISKAUPPAA VASTAAN 14.10.2020  tallennetun webinaarin materiaali löytyy alla olevasta osoitteesta; odota noin minuutti videon avautumista. https://www.dropbox.com/s/exqy75y6jn1gy6s/2020-10-14-Pro-tukipiste-HB.mp4?dl=1 Järjestäjinä Pro-tukipiste ry sekä Zonta-kerhot Helsinki III ja Helsinki IVl